Siirry sisältöön

Valmennus tukee elämänmuutostilanteissa

Johanna Huhtala

Valmennus erilaisissa elämänmuutostilanteissa helpottaisi monen tukea tarvitsevan ja läheisen elämää. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että valmennus pysyisi mukana siirtyneen vammaispalvelulain palveluvalikoimassa.

Vammaispalvelulaki on hyväksytty eduskunnassa keväällä 2023. Eduskunta on kuitenkin päättänyt siirtää lain voimaantuloa ja sen sisältöön aiotaan tehdä vielä muutoksia. Tämä on monien vammaisten ihmisten kannalta ikävä asia, sillä uudet palvelut ja vahvempi oikeus valmennukseen olisivat tarpeellisia juuri tällä hetkellä. Pidämme olennaisen tärkeänä, että valmennus on uuden lain palveluvalikoimassa mukana.

Vammaispalvelulain uudistusta odottaessamme olemme koonneet aiheesta kenttäselvityksen, joka julkaistiin kesäkuussa 2023.

Kenttäselvityksen myötä olemme saaneet tärkeää tietoa siitä, mitä kentällä valmennuksesta ajatellaan. Kenttäselvitys toteutettiin Webropol-kyselyllä, johon saimme 48 vastausta. Vastaajina oli vammaispalveluja käyttäviä ihmisiä, läheisiä ja ammattilaisia. Lisäksi toteutimme kaksi työpajaa tukea tarvitseville ihmisille.

Elämänmuutostilanteisiin kaivataan valmennusta

Keväällä 2023 hyväksytyn vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus saada valmennusta muun muassa tarvitessaan tukea elämässään tapahtuvassa muutostilanteessa tai valmistautuakseen tällaiseen tilanteeseen.

Kysyimme kenttäselvityksessä, mitä tällaiset muutostilanteet olisivat. 

Selkeästi eniten vastauksissa painottui lapsuudenkodista muuttaminen. Tämä onkin muutostilanne, joka kuuluu lähes jokaisen elämään. Vastauksissa korostuivat myös muut muuttamiseen liittyvät muutostilanteet. Tällaisia ovat esimerkiksi paikkakunnalta toiselle muuttaminen, asuinkumppaneissa tapahtuvat muutokset tai asunnosta toiseen muuttaminen ylipäätään.  Seuraavaksi eniten vastauksia saivat: 

  • Vanhempien/läheisten kuolema tai vakava sairastuminen ​ 
  • Ystävyys – ja parisuhteiden muodostaminen/muutokset  
  • Sairastuminen, toimintakyvyn muutos  
  • Perusopetuksesta toisen asteen opintoihin siirtyminen ​ 

Myös läheisten tulee saada valmennusta

Osana vammaisen henkilön valmennusta myös hänen perheelleen ja muille läheisille voidaan järjestää valmennusta. Lapsuuden kodista muuttaminen oli myös läheisiä ajatellen suurin elämänmuutos, johon valmennusta koetaan tarvittavan. Muita tilanteita, jossa läheisten nähtiin hyötyvän valmennuksesta, olivat mm. nuoren itsenäistyminen, erilaiset nivelvaiheet (päiväkoti-peruskoulu-ammattiopinnot-työelämä) sekä tiedon saaminen. Läheisten nähtiin tarvitsevan valmennusta mm. erilaisissa tukiin liittyvissä asioissa. Informaation saaminen korostui läheisten kohdalla. 

Valmennusta tarvitaan niille vanhemmille, jotka ovat jättäneet oman elämänsä taka-alalle ja kokonaan vihkiytyneet erityisen tuen lapsen/nuoren/aikuisen elämän pyörittämiseen ja huolehtimiseen

Muutto omaan kotiin aiheuttaa paljon tunteita ja vaatimuksia asumisyksikön henkilökuntaa kohtaan.

Kyselyyn vastannut läheinen

Lue lisää aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi