Siirry sisältöön

Turvallista perhe-elämää -toimenpidesuositukset

Pähkinänsärkijät-verkosto teki kyselyn erityislapsiperheiden vanhemmille ja koosti kyselyn pohjalta toimenpidesuositukset turvallisen perhe-elämän tueksi.

Turvallisen perhe-elämän toimenpidesuositukset (pdf)

Suomessa on kymmeniä tuhansia erityislapsiperheitä. Palveluiden, etuuksien sekä tuen saaminen lapselle on usein byrokraattisen taistelun takana.

Moni vanhempi jää työmarkkinoiden ulkopuolelle, koska lapsen asioiden hoitaminen, lääkärikäynnit, sairaalajaksot, neuvottelut eri tahojen kanssa ja etuuksien hakeminen lohkaisevat ison osan viikkotyöajasta. Perhe-elämää ja vanhempien jaksamista kuormittavat kasvatukselliset näkemyserot, kiire, yhteisen ajan puute ja lapsen hoidon kuormittavuus. Usein lapsen hoidosta huolehtiminen on perheessä ensisijaista, jolloin parisuhde ja lapsen sisarukset jäävät taka-alalle. Osaavan ja ammattitaitoisen lastenhoitoavun saaminen ja siten oman hengähdystauon tai parisuhdeajan mahdollistuminen on monesti vaikeaa.

Lapsi- ja perhelähtöisyys

  • Perheelle tarjotut palvelut tulee suunnitella lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Vanhemmilla on oltava käytettävissään aina ajantasainen ja saavutettava tieto siitä, kenen ammattilaisen puoleen he voivat kääntyä vaikeuksissa ja erilaisissa tuen tarpeissa. Lapsen oikeus tulla kuulluksi asioissaan turvataan ja huomioidaan palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.
  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet tarvitsevat tuekseen lapsen erityishoidon osaavaa ammattitaitoista henkilökuntaa päiväkoteihin ja kouluihin sekä lapsille ja perheille suunnattuihin palveluihin.
  • Diagnoosikeskeisyydestä on päästävä eroon ja avun tarjoamisessa on huomioitava koko perheen tilanne, myös vanhempien ja sisarusten tuen tarpeet.
  • Vanhempien osallisuuteen ja vastuuseen lapsesta tasavertaisina hoitajina on kiinnitettävä huomiota. Isiä rohkaistaan ja autetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoidossa.
  • Erityislapsen vanhemmuus kuormittaa usein vanhempien parisuhdetta ja vanhemmuussuhdetta. Perhepalveluissa tulee olla rohkeutta parisuhteen puheeksi ottamiseen ja tietoa parisuhteen sekä yhteisvanhemmuuden palveluista. Vanhempien kanssa työskentelyssä tuetaan sekä vanhempia välistä parisuhdetta että vanhempien keskinäistä yhteistyötä kaikkien perheen lasten osalta.

Vanhempien oikeus työntekoon ja lepoon

  • Vanhemmille turvataan oikeus työntekoon varmistamalla, että erityislapset saavat asianmukaisen hoitopaikan sekä aamu- ja iltapäivähoito mahdollisuuden ja tarvittaessa avustajan.
  • Työelämässä mahdollistetaan vanhempien osallistuminen erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoitoneuvotteluihin ja sairaalajaksoille tarjoamalla joustavia työaikoja, mahdollisuuden etätyöhön sekä erilaisia osa-aikatyön vaihtoehtoja.
  • Lastensa omaishoitajana toimivalla vanhemmalla tulee olla säännöllinen oikeus mielekkääseen vapaa-aikaan ja hengähdystaukoon lakisääteisten vapaiden lisäksi. Tuki tulee tarjota palveluna perheen kotiin, palveluseteleinä tai lyhytaikaishoidon mahdollisuutena lapsen tuen tarpeesta riippuen.

LISÄTIETOJA ANTAA

Katja Marjamäki

kehittämispäällikkö
puh. 040 4849 985
Tampere
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi