Siirry sisältöön

Oma polku yhä useammalle

Palvelujen laadukas järjestäminen on paitsi ihmisoikeus, myös yhteiskunnan näkökulmasta kannattavaa. Lauri Kervinen muistuttaa henkilökohtaisen budjetoinin ja henkilökohtaisen avun mahdollisuuksista.

Palveluiden kokonaisvaltaisessa suunnittelussa on tärkeää huomioida henkilökohtaisen budjetoinnin ja henkilökohtaisen avun mahdollisuudet.

Voitaisiinko ihmisen elämä ja tarpeet nähdä nykyistä paremmin kokonaisuutena, jonka paras asiantuntija ihminen itse on?

Lauri Kervinen

Ihmislähtöisellä ajattelulla voimavarat käyttöön

Pekka Kinnusen elämä löysi muutamia vuosia sitten uusia mahdollisuuksia omaan elämäänsä henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun myötä. Pekalla oli ylivilkkautta ja keskittymisvaikeuksia.

Pekka oli aiemmin käynyt päivätoiminnassa. Se ei vastannut hänen toimintatarpeitaan vaan lisäsi ylivilkkautta.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilussa päivätoimintaan käytetty raha käytettiin henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. Pekka pääsi avustajan avulla kokeilemaan haluamiaan ”miesten töitä” hevostilalla.

Pekan apaattisuus vaihtui hyväntuulisuuteen. Uudet tilanteet auttoivat keskittymään asioihin paremmin ja Pekan elämänpiiri laajentui. Pekan esimerkki kertoo, että hänen omien tarpeidensa mukainen palveluiden järjestäminen ei tullut sen kalliimmaksi, kuin aikaisempi päivätoiminta. Pekka sai uusia voimavaroja käyttöönsä.

Katso Pekan tarina:

Henkilökohtainen budjetointi mahdollistaa paljon

Voitaisiinko ihmisen elämä ja tarpeet nähdä nykyistä paremmin kokonaisuutena, jonka paras asiantuntija ihminen itse on?

Henkilökohtainen budjetointi tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa ihmisen elämä ja tarpeet nähdään kokonaisuutena. Myös tuki- ja palvelumuotoja tarkastellaan kokonaisuutena, ei erillisinä palveluina. 

Toimivien mallien etsiminen edellyttää paljon yhteistyötä, herkkää korvaa ja onnistuneiden kokemusten keräämistä. Näin toimitaankin meneillään olevissa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimissa henkilökohtaisen budjetoinnin alueellisissa hankkeissa, joissa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön koordinoima Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta on vahvasti mukana.

Henkilökohtainen apu on tärkein vammaisen ihmisen osallisuutta tukeva palvelu

Henkilökohtaisella avulla ihminen pystyy toteuttamaan niitä asioita, jotka vammattomille ihmisille ovat yleensä itsestään selviä:

  • toimiminen omassa kodissa ja kotiympäristössä
  • vapaa-ajalla harrastuksissa käynti
  • ystävien tapaaminen
  • työssä käyminen
  • opiskelu

Ilman henkilökohtaista apua moni ihminen joutuisi elämään hyvin rajoitettua elämää, joskus pelkästään ns. hoivapalvelujen varassa.

Palvelujen laadukas järjestäminen on paitsi ihmisoikeus, myös yhteiskunnan näkökulmasta kannattava

Lauri Kervinen

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaista apua on oikeus saada tarvetta vastaava määrä. Jos henkilökohtaista apua suunnitellaan henkilökohtaisen budjetin avulla, ei budjetoinnin tule vaikuttaa henkilölle muuhun tarkoitukseen myönnettyyn henkilökohtaiseen apuun.

Jos esimerkiksi henkilökohtaista apua on myönnetty opiskeluun, myönnettyjä tunteja ei voi vähentää sillä perusteella, että henkilölle on jo myönnetty vapaa-aikaan liittyvää henkilökohtaista apua.

Palvelujen laadukas järjestäminen on paitsi ihmisoikeus, myös yhteiskunnan näkökulmasta kannattavaa. Vain laadukkaat palvelut luovat hyvinvointia. Se taas auttaa ennaltaehkäisemään kalliimpien, korvaavan tuen ja palveluiden muodostumista.

On tärkeää työskennellä ja toimia siihen suuntaan, että yhä useampi saa mahdollisuuden kulkea polkuaan ja löytää oman itsensä.


Kirjoittaja Lauri Kervinen toimii projektipäällikkönä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja vastaa henkilökohtaisen avun kehittämisestä. Tämä blogi on ote kirjoituksesta, jonka voit lukea kokonaisuudessaan Suunnan verkkosivuilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi