Siirry sisältöön

Keräämme kokemuksia ja ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Olemme kiinnostuneet sinun mielipiteestäsi juuri nyt. Mitä kokemuksia ja ajatuksia sinulla on henkilökohtaisesta avusta kunnassasi? Entä mitä ajatuksia henkilökohtaisen avun julkaisumme herätti?

Henkilökohtainen apu on keskeisin vammaisen ihmisen osallisuutta tukeva palvelu. Teimme kehitysvammaisten ihmisten henkilökohtaiseen apuun liittyvän kyselyn kuntien vammaispalveluille vuonna 2019. Uuteen julkaisuumme on koottu kyselyn tulokset. Kyselystä on hyötyä esimerkiksi alueellisesti, kuten henkilökohtaisen avun keskusten palveluita ja muita tukirakenteita kehitettäessä. Julkaisusta on hyötyä valtakunnallisesti päättäjille henkilökohtaisen avun ja osallisuutta tukevien palveluiden valmistelutyöhön. 

Kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuudet saada henkilökohtaista apua vaihtelevat kyselyn perusteella paljon eri kunnissa. Selvityksestä nousee myös esille, että kaikki henkilökohtaisen avun järjestämistavat ei sovi kaikille avun käyttäjille. Onkin tärkeää, että kunnissa on mahdollisuus tarjota henkilökohtaista apua useammalle eri järjestämistavalla  yksilölähtöisesti ja tarpeen mukaisesti.

Selvityksessä ei ole voitu ennakoida vallitsevaa poikkeustilannetta, ja sitä miten se vaikuttaa henkilökohtaista apua käyttävien ihmisten elämään. Tiedossa on, että tilanteen vaikutukset ovat olleet suuret. Henkilökohtainen apu on monilla toistaiseksi tauolla esimerkiksi liikkumista rajoittavien linjausten johdosta. Kehitysvammaisista ihmisistä moni on tällä hetkellä osallisuutta tukevien palveluiden ulkopuolella.  

Olemme kiinnostuneet sinun mielipiteestäsi juuri nyt. Mitä kokemuksia ja ajatuksia sinulla on henkilökohtaisesta avusta kunnassasi? Entä mitä ajatuksia henkilökohtaisen avun julkaisumme herätti? Jaetaan kokemuksia Padlet-tauluun!

Hyviä lukuhetkiä!

Lisätietoja antaa