Siirry sisältöön

Tapio ja Kaija Sunin unelmana oli perheen hyvinvointi

Elina Leinonen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi toteuttamaan perheiden unelmia. Tapio Sunin mukaan läheisten kokemukset olivat arvokkaita toimintaa ja palveluita kehitettäessä.

– Älkää viekö lasta kotiin, viekää suoraan laitokseen, sanoivat synnytysosaston lääkärit. Näin muistelee Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kunniapuheenjohtaja, sosiaalineuvos Tapio Suni. Down-poika Jukka oli perheen keskimmäinen, hartaasti odotettu lapsi.

Jukan varhaisina vuosina elettiin keskuslaitosten aikaa, eikä kunnallisia kehitysvammapalveluita ollut juuri lainkaan. Ainoat asumisvaihtoehdot olivat vielä kauan lapsuudenkoti ja laitos.

Tuohon aikaan äidin osana oli jäädä kotiin hoitamaan kehitysvammaista lasta. Kaija Sunin arvokkaaksi elämäntyöksi tuli hoitaa Jukka aikuisikään asti kotona. Kaija oli elämäänsä tyytyväinen eikä haikaillut työelämässä toteutumatta jääneiden toiveidensa perään.

– Imatralla ei ollut ainuttakaan päiväkotia, joka olisi ottanut vastaan kehitysvammaisia lapsia. Oppivelvollisuudestakin vapautettiin, jotta nämä lapset eivät olisi joutuneet koulussa kiusatuiksi. Mistä kaikesta he jäivätkään paitsi, kun mahdollisuus opetukseen evättiin, Tapio Suni muisteli.

Palvelusäätiö syntyi perheiden unelmista

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tavoitteena oli luoda malleja hyvistä käytännöistä. Haluttiin näyttää, millaisia ovat kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä toivomat palvelut.

Tapio Suni

Vanhemmat kaipasivat hengähdyshetkiä. Tilapäishoito oli heidän kipeimmin tarvitsemansa palvelu. Ainoa vaihtoehto oli viedä kehitysvammainen lapsi kaukana sijaitsevaan keskuslaitokseen. Jukka oli muutaman kerran Kuusaalla. Hän ei puhua pukahtanut koko hoitojakson aikana eikä pariin päivään sen jälkeen.

– Perheet haaveilivat hoitajasta, joka tulisi kotiin ja huolehtisi vammaisesta lapsesta, sisaruksista ja kodista. Unelmasta syntyi kotipalvelukokeilu. Perhelomittajan tullessa kotiin vanhemmat saivat mahdollisuuden lähteä lomalle, Tapio Suni kertoi.

– Vanhempien unelmana olivat pienet ja kodikkaat palvelukodit, joita haluttiin rakentaa malliksi muille. Palvelukotisuunnitelmaa täydensi ajatus, että jokaisessa palvelukodissa on lapsuudenkodeissaan asuville tarkoitettu tilapäisasunto.

Tapio Suni seurasi puoli vuosisataa kehitysvammahuollon kehitystä. Hän iloitsi siitä, että monet unelmat ja haaveet toteutuivat. Tilapäishoito- ja asumispalvelut kehittyivät. Koulunkäynti-, päivätoiminta- ja harrastusmahdollisuudet monipuolistuivat.

Vireää vaikuttamistyötä perheitä kunnioittaen

– Kehitysvammaisten Tukiliiton kaltainen kansalaisjärjestö on Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle ainutlaatuinen voimavara. Tapio Suni korosti yhteistyön tärkeyttä.

Tapio Suni uskoi, että Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kasvaa merkittäväksi valtakunnalliseksi vaikuttajaksi. Hän toivoi, että siitä tulisi yhdessä Tukenan kanssa alan markkinajohtaja.

– Monikansalliset hoiva-alan yritykset katsovat elämää kovin erilaisesta näkökulmasta. Taloudellisen voiton tavoittelun sijasta meille tärkeää ovat palvelun laatu ja asiakkaidemme elämänlaatu.

On kuunneltava herkällä korvalla asiakkaidemme sekä perheiden tarpeita ja toiveita. Perhettä kunnioittava asenne ja asiakaslähtöinen ajattelutapa erottavat meidät muista.

Tapio Suni

Valokuva: Tapio ja Kaija Sunin perhealbumi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi