Siirry sisältöön

Mitä palkka on tuonut sun elämään?

Mitä palkkatyö sulle merkitsee? Riikka Kömi ja Riikka Matinaho selvittivät opinnäytetyössään seitsemän kehitysvammaisen ihmisen ajatuksia työelämästä. Samalla selvisi, mitä tarvitaan, jotta palkkatyöstä tulisi vaihtoehto yhä useammalle.

Halusimme opinnäytetyössämme selvittää kehitysvammaisten ihmisten ajatuksia palkkatyön merkityksestä heidän elämässään. Teimme opinnäytetyömme osana sosiaalialan ylempää korkeakoulututkintoa yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa.

Palkkatyötä useammalle

Suomessa on arviolta noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista ihmistä. Heistä avotyötoimintaan osallistuu noin 2500 henkilöä, vaikka palkkatyöhön kykeneviä kehitysvammaisia ihmisiä arvioidaan olevan 3500. Samanaikaisesti työsuhteisessa palkkatyössä on vain noin 600 kehitysvammaista ihmistä.

Kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkasuhteiseen työhön olisi mahdollista lisätä. Tulisikin huomioida, että kehitysvammaisuus ei automaattisesti merkitse työkyvyttömyyttä. Jokainen kehitysvammainen ihminen on yksilö ja vamman vaikutus työkykyyn ja tuen tarpeeseen on aina yksilöllistä.

Mikä merkitys on palkkatyöllä?

Opinnäytetyötä varten haastattelimme seitsemää Pirkanmaalla palkkatyössä työskentelevää tai aiemmin työskennellyttä kehitysvammaista ihmistä.

Kaikki haastateltavat kertoivat pitävänsä palkkatyötä ja palkkaa heille tärkeänä asiana.  Palkkatyö mahdollistaa taloudellisen turvan, itsensä elättämisen ja säästämisen.

Palkkatyön merkityksenä nähtiin tekemisen mahdollistuminen kodin ulkopuolella sekä unelmien toteuttaminen. Merkittävään rooliin palkkatyössä nostettiin myös työkaverit ja kuuluminen työyhteisöön.

Haastateltavat kertoivat palkan merkitsevän heille konkreettisesti rahaa, mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan veroja maksamalla sekä aineettomia arvoja, kuten tunnustusta hyvin tehdystä työstä.

Palkka nähtiin myös ylimääräisenä lisänä, sillä kaikilla haastateltavista toimeentulon perustana oli eläke ja mahdollisesti muita etuuksia.

Mä koen, että jos mulla ei olis palkkatyötä, niin mä en pystyis toteuttamaan mun unelmia

Raha on tärkeää, mutta ei yhtä tärkeää kuin työkaverit.

Ja sitten sekin, että siihen menee veroo, että mä yhteiskunnallisestikin niinkun osallistun.

Lähtökohtana yksilöllisyys

Haastateltavat nostivat esille niitä asioita, jotka olivat edistäneet palkkatyöhön työllistymistä ja tukeneet työn tekemistä.

Työllistymistä edistäviä tekijöitä oli yhteensä kuusi:

  • tukea antavat ihmiset
  • kehitysvammaisen ihmisen koulutus- ja työllistymispolku
  • sosiaaliturva
  • työpaikan hyvä työskentely-ympäristö
  • räätälöidyt työtehtävät sekä
  • joustavat työajat.

Erityisesti esiin nousi työhönvalmentajan tuki, yhteistyö työnantajien kanssa sekä työn yksilöllinen räätälöinti.

Haastateltavat toivat esille osa-aikaisen työn olevan sopiva tapa tehdä töitä. Työaikoihin ei toivottu muutosta.

Haastateltavien kokemusten mukaan esimiehet ja työkaverit olivat huumorintajuisia, huippuja, kivoja. Osa heistä on tullut läheisiksi ihmisiksi heidän elämässään.

Mitä tarvitaan?

Palkkatyö koetaan siis tärkeänä ja mielekkäänä ja siksi se tulisi nähdä vaihtoehtona aikuisen kehitysvammaisen ihmisen elämässä.

Jotta palkkatyö olisi useammin vaihtoehto työtoiminnan tai avotyötoiminnan rinnalle, tarvitaan rohkeita kokeiluja. Tarvitaan mahdollisuuksien ja vahvuuksien näkemistä, riittävää tukea sekä työnantajien ja työyhteisöjen ennakkoluulottomuutta.

Näiden lisäksi tarvitaan myös lainsäädäntöä, joka, joka vahvistaa kokeiluja sekä mahdollistaa joustavuutta sosiaaliturvaan yksilöllisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Kohti tasavertaista, ennakkoluulotonta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa

Opinnäytetyömme haastatteluiden mukaan on kuitenkin jo nyt nähtävissä, että olemme ottaneet askeleita kohti erilaisuuden hyväksymistä. Yhä useammin kehitysvammainen ihminen nähdään ennakkoluulottomasti yhteisöä rikastuttavana voimavarana.

Otsikon kysymykseen saimme siis vastauksen, jonka toivomme kannustavan palkkatyön lisäämiseen kunnissa ja työpaikoilla. Samalla toivomme, että vastaus kannustaa kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään vaihtoehtojen etsimiseen:

Mitä palkka on tuonut sun elämään?

 – Onnea


Kirjoittajat Riikka Kömi ja Riikka Matinaho valmistuivat Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelmasta loppuvuodesta 2020. Riikka Matinaho työskentelee tällä hetkellä suunnittelijana Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä.

Yksi kommentti artikkeliin “Mitä palkka on tuonut sun elämään?

  • Itse olen ollut kymmenen vuotta palkkatyössä ja parhaat työkaveri ja lisäksi Alkoivat opiskelut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi