Siirry sisältöön

Päivä- ja työtoiminnan sekä työhönvalmennuksen tulevaisuus huolestuttaa

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on nyt edennyt lausuntovaiheeseen. Katri Hänninen ja Auli Leiniö ovat huolissaan päivätoiminnan, työtoiminnan ja tuetun työn työhönvalmennuksen tulevaisuudesta. Kerro lausuntopalvelussa oma mielipiteesi lakiehdotuksesta!

Uutta vammaispalvelulakia on valmisteltu pitkään. Tällä hetkellä esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on lausuttavana, eli jokainen voi käydä kertomassa oman mielipiteensä lakiehdotuksesta. Oman mielipiteensä voi esittää lausuntopalvelussa 4.4.2022 mennessä.

Vammaispalvelulain valmistelutyötä on tehty pitkään ja huolella. Kokonaisuudessaan lakiehdotus on hyvä, mutta ei aivan ongelmaton.

Olemme erityisen huolissamme päivätoiminnan, työtoiminnan ja tuetun työn työhönvalmennuksen tulevaisuudesta.

Katri Hänninen ja Auli Leiniö

Uuden lakiehdotuksen mukaan vammaispalvelulaissa säädettäisiin ainoastaan päivätoiminnasta. Työtoiminnasta ja tuetun työn työhönvalmennuksesta säädettäisiin sosiaalihuoltolaissa. Tämä uudistus tekisi hankalaksi, ellei mahdottomaksi, esimerkiksi päivätoiminnan ja tuetun työn työhönvalmennuksen palveluiden yhdistämisen.

Auli käy palkkatyössä ja päivätoiminnassa

Olemme itse nähneet, miten eri palvelut voivat yksilöllisesti toteutettuina täydentää toisiaan. Meidän tiemme yhdistyivät elokuussa 2015, kun Auli Leiniö aloitti projektiassistentin työn Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä Katri Hännisen kanssa samassa tiimissä. Auli on ollut koko työuransa ajan myös Tampereen kaupungin järjestämässä päivätoiminnassa.

Auli käy parilliset viikot päivätoiminnassa ja parittomat viikot palkkatöissä Palvelusäätiössä. Päivätoiminnan ja työhönvalmennuksen palveluiden yhdistäminen on ollut todella toimiva järjestely. Päivätoiminnassa voi tehdä itselleen mieluisia asioita tuttujen ihmisen kanssa ja palkkatyön kautta voi kokea yhteiskunnallisesti merkittävän roolin ja liittyä omaan työyhteisöön.

Työn tukena Aulilla on työhönvalmentaja, joka on erittäin tärkeä taustatuki sekä Aulille työntekijänä että Katrille esihenkilönä. Työhönvalmentaja on ollut Aulin rinnalla koko seitsemän vuoden ajan. Työhönvalmentajaa tapaamme harvoin, mutta palvelun jatkuvuudella on ollut suuri merkitys. On ollut tärkeää olla joku, jolla on kokonaiskuva päivä- ja työtoiminnan palveluista ja joka voi tarpeen mukaan auttaa ja tukea uusiin valintoihin.

Yksi hyvän elämän kulmakivistä ovat yksilölliset palvelut, jotka joustavat toiveiden ja elämäntilanteen mukaan.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että palvelut eivät saisi poissulkea toisiaan vaan niiden tulisi voida täydentää toinen toisiaan. Palveluissa tulisi huomioida elämän kokonaisuus ja niiden tulisi tukea ihmisen oman näköistä elämää.

Kyytien maksullisuus huolestuttaa

Moni kehitysvammainen ihminen elää eläkkeen turvin pienillä tuloilla. Päivätoiminnan ja työtoiminnan kuljetukset ovat muuttumassa lakiehdotuksen myötä maksullisiksi, ja niistä perittäisiin omavastuuosuus. Tämän myötä on riskinä, että kehitysvammaiset ihmiset eivät kustannusten vuoksi pysty osallistumaan toimintaan, joka olisi heille merkityksellistä.

Uskomme, että lain valmistelijoilla on hyvä tarkoitus. Joidenkin pykäläuudistusten osalta lakiehdotus ei mielestämme täytä YK:n vammaissopimuksen velvoitteita vahvistamalla vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan vaan kaventaa mahdollisuuksia entisestään.


Käythän auttamassa lain valmistelijoita ja jättämässä oman mielipiteesi lausuntopalvelussa vammaispalvelulain ehdotuksesta!

Lue lisää ja ota kantaa vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen myös Kehitysvammaisten Tukiliiton sivuilla! Vammaislakiuudistus toteutettava ja lakiesityksen ongelmakohdat korjattava


Kirjoittajista Katri Hänninen työskentelee kehittämispäällikkönä ja Auli Leiniö projektiassistenttina Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä. Työssään he edistävät työelämän osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Valokuva: Elina Leinonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi