Siirry sisältöön

Kestävät elämäntavat osaksi kehitysvammaisten ihmisten elämää

Sosiaali- ja terveysalan ammateissa oman ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen ja uudistaminen kuuluu asiaan. Ilmastonmuutos vaikuttaa työnkuviin myös kehitysvammatyössä. Minna Harju toteutti opinnäytetyönsä Viisas valinta -hankkeelle. Hän nostaa esiin sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden vastuun ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnissa sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa väistämättä tulevaisuuteen, jolloin myös työnkuva ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi tulee muuttumaan. Miten arvot ja suhtautuminen ilmastonmuutokseen vaikuttavat valintoihin kehitysvammatyössä?

Kestävä kehitys

Suomen kasvihuonepäästöistä kaksi kolmasosaa muodostuu kotitalouksien kulutuksesta. Päästöjä syntyy asumisesta, ravitsemuksesta, liikkumisesta sekä tavaroista ja palveluista. Jotta kulutuksen taso saataisiin ilmastotavoitteiden mukaiseksi, tulisi suomalaisten kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentyä 70 %. Kestävät elämäntavat tarkoittavat arjen vastuullisia valintoja, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä sekä ympäristövaikutuksia.

Kestävä elämäntapa huomioi valintojen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Se tarkoittaa turhan kulutuksen välttämistä, elinkaariajattelua sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Kestävää elämäntapaa voi toteuttaa monin eri tavoin; arjessa sekä työelämässä.

Sosiaali- ja terveysalan vastuu

Tärkeitä kestävän kehityksen näkökulmia sosiaali- ja terveysalalla ovat vastuu ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista, terveellisten elämäntapojen edistäminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä itsenäisyyden tukeminen. Erityisesti alalla painottuu sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys, jonka keskiössä on ihmisten oikeudenmukainen kohtelu, joka pitää sisällään mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuteen.

Sosiaali- ja terveysalan ammatissa toimiminen edellyttää oman ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja uudistamista. Ilmastonmuutos vaikuttaa väistämättä tulevaisuuteen, jolloin myös työnkuva ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi tulee muuttumaan.

Viisas valinta -hankkeesta vinkkejä ympäristöystävälliseen arkeen

Avuksi kestävän elämäntavan toteuttamisessa ja ilmastonmuutokseen liittyvän aiheen ymmärtämisessä voi kääntyä Viisas Valinta -hankkeen puoleen. Hanke lisää tuetusti asuvien kehitysvammaisten ja tukea tarvitsevien ihmisten tietämystä omassa arjessa ja lähiympäristössä tehtävistä ilmastoteoista. Hankkeen kurssimateriaalit käsittelevät ilmastonmuutosta, ilmastoahdistusta sekä ihmisen hiilijalanjäljen pienentämiseen vaadittavia toimia. Selkokielisten ja kuvilla tuotettujen materiaalien avulla saa vinkkejä ympäristöystävällisen arjen rakentamiseen.

Viisas Valinta -hanke on loistava apu saattaa kestävät elämäntavat osaksi kehitysvammatyötä, mutta tärkeämmässä roolissa on työyhteisön osallisuus.

Minkälaisia asioita pidetään tärkeänä, vaikuttaa olennaisesti siihen, miten toimitaan työelämässä. Uusia arvoja on mahdollista harjoitella ja omaksua, sillä ne vaikuttavat välillisesti myös asiakkaiden elämään. Kestävän elämäntavan ottaminen osaksi kehitysvammatyötä vaatii työntekijältä tietoa ja motivaatiota toimia ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Ohjaustyö ja asiakkaan tukeminen aiheen parissa saattaa olla haastavaa ja edellyttää työntekijältä pitkäjänteistä työotetta. Tärkeä on kuitenkin muistaa, että vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla.


Kirjoittaja Minna Harju on opiskellut Turun ammattikorkeakoulussa ja toteutti opinnäytetyönsä toimeksiantona kehitysvammaisten Palvelusäätiön Viisas valinta -hankkeelle. Tämä blogiteksti on samalla myös opintoihin liittyvä kypsyysnäyte.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi