Siirry sisältöön

Työhyvinvointikyselyn positiiviset tulokset kertovat toimintakulttuuristamme

Hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys toimintamme onnistumiselle. Pyrimme jatkuvasti seuraamaan ja tukemaan työyhteisömme hyvinvointia. Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat tänäkin vuonna ilahduttavia ja kannustavat meitä jatkamaan valitsemallamme tiellä.

Toteutimme laajan työhyvinvointikyselyn kaikille Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukena Oy:n työntekijöille jälleen loppuvuodesta 2023. Jokavuotinen kysely antaa tärkeää tietoa työyhteisömme tilanteesta – vahvuuksistamme ja kehittämiskohteista.

Positiivinen työvire jatkui tänäkin vuonna

Yleisnäkymä henkilöstömme ajatuksista omasta työstään näkyy kyselyn tuloksissa työvireenä, joka nousi jälleen erinomaiselle tasolle (4/5). Tulos on erityisen hieno asia aikana, jolloin yleisesti työelämän vaatimukset koetaan aiempaa haasteellisimmiksi. Työvoiman saatavuushaasteet koskettavat lähes jokaista palveluamme. Henkilöstömme kokemus oman työn mielekkyydestä on kuitenkin sen verran vahva, ettei työvoimapulaan liittyvät haasteet heijastuneet näihin tuloksiin.

Työmme on merkityksellistä ja saamme tehdä sitä omien arvojemme mukaisesti

Meitä yhdistää työyhteisömme yhteinen identiteetti, kulttuuri sekä arvot. Meillä on selkeä käsitys siitä, mitä haluamme organisaationa saavuttaa. Onkin ilahduttavaa, että henkilöstömme kokee pystyvänsä toimimaan työssämme yhteisten arvojen ja kulttuurin mukaisesti (4,4/5). Erityiseksi vahvuudeksemme koemme tänäkin vuonna sen, että saamme tehdä merkityksellistä työtä (4,6/5).

Vahvaa osaamista ja luottamusta omiin kykyihin

Meillä panostetaan ja kannustetaan oman osaamisen kehittämiseen. Henkilöstömme näkemys siitä, että oma osaaminen riittää tällä hetkellä työtehtävien vaatimuksiin on vahva (4,4/5). Myös ajatukset tulevaisuudesta ovat positiivisia ja työn kuormitustekijät eivät korostu tuloksissa. Valtaosa nykyisistä työntekijöistämme uskoo siihen, että he pystyvät terveytensä puolesta työskentelemään nykyisessä tehtävässään vielä kahden vuoden kuluttua (4,2/5).

Toimiva työyhteisö ja välittävä ilmapiiri

Empatia, avoimuus, sosiaalinen tuki ja yhteenkuuluvuus luovat perustan toimivalle työyhteisölle. Meillä työntekijät kokevat, että töissä on positiivisia vuorovaikutussuhteita (4,5/5) ja että oman lähiesihenkilön kanssa on mukava työskennellä (4,4/5).

Erinomaiset arviot tekemästään työstä saavat erityisesti esihenkilöt. Vastaajien mukaan he tukevat tiimiläistensä työssä onnistumista, heihin voi luottaa ja he ovat kiinnostuneita tiimiläistensä osaamisen kehittämisestä.

Kiinnostuitko?

Meillä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja KVPS Tukena Oy:ssä on tälläkin hetkellä paljon avoimia työpaikkoja tarjolla ympäri Suomea.

Lisätietoa avoimista paikoista saat alla olevista linkeistä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.