Siirry sisältöön

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa! Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen hyvinvointi. Taija Friman ja Kati Vaahtolammi pohtivat blogissaan, kuinka lyhytaikaisen huolenpidon palvelut edistävät lapsen ja koko perheen hyvinvointia.

Lapsen oikeuksien teemaviikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta. Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus tasa-arvoon, turvallisuuteen, terveyteen ja koulutukseen. Sopimus määrittelee lapsen oikeudet neljän periaatteen mukaan: Lasta ei saa syrjiä, lapsen etu pitää ottaa huomioon, lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen, lapsen näkemystä pitää kunnioittaa. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen hyvinvointi.

Lyhytaikainen huolenpito edistää lapsen
hyvää elämää ja hyvinvointia

Teemaviikolla haluamme nostaa esiin palveluitamme, joilla voimme edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten hyvää elämää. Lähtökohtana toiminnallemme on edistää apua tai tukea tarvitsevan ihmisen hyvää elämää ja osallisuuden toteutumista.

Läheisten luottamus on meille tärkeää. Luottamus korostuu lasten palveluissa, sillä lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Perheiden luottamus työntekijöihin ja palvelun tarjoajaan on arvokasta. Luottamusta vaaditaan, jotta palvelu voi mahdollistaa vanhemmille heidän tarvitsemansa levon. Lepo ja vanhempien jaksaminen tukevat koko perheen hyvinvointia.

Mistä sinulle on tullut hyvä mieli?
-Kylpemisestä, jäätelön syönnistä, turvallisesti olosta.

Lapsi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja Tukenassa tuotamme lyhytaikaisen huolenpidon palveluita, joihin kuuluvat ryhmälomitus, perhelomitus, teemaleirit sekä tilapäishoitokodit. Lyhytaikainen huolenpito antaa vanhemmille ja omaishoitajille lakisääteisen vapaan ja perheille lepohetken arkeen.

Henkilökunta ja aktiviteetit on aivan ihania.

Läheinen

Lapsille järjestetään myös pitkäaikaista asumisen palvelua. Pitkäaikaisasuminen tarjoaa kodin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Lähtökohtia ovat lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja kasvatuskumppanuus. Yksiköiden arki koostuu tavallisista asioista, kuten koulunkäynnistä, leikistä, rentoutuksesta ja satuhetkistä.

Iso osa työskentelyämme on kehittämis- ja vaikuttamistyö. Tartumme ajankohtaisiin teemoihin ja työskentelemme lasten palveluiden kehittämiseksi erilaisissa verkostoissa ja kehittämishankkeissa. Esimerkiksi Hyvinvoinnin lataamo -hankkeemme (2021-2023) on vahvistanut yhden vanhemman erityislapsiperheiden voimavaroja ja elämänhallintaa. Hankkeen tavoitteena on ollut ehkäistä perheiden uupumista ja syrjäytymistä yhteiskunnasta vahvistamalla perheiden osallisuutta sekä voimavaroja.

Hyvinvoinnin lataamo -hankkeessa kohdattujen perheiden toiveena nousi esille, että ammattilaiset tarvitsisivat paljon nykyistä enemmän ymmärrystä ja tietoa neurokirjon asioista sekä ammattitaitoa kohdata ja tukea nepsykirjon lapsia ja nuoria. Tämän toiveen pohjalta suunniteltiin Nepsymessut, joissa on tarjolla mielenkiintoisia puheenvuoroja, kokemusasiantuntijuutta ja hyvien käytäntöjen jakamista.

On ollut ihanaa tuoda oma nuori paikkaan, jossa ymmärretään autisminkirjoa ja nuoren tarpeet on sen vuoksi otettu huomioon loistavasti.

Läheinen

Työn merkityksellisyys kantaa arjessa

Olemme kokeneet työskentelyn Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä merkitykselliseksi, ja se onkin kantavana voimana arjen työssä. Meillä molemmilla on tausta asiakastyössä, josta olemme siirtyneet hallinnollisiin tehtäviin. Toivomme, että voimme työllämme vaikuttaa esimerkiksi työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja omalla panoksellamme tukea lasten parissa työskenteleviä. Työntekijöiden hyvinvointi näkyy suoraan työyhteisön ilmapiirissä ja sitä myötä lasten hyvinvoinnissa. Lapsen hyvinvointi puolestaan tukee koko perhettä.

Proaktiivinen, innostunut ja lapsesta aidosti välittävä henkilökunta.

Läheinen

Oman työn merkityksellisyydestä muistuttavat keskustelut perheiden kanssa sekä heiltä saatu suora palaute. Kati muisteleekin lämmöllä puhelua, jolloin perheen vanhempi soitti ja sanoi, että pidäthän kiinni sun työntekijöistä. He ovat kultaakin kalliimpia. Tämä palaute muistuttaa siitä, kuin tärkeää työntekijöiden hyvinvointi on ja miten se välittyy lapsille.

Laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut tukevat koko perheen hyvinvointia. Ohjaajillamme on vankka osaaminen erityislasten kanssa työskentelystä ja he tekevät työtä sydämellä. Lapset saavat huolenpitoa tutuilta hoitajilta ja mielekästä tekemistä. Lasten osallisuuden ja itsenäistymisen kokemukset lisääntyvät. Vanhemmat saavat mahdollisuudet säännölliseen lepotaukoon sekä aikaa parisuhteelle ja perheen muille lapsille.  Pitkäaikaisen asumisen palveluissa lapset saavat osaavan ja turvallisen ympäristön, jossa heillä on kaikki tarvitsemansa yksilöllinen tuki saatavilla.

Hoitajien monipuolisesti ja luovasti tekemä hoito. Lasten askartelua, kylvettämistä, ulkoilua, leipomista yhdessä ja hyvin keskustelevat ja lämminhenkiset hoitajat. Lapsille erittäin tärkeää.

Läheinen

Jokainen lapsi on tärkeä ja lapsen oikeudet ovat tärkeitä vuoden jokaisella viikolla. Meidän on puolustettava jokaisen lapsen oikeuksia, sillä lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.Kirjoittajista Taija Friman työskentelee Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä perhelomituksen suunnittelijana ja Kati Vaahtolammi ryhmälomituksen vastaavana ohjaajana.

Valokuva: Elina Leinonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi