Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin lataamo esittäytyy

Hyvinvoinnin lataamo -hankkeemme vahvistaa yhden vanhemman erityislapsiperheiden voimavaroja ja elämänhallintaa. Hanke tukee neuropsykiatrisia häiriöitä omaavien 10–15-vuotiaiden nuorten sekä heidän sisarustensa ja vanhempiensa hyvinvointia ja osallisuutta ryhmämuotoisella leiri- ja verkkotoiminnalla.

Hyvinvoinnin lataamo -hankkeen (2021–2023) tavoitteena on ehkäistä yhden vanhemman perheiden uupumista ja syrjäytymistä yhteiskunnasta vahvistamalla näiden perheiden osallisuutta sekä voimavaroja.

  • Vanhemman osallisuus tarkoittaa hänen kykyään, tietojaan ja taitojaan selvitä arjessa lapsensa kanssa.
  • Lapsen ja nuoren osallisuus on oman kasvun ja kehityksen ymmärtämistä, omien vahvuuksien käyttöönottoa ja elämänhallinnan opettelua.
  • Yhden vanhemman perhe on sellainen perhe, jossa lasten arjesta vastaa yksi aikuinen.
  • Nepsylapsella/-nuorella on neurokirjon piirteitä, kuten ADHD, ADD, autismi, oppimisvaikeudet tai kielelliset erityisvaikeudet.

Hankkeessa järjestettävä toiminta suunnataan 10–15-vuotiaille nepsylapsille ja -nuorille sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen.

Perhetyötä leiritoimintana

Leiritoiminta käynnistyi joulukuussa 2021 lauantaista sunnuntaihin kestäneellä perheleirillä Varalan urheiluopistolla Tampereella. Hankkeen aloitusaikana elettiin jännittäviä aikoja koronan suhteen. Jouduimme moneen kertaan miettimään, kuinka toiminta järjestettäisiin turvallisesti, mutta kuitenkin niin, että perheet tuntisivat itsensä tervetulleiksi, kohdatuiksi ja kannatelluiksi. Saimme toteutettua seuraavan perheleirin maaliskuussa 2022 ja viimeinen perheleiri järjestettiin toukokuun alussa, jolloin pystyimme yhdessä viettämään myös äitienpäivää.

Tämä kolmen leirin kokonaisuus muodosti rungon Hyvinvoinnin Lataamon perhetyöskentelylle. Vanhemmat saivat omassa ryhmässään purkaa perheensä tilannetta ja palveluja sekä löytää perheen arkeen apua ja vahvuuksia yhdessä työntekijöiden ja vertaisten kanssa. Samaan aikaan lasten kanssa opeteltiin tunnetyöskentelyä ja sovellettiin vahvuusperusteista pedagogiikkaa erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Jo ensimmäisen leirikerran jälkeen teimme monta huomioita perheiden tilanteista sekä siitä, kuinka yhteiskunta oli kohdannut nämä vanhemmat sekä lapset ja nuoret.

Tällaiset leirit ovat todella tärkeitä yksinhuoltajille. Auttavat jaksamaan ja voimaantumaan sekä lisäävät perheen hyvinvointia. Vertaistuki on tärkeää.

Hankkeessa mukana ollut vanhempi

Nämä leirit ovat tärkeää toimintaa, jotta emme tunne olevamme yksin.

Hankkeessa mukana ollut vanhempi

Vanhemmat toivovat ymmärrystä ja työelämän joustoja

Yhden vanhemman erityislapsiperheiden tilanne on Suomessa heikko. Monet näistä vanhemmista kantavat yksin vastuun koko perheen arjen pyörittämisestä. Työnteko ei aina ole mahdollista näille vanhemmille. Tämä johtaa vääjäämättä siihen, ettei perheiden taloudellinen tilanne ole todellakaan hyvä. Monella vanhemmalla on suuri halu päästä takaisin työelämään. Kysymys kuuluukin; onko työelämä valmis joustamaan ja ottamaan heidät mukaan? Työelämän joustavuus ja esimerkiksi mahdollisuus osapäivätyöhön olisi todella tärkeää näiden perheiden syrjäytymisen ehkäisyssä sekä niin vanhemman kuin lastenkin mielenterveyden kannalta.

Moni vanhempi kertoo, etteivät kunnan palvelut ole välttämättä kohdanneet heidän tarpeitaan. Neurokirjon lasten vanhempien on vaikeaa hakea esimerkiksi omaishoidontukea, jos lapsi tai nuori ei täytä vallitsevia kriteereitä. Useat vanhemmat esittivät toiveensa siitä, että lastensuojelun ollessa heille ainoa vaihtoehto olisi siellä henkilöstöllä ymmärrystä ja tietoa yhden vanhemman perheiden tilanteesta sekä neurokirjosta, sen laajuudesta, monimuotoisuudesta ja yksilöllisyydestä.

Ihanaa, kun soitit, kun ei meiltä kukaan kysy, että kuinka mä voin!

Hankkeessa mukana ollut vanhempi

Nuoret toivovat ymmärtäviä aikuisia

Lapset ja nuoret toivovat ympärilleen ymmärtäviä ja ennakkoluulottomia aikuisia. Nämä lapset olivat kokeneet harrastuksista erottamisen, huonon koulumenestyksen ja toisten kiusaamisen omien neurokirjon piirteidensä takia. Siksi toiminta heidän kanssaan perustui tunnetyöskentelyyn, struktuuriin, riittäviin taukoihin, vahvuusajatteluun sekä ystävyystaitoihin.

Monelta lapselta löytyi suuri määrä idearikkautta, luovuutta, energiaa, älykkyyttä ja kykyä ajatella uudella tavalla. Uskomme näiden lasten toivovan päättäjiltä viisautta lisätä päiväkotien ja koulujen ja lastensuojelun henkilöstöä sekä kykyä katsoa heitä yksilöinä ja tuoda tietoon myös neurokirjon positiivisia puolia.

Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä

Hanketyötä tarvitaan nostamaan näiden perheiden ääntä ja kokemusta esiin. Hyvinvoinnin lataamossa olemme innokkaita moniammatilliseen yhteistyöhön ja valmiita kehittämään näille perheille suunnattuja palveluita, jotta oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki tavoittaisi nämä perheet.

Hanke järjestää syksyllä 2022 voimavaroihin- ja toivoon keskittyvän verkkokurssin Loiste – pieni matkaopas perheille -kirjasen pohjalta. Verkkokurssi on suunnattu yhden vanhemman perheille, joiden 10–15-vuotiaalla lapsella tai nuorella on neurokirjoa.  Tämän lisäksi hanke järjestää toimintaa pääkaupunkiseudulla. Seuraa tapahtumakalenteriamme.

Meitä kaikkia tarvitaan rakentamaan tästä yhteiskunnasta hyväksyvä, jokaisen yksilön vahvuuksia hyödyntävä ja toisista välittävä paikka.


Kirjoittajat Katjaana Järvinen ja Anne-Riitta Sola työskentelevät Hyvinvoinnin lataamo -hankkeessamme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi