Siirry sisältöön

Juuret ja siivet Tukiliitossa

Arvostamme juuriamme ja ponnistamme niistä. Samalla koemme, että ne tarjoavat meille kasvualustan ja siivet tulevaisuuteen. Toimitusjohtajamme Kirsi Konola onnittelee 60-vuotiasta perustajaamme Tukiliittoa.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perustaja Kehitysvammaisten Tukiliitto täytti reilu viikko sitten 60-vuotta. Onnea!

Nämä vuodet kertovat siitä, että vertaisuuteen perustuvaa tukea ja oikeuksien puolustamista tarvitaan. Toiminta muuttaa muotoaan, mutta ihmisten halu kohdata samassa elämäntilanteessa olevia pysyy. Myös yhteiskunnallinen tarve kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä asioiden kehittämiseksi pysyy.

Juuremme ovat Kehitysvammaisten Tukiliitossa

Meille Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja KVPS Tukenassa juuret ovat valtavan tärkeät.
Tukiliitto perusti meidät vuonna 1992 luomaan vaihtoehtoja laitosasumiselle ja kotiin vietäviä palveluja perheille. Nämä ovat edelleen toimintamme keskiössä. Olemmekin jo useita kertoja juhlineet pyöreitä vuosia teemalla Juuret ja siivet.

Arvostamme juuriamme ja ponnistamme niistä. Samalla koemme, että ne tarjoavat meille kasvualustan ja siivet tulevaisuuteen.

Yhteytemme Tukiliittoon toteutuu monella tavalla. Meille on tärkeää, että tätä yhteyttä vaalitaan niin perustehtävässämme ja arvoissamme kuin arjenkin tasolla.

Kirsi Konola

Läheiset päättävät

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen seitsemästä jäsenestä kuusi on kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevien ihmisten omaisia. Heidän kauttaan ylintä päätöksentekovaltaa KVPS-konsernissa käyttävät läheiset. Tukiliitto nimeää hallituksen jäsenistä kaksi.

Tämä yhteys päätöksenteossa konkretisoi meillä sen, mitä tarkoittaa olla omaisjärjestötaustainen toimija. Hallitus tekee päätökset, joilla pyrimme edistämään kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten hyvän elämän ja läheisten luottamuksen toteutumista.

Vaikuttamista yhdessä

Yhteytemme Tukiliittoon toteutuu monella tavalla. Meille on tärkeää, että tätä yhteyttä vaalitaan niin perustehtävässämme ja arvoissamme kuin arjenkin tasolla.

Totesimme muutama viikko sitten johtoryhmien yhteisessä tapaamisessa, että toimintamme perusta ja arvot ovat yhteiset. Tämä luo vankan pohjan yhteystyölle ja tekee Tulppaanitalon toimijoista yhdessä vahvan yhteiskunnallisenkin vaikuttajan.

Toimintakulttuuria vaalien

Olemme laatimassa KVPS-konsernille parhaillaan uutta strategiaa. Jälleen olemme pysähtyneet juuriemme äärelle. Haluamme huolehtia siitä, että kaikki työntekijämme ymmärtävät juuriemme merkityksen. Vaalimme tätä yhteyttä niin strategisella tasolla kuin arjessa.

Vuonna 2009 perustimme koulutusohjelman työntekijöillemme teemalla läheisyhteistyö hyvän elämän tukena ja jatkamme sitä edelleen. Läheisyhteistyö haastaa meitä monella tavalla arjen moninaisissa tilanteissa. Tiedämme kokemuksesta, että myös virheitä tapahtuu. Hyvä läheisyhteistyö antaa toiminnallemme kuitenkin lujan selkänojan.

Haluamme edelleen vahvistaa arvopohjaista johtamista ja toimintakulttuuria, joka tuottaa hyvää elämää asiakkaillemme, vahvistaa heidän läheistensä luottamusta ja tarjoaa merkityksellistä työtä henkilöstöllemme.
Läheisyhteistyön korostaminen ja perheiden asiantuntijuuden kunnioittaminen ovat asioita, joilla haluamme tulevaisuudessakin erottautua positiivisella tavalla.

Perheiden asialla

Palvelusäätiön ja Tukenan toiminnassa kautta vuosien iso merkitys on ollut Tukiliiton paikallisilla tukiyhdistyksillä.

Monet rakentamiseen ja asumispalveluihin johtaneet hankkeet ovat käynnistyneet perheiden aktiivisen vaikuttamistyön tuloksena. Yhdistykset ovat olleet ja ovat yhä mukana toiminnassa monin eri tavoin. Haaste ja mahdollisuus seuraavalle vuosikymmenelle on uudistaa ja vahvistaa tätä yhteistyötä.

Haluamme edelleen olla mukana luomassa asumiselle ja muille palveluille uusia edellytyksiä paikallisesti. Haluamme toteuttaa palveluita, joihin perheet ja kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevat ihmiset voivat luottaa.

Itse tulin Kehitysvammaisten Palvelusäätiöön töihin vuonna 2004. Tapio Suni oli tuolloin puheenjohtajamme ja myös hänen vaimonsa Kaija Suni oli aktiivisesti toiminnassa mukana. Heidän kanssaan käydyt keskustelut avasivat minulle merkittävällä tavalla Tukiliiton historiaa ja merkitystä. Ne asemoivat Palvelusäätiötä ja myöhemmin myös Tukenaa osaksi Tukiliittoperhettä.

Keskustelujen myötä itselleni syntyi vahva arvostus pioneerien ja perustajien työtä kohtaan. Arvostukseni on kasvanut vuosien saatossa läheisten kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena.

On uskomatonta, miten monet ihmiset ovat oman perheen usein raskaistakin tilanteista huolimatta toimineet vapaaehtoisina yhdistyksissä, tukipiirissä ja valtakunnan tasolla. Monet ovat uhranneet aikaa ja voimavaroja asioiden eteenpäin viemiseen. Monet ovat hakeneet ja saaneet vertaistukea erilaisista ryhmistä.

Tukiliiton tärkeä työ jatkuu ja sillä on merkitystä myös tulevina vuosikymmeninä. Lämpimät onnittelut!


Kirjoittaja Kirsi Konola on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja ja KVPS Tukena Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Yksi kommentti artikkeliin “Juuret ja siivet Tukiliitossa

  • Jokaisella ihmisellä on oikeus omannäköiseen elämään ,kehitysvammasta huolimatta tai avun tarpeesta .On hienoa että kaikki saavat mahdollisuuden itsenäiseen elämään .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi