Siirry sisältöön

Kouluvierailuista vetovoimaa vammaisalalle

Miten lisätä vammaisalan vetovoimaa nuorten parissa? Syntyi ajatus kouluvierailuista, jotka mahdollistavat eri-ikäisten lasten ja nuorten kohtaamiset peruskoulussa. Riikka Matinaho ja Essi Vertanen toteuttivat pilottikokeilun, joka osoitti, miten tärkeää kehitysvamma-alan näkyväksi tekeminen on.

Toteutimme loppuvuoden 2022 aikana yhteensä kolme kouluvierailua. Vierailuista kaksi oli suunnattu yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille ja yksi alakoulun neljäsluokkalaisille. Ensimmäiseksi vierailukohteeksemme valikoitui tamperelainen Linnainmaan koulu, jonne meillä oli jo valmiiksi yhteyshenkilöt tiedossa.

Pyrimme luomaan vierailuille nuoria kiinnostavat sisällöt ja valikoimme kuvat sekä videot sen mukaan. Lisäksi opettajilta tuli etukäteen toiveita sisällöistä. Vierailuissa hyödynsimme videoita, Mentimeter-kyselytyökalua ja Wordwall-peliä. Kaikki vierailut olivat yhden oppitunnin mittaisia.

Ysiluokkalaisille tietoa opiskelumahdollisuuksista

Yhdeksäsluokkalaisten nuorten kouluvierailut toteutimme oppilaanohjauksen tunneilla. Vierailuista sovimme yhdessä opojen kanssa. Nuorten kanssa vierailuiden sisällöissä pääpaino oli koulutus- ja työuranäkökulmassa. Kerroimme omista urapoluistamme ja näytimme videoita, joissa alalla työskentelevät kertovat kokemuksistaan alalta.

Kehitysvammaisuus kiinnosti nelosluokkalaisia

Neljäsluokkalaisten vierailun sovimme luokanopettajan kanssa, joka koordinoi myös muiden nelosluokkien osallistumisen samalle vierailulle. Vierailun teemana oli ennakkoluulot ja yleinen tieto kehitysvammaisuudesta. Alkuun katsoimme aiheeseen johdattelevan videon, jonka jälkeen pelasimme digitaalista Totta vai Tarua -peliä. Pelin tarkoituksena oli herätellä ajatuksia ja innostaa oppilaita osallistumaan. Oppilaat olivat kirjoittaneet meille kysymyksiä valmiiksi jo ennen vierailua. Kaikkiin kysymyksiin emme ehtineet vastata vierailun aikana, vaan lähetimme vastaukset jälkikäteen videon muodossa.

Vierailuja kaivataan peruskouluissa

Keräsimme oppilailta palautetta vierailuista Mentimeter-kyselyillä, joissa oli kuvattu erilaisia fiiliksiä hymiöillä. Oppilailta saadut palautteet olivat positiivisia. Myös opettajilta saatu palaute oli kannustavaa ja he toivat esille, että tarvetta vierailuille olisi jatkossakin. Yläkoulun opinto-ohjaaja ehdotti, että voisimme järjestää alasta kiinnostuneille yhdeksäsluokkalaisille oman tapaamisen.

Kehitysvamma-ala näkyväksi nuorille

Saimme näillä kolmella pilottivierailulla käsitystä siitä, mitä vammaistyöstä ja kehitysvammaisuudesta tiedetään peruskoulujen oppilaiden ja opettajien keskuudessa. Tiedon vähäisyys aiheesta yllätti meidät ja vahvisti ajatuksiamme siitä, että tarvetta tiedon lisäämiselle on. Meidän täytyy jakaa kokemuksiamme tältä alalta, jotta voimme vaikuttaa asenteisiin ja nuorten halukkuuteen hakeutua kehitysvamma-alalle opiskelemaan ja töihin.

Rohkeasti yhteistyöhön myös peruskoulujen kanssa

Kokemuksena vierailut ovat todella opettavaisia ja auttavat ymmärtämään nuorten maailmaa ja ajatuksia paremmin. Kouluvierailuilla on mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin ja herättää kiinnostusta alaamme kohtaan.

Kannustamme rohkeasti kaikkia työntekijöitä lähtemään kouluvierailuille jakamaan tietoa kehitysvamma-alasta. Mielellämme jaamme kokemuksiamme ja vinkkejä vierailuihin, joten olethan yhteydessä!


Kirjoittajat Riikka Matinaho ja Essi Vertanen työskentelevät suunnittelijoina kehittämistoiminnassamme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi