Siirry sisältöön

Kun lapsi satuttaa – Kuinka kielteiset tunteet vaikuttavat perheen voimavaroihin?

Vanhempien kokema väkivalta lastensa ja nuortensa taholta on edelleen vaiettu ja vaikea puheenaihe. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata, miten vanhemmat kokevat erityistä tukea tarvitsevan lapsensa aggressiivisuuden, millaisia kielteisiä tunteita se heissä herättää ja miten nämä tunteet vaikuttavat heidän voimavaroihinsa.

Vaiettu ja vaikea aihe

Tutkimus oli osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön koordinoimaa Kun lapsi satuttaa -kehittämishanketta (2020–2022). Haastateltaviksi työhön saatiin neljä vanhempaa. Ilmeni, että vanhemmat kokevat hyvin monenlaista väkivaltaa sanallisesta uhkailusta aina fyysiseen aggressiivisuuteen asti. Vanhemmat tuntevat monta, kaikkiaan 22 erilaista kielteistä tunnetta kohdatessaan väkivaltaa.

Lapsen tai nuoren väkivalta aiheuttaa vanhemmissa lähes poikkeuksetta voimakasta häpeän, pelon, surun ja vihan tunnetta. Vanhemmat kokevat kielteisten tunteiden vievän voimavaroja.

Vanhempien kokemukset lapsen aggressiivisuudesta

Lapsen aggressiivisuuden herättämät kielteiset tunteet vievät voimavaroja

Vanhempien kuvaillessa lapsen aggressiivisuuden herättämiä kielteisiä tunteita välittyi tunteikkuus ja tilanteiden haastavuus, vaikka aikaa oli voinut kulua raskaimmista elämänvaiheista.

Mikä aiheutti epätoivoa, mikä viritti toivoa?

Lähes jokainen vanhempi kuvasi selviytymistä auttavan ajan kulumisen ja lapsen kasvamisen. Toivoa viritti tieto lapsuuden loppumisesta ja lapsen itsenäistymisestä.

Miten ammattilaiset voivat edistää voimavaroja?

Avoimmuutta ja turvallista paikkaa puhua hankalista asioista pidettiin tärkeänä, kuten myös uskallusta ottaa asioita esille. Kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemus myötätuntoisessa ja tuomitsemattomassa, vähättelemättömässä ympäristössä sekä yritys auttaa nousivat esiin.Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi