Siirry sisältöön

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja oikeutta päättää itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeus on jokaiselle ihmiselle kuuluva oikeus.

Suomi ratifioi YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen vuonna 2016. Silti erityistä tukea tarvitsevien ihmisten itsemääräämisoikeus jää usein arjessa toteutumatta.

Vahvistamme toiminnassamme ihmisoikeuksiin perustuvaa ajattelutapaa ja yhdenvertaisen kansalaisuuden toteutumista. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on yksi tapa toteuttaa YK:n vammaisten sopimusta käytännössä.

Kokemuksemme mukaan itsemääräämisoikeutta vahvistavia tekijöitä ovat:

  • tiedon ja avoimen yhteisen keskustelun lisääminen
  • oman elämän osallisuuden sekä oman äänen kuulumisen tukeminen
  • yhteistyön vahvistaminen sekä luottamuksen rakentaminen
  • itsemääräämisoikeuteen liittyvien tunteiden käsitteleminen
  • voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä riskien arvioiminen
  • omien asenteiden sekä ajatusten tarkasteleminen

Vaikutamme asenteisiin tarjoamalla tietoa itsemääräämisoikeudesta ja siihen liittyvistä teemoista. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Käytännön työvälineitä

Tarjoamme käytännön työvälineitä tukea tarvitseville ihmisille, heidän läheisilleen ja alan työntekijöille. Näin vaikutamme asenteiden lisäksi myös itsemääräämisoikeuden vahvistumiseen yksilöiden arjessa ja elämässä.

Lue myös

LIsätietoja antaa

Heidi Hautala

vastaava asiantuntija
puh. 040 7381 125
Kauhajoki
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi