Siirry sisältöön

Vastuullista ja luotettavaa lyhytaikaista huolenpitoa

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön lyhytaikaista huolenpitoa toteutetaan eri puolilla Suomea perhelomituksena, ryhmälomituksena, perhehoitona ja leireinä. Viimeisimmän asiakaskyselyn mukaan asiakkaamme ja heidän läheisensä ovat hyvin tyytyväisiä palveluihimme. Palautteet antavat meille tärkeää ja arvokasta tietoa palveluidemme kehittämiseen.

Jotta saamme tietoa asiakkaillemme tärkeistä asioista ja odotuksista, palveluiden laadusta ja tulevaisuuden palveluntarpeista, meidän tulee kerätä säännöllisesti tietoa. Yksi asiakasymmärryksen syventämisen keinoista ovat asiakaskyselyt. Viime syksynä toteuttamaamme asiakaskyselyyn vastasi 170 tukea tarvitsevaa palvelunkäyttäjää ja 106 läheistä.

Lyhytaikaisen huolenpidon palveluiden käyttäjät:

 • Suurin osa palveluiden käyttäjistä on lapsia ja nuoria.
 • Vuonna 2022 meillä oli yli 650 asiakasta.

Osallisuutta ja yhteistä tekemistä

Lyhytaikaisen huolenpidon yhtenä tarkoituksena on turvata kehitysvammaisen tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevan ihmisen huolenpito silloin, kun hänestä yleensä huolenpitovastuussa olevat läheiset pitävät omaishoidon vapaata tai lomailevat. Toisena tarkoituksena on tukea tarvitsevan mahdollisuus itsenäistymiseen, mielekkääseen tekemiseen ja osallisuuteen.

Kyselyn tulosten mukaan olemme onnistuneet luomaan palveluiden käyttäjille turvallisia ja positiivisia kokemuksia erityisesti yhteisten tekemisten kautta. Yhteinen tekeminen on ollut muun muassa leikkimistä, leivontaa, retkiä, pelailua, musiikin kuuntelua ja ihan vain sylissä olemista.

Tukea tarvitsevien palveluiden käyttäjien arvioinnit:

 • 83 % mielestä hoitoon oli kiva tulla / kiva kun hoitaja tuli omaan kotiin
 • 83 % mielestä hän saa päättää omista asioistaan riittävästi
 • 85 % kokee, että häntä autetaan
 • 91 % kertoo, että häneltä kysytään mitä hän haluaa tehdä.
 • 96 % kokee olonsa turvalliseksi
 • 99 % kertoo että, hoitajat ovat mukavia

Tervetuloa tänne, täältä löytää paljon kavereita.

palveluiden käyttäjän palaute

Voimavaroja vanhemmille

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön strategian perusta on hyvä elämä. Tavoitteemme on, että toimintamme ja palvelumme vastaavat odotuksia ja jopa ylittävät ne. Asiakaskyselyn tulosten mukaan läheiset odottavat lyhytaikaisen huolenpidon palveluilta turvallisuutta ja tuttuutta, huolenpitoa, ammattitaitoa ja luotettavuutta. Tulosten perusteella olemme pystyneet vastaamaan palveluun liittyviin odotuksiin sekä palvelun luotettavuuteen.

Läheisten arvioinnit asteikolla 1-4:

 • 3,5 Teemme sen minkä lupaamme.
 • 3,6 Saan riittävästi tietoa läheisestäni palvelun aikana.
 • 3,6 Voin luottaa siihen, että läheiseni saa tarvitsemansa avun ja tuen.
 • 3,8 Työntekijät kohtelevat meitä ystävällisesti.

Suositteluväittämä eli Net Promoter Score (NPS) on THL:n palautekyselyihin suosittelema kysymys ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluitamme?”. Läheisten palveluillemme antama NPS-luku on kansainvälisessä vertailussa loistavalla tasolla.

Lyhytaikaisen huolenpidon kolmantena tarkoituksena on tukea läheisten jaksamista. Kyselyn tulosten mukaan läheisten jaksaminen on parantunut monesta eri näkökulmasta mitattuna.

Läheisten arvioinnit asteikolla 1-4:

 • 3,2 Voin/jaksan harrastaa ja tavata ystäviä.
 • 3,3 Voin elää tavallista perhe-elämää.
 • 3,4 Parisuhde voi paremmin.
 • 3,6 Jaksan vanhempana paremmin.

Erinomainen palvelu, ihanat ja ammattitaitoiset hoitajat!

läheisen palaute

Vastuullista kehittämistyötä

Strategiamme visio ja arvot ohjaavat  toimimaan vastuullisesti. Olemme määritelleet vastuullisuuden yhdeksi toimintamme perustaksi. Vastuullisuus on mielestämme ajattelu- ja toimintatapa, joka muuttuu todeksi tekojen kautta.

Mitä vastuullisuus merkitsee asiakaskyselyjen osalta? Palautteen keräämistä asiakkailta ja heidän läheisiltään ohjeistetaan omavalvontasuunnitelmissamme. Toimintatapamme kuvataan toimintajärjestelmässä, joka täyttää ISO  9001:2015 -standardin ja kansalliset vaatimukset. Asiakaskyselyt ovat siis osa laatujärjestelmäämme.

Ennen kaikkea asiakaskyselyn tulokset tuottavat meille tärkeää ja arvokasta tietoa. Saadun tiedon käsittely ja hyödyntäminen on tärkeää. Tarkastelemme tuloksia johdon ja henkilöstön kanssa. Käsittelemme niitä myös sisäisissä auditoinneissa, vertaisarvioinneissa, toimintaympäristön tarkastelussa sekä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Erityisen tärkeää kerätty tieto on toiminnasta vastaaville henkilöille. Tulokset kertovat, missä asioissa on onnistuttu ja millaisia kehittämistarpeita on. Otamme palautteet huomioon niin nykyisten toimintojen vahvistamisessa kuin uusien kehittämisessä. Kehittämistarpeita ja niihin liittyviä toimenpiteitä kirjaamme tarvittaessa toiminta- ja koulutussuunnitelmiin.

Vuoden 2022 asiakaskyselyjen mukaan lyhtyaikaisen huolenpidon kehittämistarpeet liittyvät prosesseihin, viestintään ja saavutettavuuteen. Tämän vuoden tavoitteena on myös uudistaa asiakastyytyväisyyskyselyä. Jatkossa kaikkien on entistä helpompi vastata kyselyyn.

Jatkuva kehittäminen on osa jokapäiväistä työtämme. Olemme jo aloittaneet kehittämistoimenpiteitä palautteiden pohjalta.

Anni Häme ja Nina Stenman


Kirjoittajat lyhytaikaisen huolenpidon johtaja Anni Häme ja perhehoidon suunnittelija Nina Stenman kehittävät työssään palveluitamme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi