Siirry sisältöön

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön virallinen nimi on muuttunut Tukena-säätiöksi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on uudistanut sääntönsä paitsi nimen myös tarkoituksensa osalta. Uusi Tukena-säätiö -nimi otetaan käyttöön vaiheittain.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön nimi on muutettu Tukena-säätiöksi marraskuussa 2023. Uusi nimi kuvastaa nyt entistä paremmin toimintamme laajuutta ja kohderyhmiämme, joihin kuuluu monin eri tavoin tukea tarvitsevia ihmisiä. Nimimuutos mahdollistaa myös yhtenäisen viestinnän tytäryhtiömme Tukena Oy:n kanssa.

Nimimuutos tulee voimaan asteittain ja liittyy laajempaan brändiuudistukseen, josta tiedotamme tarkemmin alkuvuodesta 2024. Toistaiseksi viestimme vielä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö -brändin alla. Kaikki sopimukset, mukaan lukien vuokrasopimukset, teemme kuitenkin tästä eteenpäin Tukena-säätiö sr:n nimellä.

Säätiön tarkoitus uusissa säännöissä

Uusissa säännöissä säätiön tarkoituksena on mahdollistaa kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ihmisen hyvää elämää – yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Säätiö tukee perheitä ja läheisiä elämän eri vaiheissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö

  • tukee perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista
  • edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
  • rakennuttaa, hankkii, vuokraa ja ylläpitää asumis- ja toimintakäyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä ja huoneistoja kohderyhmilleen
  • Säätiö vuokraa asuntojaan, mukaan lukien ARAn tukemia korkotukilainoitettuja asuntoja, sosiaalisin perustein eli yleishyödyllisessä tarkoituksessa
  • tuottaa ja kehittää yleishyödyllisiä palveluita ja tuen muotoja
  • omistaa kohderyhmilleen palveluita tuottavia yhteisöjä

Nämä muutokset tulevat mahdollistamaan tulevaisuutta, jossa toiminnallamme on yhä merkittävämpi rooli kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevien ihmisten hyvän elämän mahdollistamisessa.

Toimitusjohtaja Kirsi Konola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.