Siirry sisältöön

Työelämä

Toimintamme tavoitteena on edistää yhdenvertaista kansalaisuutta. Työelämä on yksi merkittävä osa ihmisen elämää. Palkkatyön lisäksi vapaaehtoistyö on tärkeää työtä. Kannustamme tukea tarvitsevia ihmisiä kokeilemaan erilaisia työn muotoja.

On tärkeää, että ihminen saa tarvittaessa tukea työhönsä. Tuen avulla ihminen voi helpommin kokea itsensä osalliseksi ja yhdenvertaiseksi työyhteisössä.

Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan palkkatyötä erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Etsimme aktiivisesti erilaisia keinoja työelämän osallisuuden toteutumiseksi. Edistämme yhdenvertaista työelämää myös useissa kehittämishankkeissamme.

Paikka auki

Olemme mukana Paikka auki -avustusohjelmassa, jonka tuella tarjoamme palkkatyötä kolmelle nuorelle aikuiselle. Paikka auki -tiimiläisten työhön kuuluvat mm.

  • Toimistotilojemme puhtaanapito
  • Kokousten ja tapahtumien kahvitusten järjestäminen
  • Erilaiset toimistotyöt
  • Kokemuspuheenvuorot erilaisissa tilaisuuksissa
  • Viestinnän tehtäviä

Paikka auki on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma vuosille 2018-2021. Ohjelman tarkoituksena on tarjota työpaikkoja vaikeasti työllistyville henkilöille sosiaalialalla.

Kehitysvammaiset Osatyökykyiset Palkkatyöhön (KOP)

KOP -hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia palkkatyöhön ja työllistymistä tukeviin palveluihin. Syvennämme hankkeessa yhteistyötä mm. TE-toimiston, työllisyyspalvelujen, kuntien, työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen aikana:

  • Teemme työhönvalmennusta työpaikoilla.
  • Tuemme työnantajaa esimerkiksi työtehtävien suunnittelussa ja TE-toimiston taloudellisten tukien hakemisessa.

Poweria!

Pirkanmaan palkkaamo

Lisätietoja antaa

Katri Hänninen

kehittämispäällikkö
puh. 040 1598 363
Tampere
Meidän blogi

Minun työni

Lue tai kuuntele Meidän blogi