Siirry sisältöön

Erasmus Days -päivät juhlistavat kansainvälisiä kehittämishankkeita

Meillä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä kansainvälinen toiminta on yksi kehittämisemme tukipilareista, jonka pohjalle rakennamme toimintaamme. Erasmus+ -hankkeet ovat tarjonneet mahdollisuuden avartaa ajatteluamme, vahvistaa osaamistamme ja löytää uusia kumppaneita ja uudenlaisia tapoja muuttaa maailmaa. Erasmus Days -päivät 13.-15.10. tekevät näkyviksi kehittämishankkeita ja niiden tuloksia.

Kansainvälinen toimintamme on ollut aktiivista jo melkein 15 vuotta. Lähdimme mukaan pienillä liikkuvuushankkeilla. Tällä hetkellä olemme mukana kumppanina tai koordinaattorina vuosittain 3-4 Erasmus+ -hankkeessa.

Tämän hetken hankkeidemme keskeisimmät teemat:

  • Vapaa-ajan osallisuuden vahvistaminen
  • Lasten osallisuuden vahvistaminen kommunikaation keinoin
  • Pitkäaikaisten sosiaalipalveluiden yksilölähtöisten rahoitusmallien kehittäminen,
    muun muassa henkilökohtainen budjetointi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön EU-hankkeet vuodesta 2011 lähtien.

Meille on tärkeää, että olemme menossa eteenpäin. Haluamme luoda ja oppia uutta. Erasmus+ -hankkeet ovat tarjonneet hyvän mahdollisuuden avartaa omaa ajatteluamme, vahvistaa osaamistamme ja löytää uusia kumppaneita ja uudenlaisia tapoja muuttaa maailmaa. Meille on tärkeää, että teemme asioita yhdessä kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja alan ammattilaisten kanssa. Kansainvälinen hanketyö on laajentanut kumppanuuksiamme valtavasti.

Joskus on hyvä lähteä tutkimaan maailmaa ja nähdä asioita hieman uudella tavalla.

Kansainvälinen yhteistyö luo mahdollisuuksia katsoa asioita laajemmasta näkökulmasta, jolloin oman toiminnan ja sen kehittämistarpeet ja vahvuudet näkee selkeämmin.

Katri Hänninen

Erasmus+ toiminnan avulla olemme löytäneet uusia tapoja ajatella omaa työtämme ja sitä, miten haluamme uudistaa toimintaamme.

Tärkeä osa kansainvälistä hanketyötä on kokoontuminen yhteen eri puolilta maailmaa. Tapaamisissa on tärkeää vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia sekä jakaa osaamista.

Yhteinen hankkeen tavoite ja päämäärä luovat vahvaa yhteisöllisyyttä, joka parhaimmassa tapauksessa kantaa vuosien päähän pitkäaikaisina kumppanuuksina.

Onkin tärkeää, että yhteistyö lähtee liikkeelle yhteisistä, hyvin kuvatuista tavoitteista, joiden saavuttamiseksi jokainen kumppani voi tuoda oman panoksensa oman maansa ja osaamisensa näkökulmasta. Erasmus+ -hankkeet ovat ensi sijassa kiinnostusta toisia kohtaan ja yhdessä tekemistä.

Katso Opetushallituksen julkaisema Erasmus+ osallistaa aikuisia -video!


Kirjoittajat Katri Hänninen ja Taija Halme työskentelevät kehittämistoiminnassamme ja ovat mukana kansainvälisissä hankkeissamme.

Valokuva: Elina Leinonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi