Siirry sisältöön

Asenne on kaikkien asia

Kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään 1.-7.12.2022. Tänä vuonna viikon aiheena on asenteet vammaisuutta kohtaan. Risto Räkköläinen on tutkinut kehitysvammaisten ihmisten näkemyksiä omista vahvuuksistaan ja voimavaratekijöistään.

Usein kuulee ja näkee julkista keskustelua kehitysvammaisiin ihmisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja epäkohdista yhteiskunnassa. Nämä epäkohdat hankaloittavat kehitysvammaisten ihmisten elämää ja rajoittavat osallisuutta. Epäkohtien esiin nostaminen on erittäin tärkeää, jotta ongelmiin voidaan puuttua.

Toisaalta yleisen keskustelun ongelmakeskeisyys voi osaltaan ylläpitää mielikuvaa kehitysvammaisista ihmisistä syrjittyinä, altavastaajina ja uhreina.

Tämä voi pahimmillaan uusintaa kehitysvammaisuuteen liitettyjä stereotypioita toiminnan kohteina, jättäen heidän oman toimijuutensa taka-alalle. Keskustelua olisikin hyvä monipuolistaa ja kääntää katsetta entistä enemmän myös kehitysvammaisuuteen liittyviin vahvuuksiin ja voimavaratekijöihin.

Mä oon ihan niinkun erilainen ja erikoinen ihminen ihan muista syistä, kun siitä kehitysvammaisuudesta.

haastatteluun osallistunut

Kehitysvammaisuus on vain yksi ihmisen ominaisuus

Kirjotin alkusyksystä valmistuneen pro gradu -tutkielmani näistä aiheista. Haastattelin tutkielmaani varten yhtätoista kehitysvammaisille suunnatussa päivätoiminnassa kävijää ollessani harjoittelussa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kehittämistoiminnassa keväällä 2021.

Kehitysvammaisuus on yksi ihmisien ominaisuuksista, siinä missä muutkin. Siihen liittyy niin hyvät, kuin huonot puolensa. ”Mä oon ihan niinkun erilainen ja erikoinen ihminen ihan muista syistä, kun siitä kehitysvammaisuudesta”, totesi eräs gradututkielmani haastatteluihin osallistunut.

Osa haastatteluihin osallistuneista suhtautui omaan kehitysvammaisuuteensa arkisen neutraalisti. Muutamilla se herätti positiivisia tunteita, kuten ylpeyttä. Huomion arvoista oli mielestäni se, että kukaan ei puhunut kielteiseen sävyyn omasta kehitysvammaisuudestaan. Kielteiset kokemukset liittyivät lähinnä muiden ihmisten suhtautumiseen heitä kohtaan.

Tämä viestin soisikin välittyväksi yhä useammalle ihmiselle.

Asenteet kuntoon

Sillä miten kohtaamme toiset ihmiset voi olla suora vaikutus heidän elämänlaatuunsa sekä identiteetin rakentumiseen. Se, millainen yhteiskuntamme on elää kehitysvammaisille ihmisille, muodostuu jokapäiväisissä kanssakäymisissä – puheissa ja teoissa. Näiden taustalla vaikuttavat ennen kaikkea asenteet.

Me Itse ry kirjoitti tänä vuonna julkilausuman ”Asenteet kuntoon vammaisuutta kohtaan”, jossa he toteavat, että huonot asenteet voivat muuttua paremmiksi, jos niihin puututaan ja niistä keskustellaan.

Yhteiskunnallisten rakenteiden ja lakien muuttaminen vaatii paljon pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Asenteisiimme sen sijaan voimme vaikuttaa, vaikka heti.


Kirjoittaja Risto Räkköläinen työskentelee Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kehittämistoiminnassa. Hän vastaa tällä hetkellä Viisas valinta -hankkeesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi