Siirry sisältöön

Olisivatko tukea tarvitsevat täsmätyöntekijät ratkaisu raastavaan työvoimapulaan?

Työ etsii tekijää, tekijä etsii työtä. Olisiko räätälöidyllä työtehtävillä ja työaikaratkaisuilla mahdollisuus vaikuttaa työvoimapulaan? Ravintola Viola palkkasi Salla Sarkosen keittiöapulaisen tehtäviin ja kannustaa myös muita työnantajia. Salla iloitsee työpaikastaan ja työnantaja hyvästä työntekijästä.

Elintarvike- ja terveys -lehdessä 05/2023 julkaistiin oheinen artikkeli:
Ratkaisuja ravintola-alaa raastavaan työvoimapulaan
Teksti: Jenni Kujansivu ja Sanna Niemenmaa Valokuvat: Elina Leinonen

Viola-kotiyhdistys ry:n Ravintola Viola sai erityistä tunnustusta toiminnastaan Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskukselta, Vuoden vastuullinen työnantaja -palkinnon muodossa. Palkinto myönnettiin ensin Viola-kotiyhdistykselle vuonna 2020 ja uudelleen erityisesti Ravintola Violalle vuonna 2022.

Salla tarjoilee aamukahvia
Viola-kodissa asuva Pirjo Tuominen ilahtui aamukahvipöydässä
Salla Sarkosen ystävällisestä palvelusta.

Ravintola Viola työllistää tukea tarvitsevia työntekijöitä

– Saimme kiitosta tavastamme toimia vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti, tahtotilastamme edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä, ravintolan esimies, keittiömestari Sanna Niemenmaa kertoo. 

Ravintola Violassa, kuten koko Viola-kotiyhdistyksessä työntekijöiden moninaisuus, monikulttuurisuus sekä tukea tarvitsevien työntekijöiden työpanos on arkea. Koko yhdistyksen henkilökunnasta jo 20 % työskentelee erilaisin työaikajärjestelyin. Ravintola Violassa asiakaspalvelussa, astiahuollossa sekä keittiötyössä on useita tukea tarvitsevia työntekijöitä.

Meillä on erittäin hyviä kokemuksia tukea tarvitsevien työntekijöiden palkkaamisesta. Nämä työntekijät ovat töihin tullessaan äärettömän motivoituneita.

– He ovat kiitollisia mahdollisesti elämänsä ensimmäisestä oikeasta palkkatyöpaikasta. Töihin tullaan aina iloisella mielellä eikä työtehtäviä arvoteta, Sanna Niemenmaa toteaa.

– Ravintolatyön kiireessä ja paineen keskellä on aina työtehtäviä, joita kukaan ei ehdi tekemään. Lounasruuhkassa tiskivuoret kasaantuvat, ja iltapäivällä kotiin lähdettäessä kokit huomaavat, että omavalvontatehtävät ovat tältä päivältä suorittamatta. Ovatko nämä tehtävät sellaisia, jotka ovat välttämättömiä teettää koulutetuilla ammattihenkilöillä. Mitäpä jos keittiöapulaisen tehtäviin palkattaisiinkin tukea tarvitseva työntekijä? Jäisikö silloin kokeille ja tarjoilijoille enemmän aikaa vaativimpiin työtehtäviin? 

Räätälöidyt työtehtävät ja joustavat työaikaratkaisut mahdollistavat monessa työpaikassa sekä työnantajaa että työntekijää palvelevat ratkaisut. Tukea tarvitsevan työntekijän työaika saattaakin muodostua juuri lounastiskin mittaiseksi tai ajoittua vain tiistain ja torstain ruuhkahuippuun. 

Ravintola Violassa tukea tarvitsevien työntekijöiden palkkaus- ja perehdytysprosessi on jo tuttua. 

Työhönvalmentajien tuki on ollut suurenmoista:
apua on ollut aina saatavilla.

– Olemme saaneet heiltä apua niin työhaastattelutilanteissa kuin työsopimusten ja palkkatukihakemusten laatimisessa, ja tietenkin myös työtehtäviin perehdytettäessä. Työnantajalla ei tarvitse olla valtavia resursseja käytössä perehdytykseen, vaan näihin tilanteisiin saa helposti apua työhönvalmentajilta. Erityistä tukea tarvitsevan työntekijän palkkaaminen on tehty työnantajille itse asiassa erittäin helpoksi, Sanna Niemenmaa kertoo.

Salla astiahuollossa
Astiahuollon tehtävät sujuvat Salla Sarkoselta täysin omatoimisesti.

Työhönvalmentaja ja taloudellinen tuki
auttavat työnantajaa

Ravintola Viola on tehnyt yhteistyötä jo useamman vuoden ajan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Yritysten ei siis tarvitse olla yksin miettiessään tukea tarvitsevan työntekijän rekrytointia, koska yhteistyötahoja on saatavilla ympäri Suomea. 

– Pirkanmaan Palkkaamon yhtenä toimintamuotona on toimia alueellaan juuri yritysten tukena helpottaen tukea tarvitsevien työntekijöiden rekrytointia, kertoo suunnittelija Jenni Kujansivu Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä. – Yritykset kaipaavat myös lisää tietoa monimuotoisesta työyhteisöstä ja sen tuomista hyödyistä sekä palkkaamiseen liittyvistä erilaisista tukimuodoista, kuten palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki ja työhönvalmennus. Pirkanmaan Palkkaamo on pyrkinyt vastaamaan tiedon tarpeeseen ja löytämään uusia työpaikkoja tukea tarvitseville työnhakijoille. 

Monet lievän kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevat ihmiset ovat halukkaita työelämään, ja työpaikka saattaa olla heidän pitkäaikainen unelmansa.

– Heissä on iso työvoimapotentiaali ja tämän potentiaalin käyttöönotto voisi olla ainakin osaratkaisu monille työvoimapulasta kärsiville aloille. Jos koulutettua henkilökuntaa ei ole saatavilla, niin miksi emme siirtäisi heidän työnkuviinsa kuuluvia yksinkertaisimpia työtehtäviä tukea tarvitsevalle ja omasta halustaan osa-aikaista työtä tekevälle työntekijälle? Juuri siten kuin Ravintola Viola on toiminut jo useiden vuosien ajan, Jenni Kujansivu pohtii. 

Työnantajilla on usein mahdollisuus saada taloudellista tukea palkatessaan työnhakijan, jolla on vamma tai sairaus. Työnantajalle voidaan maksaa palkkatukea pitkäkestoisesti, mikä laskee huomattavasti palkkauskustannuksia ja kompensoi siten työntekijän tuottavuutta verrattuna esimerkiksi vammattomaan työntekijään. Lisäksi on mahdollisuus työolosuhteiden järjestelytukeen, joka korvaa rahallisesti esimerkiksi toisen työntekijän antamaa erityistä ohjausta tukea tarvitsevan työntekijän työn mahdollistamiseksi. 

Useilla Ravintola Violan tukea tarvitsevilla työntekijöillä on ollut tukenaan henkilökohtainen työhönvalmentaja. Mahdollisten taloudellisten tukimuotojen lisäksi työnantaja saa siis tarvittaessa konkreettista apua ja tukea työhönvalmentajalta. Työhönvalmennus on palvelu, jossa työnhakija saa oman työhönvalmentajan tukemaan työllistymisprosessia sen kaikissa vaiheissa.

Työhönvalmentaja on samalla myös työnantajan apuna. Hän tuntee asiakkaansa hyvin ja osaa toimia työntekijän ja työnantajan välillä ehdottaen tarpeen mukaan työtehtävien räätälöintejä, työajan muutoksia ja muita muokkauksia, jotka palvelevat parhaiten molempia osapuolia.

Suosittelen todella lämpimästi jokaista työnantajaa pohtimaan omia prosessejaan sillä ajatuksella, josko tukea tarvitsevasta työntekijästä olisi apua kiireeseen.

– Töitä on tarjolla, työntekijöitä on tarjolla. Näiden täytyisi vain löytää toisensa, eihän tässä ole kuin voittajia! Sanna Niemenmaa sanoo. 

Pia Karhusen ja Sanna Niemenmaan mielestä Salla on tuonut työyhteisöön
iloisuutta ja positiivista työnteon asennetta.


LISÄTIETOJA ANTAA

Jenni Kujansivu

suunnittelija
Pirkanmaan palkkaamo
Täsmä-hanke
puh. 044 241 7528
Tampere

Riikka Matinaho

suunnittelija
Pirkanmaan palkkaamo
Täsmä-hanke
puh. 040 677 3067
Tampere

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.