Siirry sisältöön

Monikulttuurisuus on työelämän mahdollisuus

Rinnalla kulkijaa tarvitaan työelämään varsinkin silloin, kun kyseessä on sekä ymmärtämisen että kielitaitoon liittyvät haasteet. Riikka Matinaho kertoo, miten Poweria!-valmennuksella tuetaan ihmisiä opintojen ja työelämän pariin.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä alkoi tammikuussa 2021 uusi ESR- hanke nimeltään Poweria!
Poweria!-hankkeessa tuemme monikulttuurisia, tukea tarvitsevia henkilöitä löytämään oman opiskelu- tai työelämäpolkunsa.

Tuen tarve voi liittyä lievään kehitysvammaan, oppimisvaikeuksiin, nepsykirjoon tai muuhun elämänhallinnalliseen haasteeseen. Hankkeessa edistämme henkilöiden itsetuntemusta sekä sosiaalista osallisuutta. Järjestämme hankkeen aikana yhteensä neljä Poweria!-valmennusjaksoa.

Tutustumiskäynnit selkeyttävät ajatuksia työelämästä

Ensimmäinen Poweria!-valmennus alkoi elokuussa. Valmennukseen osallistuu tällä hetkellä viisi monikulttuurista, tukea tarvitsevaa henkilöä.

Valmennuksen edetessä olemme pohtineet jokaisen osallistujan vahvuuksia, itsetuntoa ja itsetuntemusta. Olemme keskustelleet monista työllistymiseen ja opiskeluun liittyvistä teemoista. Lisäksi olemme käyneet tutustumassa erityisammattioppilaitoksiin ja eri alojen työpaikkoihin.

Valmennuksen osallistujat ovat kokeneet tutustumiskäynnit hyviksi ja tarpeellisiksi. Vierailut ovat selkeyttäneet niin työntekoon kuin opiskeluunkin liittyviä ajatuksia.

Kielen haasteisiin auttaa selkeä suomen kieli

Monikulttuurisen, tukea tarvitsevan henkilön tuen tarve voi olla suuri ja se voi liittyä moneen eri asiaan. Tuen tarve voi liittyä sekä kielelliseen että ymmärtämisen haasteeseen.

Selkosuomi, selkeät kuvat sekä muu tukimateriaali mahdollistavat asioiden ymmärtämistä puolin ja toisin.

Tärkeää on myös mahdollisuuksien antaminen sekä saaminen. Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus opiskella tai kokeilla työntekoa. Vahvan tuen avulla voimme tukea osaltamme myös yhteiskuntaan liittymistä sekä kotoutumista.

Rinnalla kulkija ohjaa ja rohkaisee

Olemme huomanneet, että asiantuntijan antama oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki sekä ohjaus on äärimmäisen tärkeää. Tuen avulla jokainen ihminen pystyy melkein mihin vain.

Poweria!-valmennukseen osallistuvilla henkilöillä on halua, innokkuutta sekä motivaatiota opiskella, työllistyä ja tehdä töitä.

Jos omia vahvuuksia ja taitoja ei tunnisteta, on vaikeaa hakea töitä tai työllistyä. Siksi tarvitaankin rinnalla kulkijaa, joka pikkuhiljaa ohjaa ja rohkaisee eteenpäin työllistymisen polulla.

Ajan kuluessa tukea tarvitseva henkilö pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa, hyödyntämään niitä työelämässä sekä tuntemaan ylpeyttä omaa osaamistaan kohtaan.

Kaikki voittavat -kampanja 1.-12.11.

Järjestämme yhdessä Kehitysvammaliiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Vates-säätiön kanssa 1.-12.11.2021 Kaikki voittavat -kampanjan verkkosivuillamme ja somekanavillamme.

Lue lisää tuetun työllistymisen työhönvalmennuksesta Kaikki voittavat -kampanjasivulta (linkki vie Vates-säätiön sivuille)


Kirjoittaja Riikka Matinaho työskentelee suunnittelijana Poweria!-hankkeessa.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi