Siirry sisältöön

Koulutusta kehittämällä työntekijöille taitoja omannäköisen elämän tukemiseen

Mistä saadaan tulevaisuudessa ammattitaitoisia työntekijöitä kehitysvamma-alalle? Lauri Kervinen kirjoittaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen tärkeydestä.

Hyvän elämän ja itsemääräämisoikeuden tukeminen edellyttää työntekijältä ja tukijalta monenlaisia taitoja. Tarvitaan vuorovaikutuksen ja kommunikaation osaamista. Tarvitaan tietoa tuen tarpeista ja mahdollisesti apuvälineosaamista. Tarvitaan myös päätöksenteon tukemista, jos tukea tarvitseva henkilö sitä haluaa.

On tärkeää, että on ihmisiä, jotka haluavat kouluttautua ja oppia näitä taitoja. Ja tehdä työtä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi.

Tämä työ ei kuitenkaan ole näyttäytynyt viime vuosina kovin houkuttelevana. Monet heistä, jotka alalle haluaisivat, ovat ehkä pelästyneet jatkuvaa palveluiden kilpailutusta ja heikentyviä työehtoja.
Moni työskentelee alalla vain väliaikaisesti. Tai tekee arvojensa mukaista työtä esimerkiksi pienestä palkasta välittämättä.

Mistä siis saadaan tulevaisuudessa ammattitaitoisia työntekijöitä?

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on osaavan työvoiman saamiseen yksi väylä. Mitä paremmin koulutus soveltuu työelämän tarpeisiin, sitä järkevämpää sen järjestäminen on niin tukea tarvitsevan ihmisen, työntekijän kuin työelämänkin kannalta.

Vammaisalan ammattitutkinto perustettiin houkuttelemaan lisää osaajia alalle

Viime kesänä opetus- ja kulttuuriministeriö päätti perustaa uuden vammaisalan ammattitutkinnon.
Tutkinto koostuu kahdesta osaamisalasta. On mahdollista valita joko kehitysvamma-alan osaamisala, tai henkilökohtaisen avun osaamisala.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittaminen parantaa opiskelijan taitoja toimia erityistä tukea tarvitsevan ihmisen tukena asumiseen ja elämiseen liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisen avun osaamisalalta valmistutaan vammaislain mukaisiin henkilökohtaisen avustajan tehtäviin. Henkilökohtaisena avustajana voi edelleen toimia myös ilman koulutusta. Myöskään kehitysvamma-alan ammattitutkintoa ei useimmiten edellytetä työn vaatimuksissa. Koulutukset kuitenkin parantavat taitoja toimia ammatillisesti omassa työssä.

Vammaisalan ammattitutkinnon perusteita on vielä kehitettävä

Annoimme Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä 15.1. lausunnon vammaisalan ammattitutkinnoksi esitettyyn rakenteeseen ja sisältöön.

Lausunnossa nostamme esiin sen, miten tärkeää on varmistaa kehitysvamma-alan ammattitaito ja työllisyyden paraneminen jatkossa.

Toisaalta on tärkeää, että henkilökohtaisilla avustajilla on mahdollisuus saada koulutusta tukea tarvitsevien ihmisten kanssa toimimiseen. Parhaimmillaan nämä molemmat tavoitteet toteutuvat uudessa vammaisalan ammattitutkinnossa.

Ammattitutkinto saattaa houkutella uusia opiskelijoita alalle. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että tutkinnot tukevat toisiaan, eivätkä kilpaile keskenään. Tutkintojen tulee myös vahvistaa riittävän vahva osaaminen valitulle osaamisalalle.

Yleisesti on esitetty huoli siitä, että kehitysvamma-alan opintojen yhdistäminen henkilökohtaisen avun opintoihin vaikuttaisi henkilökohtaisen avun käyttäjän itsemääräämisoikeuteen. Huoli on osittain aiheellinen, koska itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden tukeminen eivät nouse kehitysvamma-alan ammattitutkinnon sisällöistä niin vahvasti esille, kuin esimerkiksi YK:n vammaisoikeussopimus edellyttäisi.

Haluamme, että molemmat osaamisalat tukevat vahvasti erityistä tukea tarvitsevan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

Päätöksenteon tukemiseen arjessa on tärkeää saada koulutusta

Tuki päätöksenteolle on tärkeää monessa tilanteessa, jotta tukea käyttävän ihmisen itsemääräämisoikeus toteutuu. Henkilö voi tarvita esimerkiksi tietoa päätöksenteon tueksi, tai rohkaisua toimimiseen haluamallaan tavalla.

On tärkeää, että vammaisalan ammattitutkintojen molemmilla osaamisaloilla valmennetaan päätöksenteon tukemiseen. Tässä on huomioitava henkilön itsemääräämisoikeuden tukemisen näkökulma.

Päätöksenteon tukeminen arjessa on tärkeää erottaa virallisemmasta tuetun päätöksenteon järjestelmästä. Siinä tavoitteena on tukea tarvitsevan henkilön mahdollisuus toimia yhdenvertaisesti laillisesti sitovien päätösten tekemisessä.

Tuetun päätöksenteon järjestelmään tarvitaan oma lainsäädäntönsä ja toimintatavat, jotka eivät liity vammaisalan ammattitutkinnon perusteisiin.


Kirjoittaja Lauri Kervinen toimii projektipäällikkönä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä. Laurin vastuulla on henkilökohtaisen avun kehittäminen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi