Siirry sisältöön

QoLAB – Elämänlaatu edellä -hanke

Vammaispalveluiden lähtökohta on jo pitkään ollut palveluiden käyttäjälähtöisyys sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tästä huolimatta palveluiden valvonta rajoittuu useissa maissa edelleen palveluita käyttävien ihmisten turvallisuuden ja terveyden vähimmäisvaatimuksiin. Keskeiseksi kysymykseksi palveluiden laadun valvonnassa tuleekin nostaa, miten palvelu vaikuttaa palvelua käyttävän ihmisen elämänlaatuun.

QoLAB-hankkeen tarkoitus on nostaa YK:n vammaissopimuksen mukaisesti elämänlaadun näkökulma mukaan palveluiden laadun arviointiin. Samalla hanke tukee ja kannustaa vammaisia henkilöitä ottamaan aktiivisen roolin ja osallistumaan päätöksiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä ja palveluihin, joita he käyttävät. Palveluntuottajat pääsevät kehittämään ja kokeilemaan elämänlaadun huomioimista palveluissaan aidossa yhteistyössä vammaisten henkilöiden ja heille tärkeiden ihmisten kanssa. ”Ei mitään meistä ilman meitä” -periaate kantaakin läpi hankkeen.

Tavoitteet:
 • Kehittää työntekijöiden ja esihenkilöiden taitoja elämänlaadun huomioimisessa. Lisätä palveluntuottajien valmiuksia mitata palveluiden laatua
 • Tukea ja kannustaa vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään aktiivisuuteen tuen laadun arvioinnissa
 • Vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa
 • Edistää laajamittaista elämänlaadun mallin ja siihen liittyvien työkalujen käyttöönottoa. Lisätä palveluita käyttävien henkilöiden elämänlaatua.
Hankkeen pääkohderyhmiä ovat:
 • Palveluissa työskentelevät ammattilaiset (sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja opetusalalla)
 • Palveluissa työskentelevät esihenkilöt
 • Täysi-ikäiset vammaiset henkilöt ja heidän tukiverkostonsa jäsenet 
 • Lupa- ja valvontaviranomaistoimijat
Hankkeen toimenpiteet:
 • Luodaan työkalupakki. Työkalupakissa (QoLSM) on käytännön ohjeita elämänlaadun varmistamiseksi ja arvioimiseksi palveluissa ja niiden valvonnassa.
 • Järjestetään työpajoja. Työpajoja järjestetään palveluissa työskenteleville ammattilaisille ja heidän esihenkilöilleen, vammaisille henkilöille ja heidän tukiverkostoilleen elämänlaadun tukimallin hyödyntämisestä.
 • Tehdään suositukset. Suositusten tavoitteena on edistää elämänlaadun varmistamisen ja arvioinnin mallin käyttöönottoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Suosituksissa otetaan huomioon eri maiden paikalliset tekijät, kuten kulttuurierot, lainsäädäntö sekä resurssien riittävyys.
Kesto:

Joulukuu 2023 – marraskuu 2026

Kehittäjäkumppaneina hankkeessa toimivat:

Lisätietoja antaa

Petra Rantamäki

kehittämisjohtaja
puh. 040 1823 352
Tampere

Maisa Kosola

vastaava asiantuntija
puh. 050 3437 755
Tampere

Nora Korhonen

suunnittelija
puh. 040 563 6355
Tampere
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi