Siirry sisältöön

Uuden oppiminen lisää hyvinvointia työssä

Sanna Kekki

Oppimiskyvykkyys on yksi työyhteisömme vahvuuksista. Halu kehittää omaa osaamista lisää positiivista työvirettä ja mahdollistaa toimintamme jatkuvan kehittämisen. Rohkaisemmekin kaikkia työntekijöitämme ammatilliseen kasvuun tarjoamalla koulutusta ja valmennusta arjen työhön sekä oman työhyvinvoinnin ylläpitoon.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme. Tämän päivän työelämää kuvastaa jatkuva muutos, joka haastaa meitä vahvistamaan omaa osaamistamme ja oppimiskykyämme. Haluamme vahvistaa työyhteisöissämme myönteistä uteliaisuutta ja voimavaroja, joilla onnistumme työssämme muutoksenkin keskellä. 

Toimintakulttuuriimme kuuluu vahvasti ajatus siitä, että meistä jokaisella on mahdollisuus oman itsensä kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun. Viimeisimmässä työhyvinvointikyselyssä henkilöstömme antoikin erinomaisen arvosanan (4,1/5) väittämälle Minua rohkaistaan kehittymään työssäni.

Vahvoina työelämän muutoksissa

Työelämää kuvastaa tänä päivänä jatkuva muutos, joka haastaa meitä kehittämään osaamistamme ja oppimiskykyämme. Haluamme vahvistaa työyhteisöissämme myönteistä uteliaisuutta ja voimavaroja, joilla onnistumme työssämme muutostenkin keskellä.

Meillä rohkaistaan ja kannustetaan uuden oppimiseen ja oman osaamisen jakamiseen sekä yksin että työyhteisöinä. Ammatillinen kasvu onkin mahdollistanut sen, että Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja KVPS Tukena Oy:ssä on monia hyvin pitkäaikaisia työntekijöitä. He ovat voineet kasvattaa osaamistaan ja usein myös vastuutaan omalla urapolullaan.

Takomo vahvistaa henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia

Teemme oppimis- ja kehittämismyönteistä toimintakulttuuria todeksi monin tavoin. Konsernissamme on oma koulutusyksikkö, KVPS Takomo, jossa järjestämme monimuotoisesti henkilöstön tarpeista lähtevää koulutusta ja valmennusta. Takomon kautta jokainen työntekijä voi halutessaan jakaa osaamistaan myös muille.

Takomon avulla voimme vahvistaa paitsi henkilöstömme osaamista, myös työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Koulutusten sisällöt liittyvät muun muassa oman työn hallintaan, stressinhallintaan ja paineensietokykyyn, palautumiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.

Takomo tarjoaa myös erilaisia koko työyhteisön valmennuksia, joissa vahvistetaan työyhteisön yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Johtamisen kehittäminen ja esihenkilöidenkin hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa Takomon toimintaa.

Kokeilemalla uusia tapoja yhdessä oppimiseen

Ketterä kokeilukulttuurimme on poikinut erilaisia oppimista ja hyvinvointia parantavia innovaatiota. Tällaisia ovat esimerkiksi liikuntaan kannustavat porraskampanjat, työkaverin kehukampanjat ja hyvinvointiaamut, joissa työntekijät voivat halutessaan pitää tunnin matalan kynnyksen esittelyn omista hyvinvointivinkeistään.

Hyvinvointiaamujen teemat ovat vaihdelleet unesta ja palautumisesta ravintotietoon, rakentavaan vuorovaikutukseen, palautetaitoihin tai luoviin keinoihin hyvinvoinnin vahvistamiseksi.


Kirjoittaja Sanna Kekki työskentelee osaamisjohtajana Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja johtaa KVPS Takomon koulutuskokonaisuutta.

Yksi kommentti artikkeliin “Uuden oppiminen lisää hyvinvointia työssä

  • Juuri näin Sanna ja hyvää ystävänpäivää Sinulle ❤️

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi