Siirry sisältöön

Voimme ylpeänä todeta, että meillä saa tehdä merkityksellistä työtä

Kun ihminen kokee, että sisäinen maailma ja työ ovat sopusoinnussa, luodaan sillä hyvinvointia ja merkityksellisyyttä paitsi itselle myös lähellä oleville. Toimitusjohtajamme Kirsi Konola pohtii, mitkä asiat ovat olennaisimpia työn mielekkyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Marco Bjurström puhuu Eeva-lehden haastattelussa kannattelevista näyttelijöistä, jotka saavat omalla suorituksellaan muut esiin ja kannattelevat näin koko esitystä. Tämä on varmasti tuttua meille kaikille omasta työstämme ja arjestamme. Miten paljon iloa tuokaan se, että voimme kannatella muita ja saada muut ihmiset loistamaan: asiakkaan ja hänen läheisensä, työkaverin, esimiehen ja koko työyhteisön.

Vuoden lopussa onkin hyvä pysähtyä sen äärelle, miten voimme toimia arjessamme ja työssämme niin, että muilla on hyvä olla lähellämme? Miten kannustamme muita hyvään? Tässä on merkittävä rooli paitsi henkilökohtaisilla voimavaroilla, myös työyhteisöjen rakenteilla. Organisaatiopsykologi Pekka Järvisen sanoin työyhteisön peruspilarien on oltava kunnossa, jotta voimme niiden puitteissa tehdä itse parhaamme ja kannatella myös muita.

Miten työstä saa houkuttavaa ja koukuttavaa?

Meillä KVPS-konsernissa eli Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja Tukena Oy:ssa yhtenä strategisena tavoitteena on Houkuttava ja koukuttava KVPS-konserni.  Tämän tavoitteen toteutumiseen pyrimme vaikuttamaan mm. tarjoamalla mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen jatkuvaan vahvistamiseen ja jokaisen oman osaamisen jakamiseen myös muille. Tätä tarkoitusta varten olemme perustaneet virtuaalisen oppimisympäristön, KVPS Takomon

Mittaamme työhyvinvointia vuosittain. Tämän vuoden tuloksia odotimme erityisellä mielenkiinnolla – elämmehän hyvin poikkeuksellista vuotta, joka on vaikuttanut eri tavoin meihin kaikkiin. Samalla alan henkilöstön saatavuuteen kohdistuva kilpailu lisääntyy jatkuvasti.

Poikkeuksellinen vuosi, mutta työvire säilyi

Koronavuosi on asettanut työntekijämme aivan poikkeuksellisten paineiden alle. Vuosi on vaatinut paljon joustamista, suunnitellun uudelleen ajattelua ja epävarmuuden sietokykyä. Tätä taustaa vasten olimmekin äärimmäisen tyytyväisiä, kun KVPS Konsernin työvireeksi muodostui 3,9 (asteikko 1-5), mikä on sama kuin muutamana aiempana vuonna.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta työvire on siis yhtä hyvä kuin aiemminkin. Tämä kertoo siitä, että työyhteisössä on kannateltu toisia ja osattu tukeutua toinen toisiimme. Olemme voineet jokainen omassa työroolissamme olla monin eri tavoin työntekijöidemme, asiakkaidemme ja heidän läheistensä tukena.

Erityinen ilonaihe meille on, että kysymyksiin ”Koen että organisaatiossa tehdään merkityksellistä työtä” ja ”Pystyn toimimaan työssäni organisaationa arvojen ja kulttuurin mukaisesti” vastaukset ovat tasolla erinomainen.  Uskon, että nämä ovat kulmakiviä sille, että jatkossakin saamme motivoituneita ja osaavia ammattilaisia erilaisiin tehtäviin.

Työ ja sisäinen arvomaailma sopusoinnussa

Kun ihminen kokee, että sisäinen maailma ja työ ovat sopusoinnussa, luodaan sillä hyvinvointia ja merkityksellisyyttä paitsi itselle myös lähellä oleville. Tämä mahdollistaa sen, että henkilöstö kokee työnsä mielekkäänä ja rakentaa sitä minkä vuoksi olemme olemassa – mahdollistamassa kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan ihmisen hyvää elämää ja luomassa sille edellytyksiä. Olen todella iloinen ja ylpeä työyhteisöjemme sitoutumisesta tämän perustehtävämme toteuttamiseen.

Työelämää leimaa yhä enemmän jatkuva muutos. Muutosta tapahtuu joka suunnassa ja nuoremmille sukupolville on usein etäinen ajatus sitoutua vuosiksi tai vuosikymmeniksi yhteen työnantajaan.

Uskon että tämän sitoutumisen kuitenkin mahdollistaa elävä yhteys arvojen ja toiminnan välillä. Haluamme, että työmme kertoo jotain meistä ja arvoistamme. Siksi on valtavan tärkeää, että voimme jokainen ylpeänä todeta tekevämme merkityksellistä työtä. Tämä luo pohjaa myös jatkuvuudelle ja luottamukselle.


Kirjoittaja Kirsi Konola on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi