Siirry sisältöön

Olen iloinen ja ylpeä uudesta Hyvä elämä -strategiastamme

Toimitusjohtajamme Kirsi Konola on iloinen ja ylpeä KVPS-konsernin uudesta Hyvä elämä -strategiasta, joka on nyt hyväksytty ja juuri julkaistu.

Olemme tehneet strategiatyötä yhdessä johdon, hallitusten ja koko henkilöstön kesken. Myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä on kuultu, joskin koronapandemia on hankaloittanut tätä. Uudessa strategiassa ja sen keskeisissä periaatteissa olemme monin osin juurillamme.

Haluamme entisestään vahvistaa ja kirkastaa perustehtäväämme, mikä on kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten hyvä elämä ja läheisten luottamus.

Kirsi Konola

Tämän vuoksi olemme nimenneet strategian Hyvä elämä -strategiaksi. Säätiö on syntynyt läheisten unelmista. Arvostamme taustaamme, joka erottaa meidät myönteisellä tavalla muista toimijoista. Haluamme luoda luottamusta ja myös uudistaa omaisjärjestötaustan merkitystä vastaamaan tätä päivää.

Tavoitteenamme ainutlaatuiset asiakaskokemukset

Jo edellisessä strategiassa meillä oli vahvana painopisteenä asiakaskokemuksen vahvistaminen. Tämä työ jatkuu. Haluamme vaikuttaa yhdessä muiden alan muiden toimijoiden kanssa siihen, että hyvän elämän edellytykset yhteiskunnassamme vahvistuvat. Tämä vaatii vaikuttamistyötä niin valtakunnantasolla kuin erityisesti uusilla perustettavilla hyvinvointialueilla.

Tavoitteenamme on luoda ainutlaatuisia asiakaskokemuksia; tässä kulmakivenä on vahva asiakasymmärrys ja asiantuntemus.

Kirsi Konola

Olemme sitoutuneet niiden ylläpitoon ja edelleen vahvistamiseen. Tässä keskeisenä elementtinä on edellisellä strategiakaudella perustettu KVPS Takomo, joka alustana mahdollistaa konsernimme ja sen henkilöstön osaamisen jakamisen, ylläpitämisen ja kasvun.

Vastuullisuutta ja voimavaroja vahvistavaa kasvua

Vastuullisuuden näkökulma korostuu uudessa strategiassamme. Haluamme olla alan vastuullisin toimija, mikä vaatii meiltä konsernina paljon tekoja vastuullisuuden eri elementtien tunnistamisessa ja parantamisessa. Haluamme olla luomassa vastuullisia yhteisöjä ja tunnistaa vastuumme yhteiskunnassa. Olennainen elementti on myös se, että käytämme resurssimme viisaasti ja varmistamme toimintamme tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden.

KVPS-konserni on kasvanut jo usean vuoden ajan voimakkaasti ja olemme edelleen määritelleet keskeiseksi tavoitteeksemme voimavaroja vahvistavan kasvun. Pidän tätä hyvin tärkeänä niin asiakastarpeisiin vastaamisen kuin organisaation vahvistumisen ja dynaamisuuden näkökulmasta. Haluamme tarjota uskottavan arvopohjaisen vaihtoehdon uusilla hyvinvointialueilla sekä vahvistaa ja monipuolistaa edelleen rahoituspohjaamme. Kasvu toteutetaan kuitenkin huolehtien olemassa olevasta ja vakaasta taloudesta ja tähän meillä on luotu niin ikään vakaa perusta.

KVPS-konsernin sisäisen suorituskyvyn näkökulmasta keskeiset tavoitteemme on kyvykkyyden vahvistaminen ja sujuva arki. Näihin tavoitteisiin on suunniteltu paljon toimenpiteitä liittyen organisaation kehittämiseen, tiedolla johtamiseen ja digitalisaatioon, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistamiseen, viestintään ja vaikuttavuuteen. Tärkeää on prosessien ja laatutyön kytkentä arkeen ja siihen, että toimintatapamme tukevat asiakkaidemme hyvää elämää.

Mahdollistamme arvojen mukaisen työn

KVPS-konsernia ja koko alaa haastaa lähivuosina henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Haluamme olla houkuttava työnantaja ja mahdollistaa merkityksellisen, arvojen mukaisen työn.

Kirsi Konola

Työhyvinvointikyselyjen perusteella näin on, ja haluamme tätä vahvistaa edelleen. Haluamme olla innostava työyhteisö, jossa hyvä läheltä johtaminen tukee jokaisen hyvinvointia ja osaamista.

Nämä tavoitteet tarjoavat meille lähivuosille innostavan ja osin myös haastavan kehikon työlle. Olemme käynnistämässä strategian toimeenpanoa, mikä vaatii aikaa ja yhteistä keskustelua. Meillä on vahva perinne siitä, että olemme tehneet tavoitteita todeksi yhdessä koko henkilökunnan, kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä ja muiden sidosryhmien kanssa. Näin tulee varmasti olemaan nytkin.

Viemme kaikki kokonaisuutta eteenpäin omasta roolistamme käsin mutta yhteistyössä ja yhdessä kehittäen!


Kirjoittaja Kirsi Konola on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja ja KVPS Tukena Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi