Siirry sisältöön

Koronakriisi on koetellut vammaisten lasten perheitä

Elina Leinonen

Valtioneuvosto julkaisi raportin lasten oikeuksien toteutumisesta korona-aikana. Koronakriisillä on ollut huomattavat vaikutukset lasten ja perheiden hyvinvointiin. Vammaisten lasten perheitä koetteli erityisesti palveluiden keskeytyminen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön lyhytaikaishoidon palvelut jatkuivat keskeytyksettä.

Vammaisjärjestöjen mukaan koronakesä pelotti ja huolestutti hyvin paljon monia vammaisten lasten ja nuorten perheitä. Useat lapsille ja heidän perheilleen tärkeät ja välttämättömät palvelut olivat koronatilanteen aikana pysähdyksissä tai niiden saatavuus oli merkittävästi heikentynyt. Erityisesti epidemian alkuvaiheessa monissa kunnissa oli epäselvää, ettei lakisääteisiä palveluita voida keskeyttää. Niiden järjestämiseen on etsittävä turvallisia tapoja.

– Meillä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä kaikki lyhytaikaisen huolenpidon palvelut ovat jatkuneet mahdollisuuksien mukaan tarkkoja turvallisuusohjeita noudattaen koko korona-ajan. Perheet ovat olleet hyvin kiitollisia siitä, että ovat saaneet palveluita myös poikkeusoloissa. Korona-aika on koetellut monien perheiden jaksamista, lyhytaikaisen huolenpidon johtaja Anni Häme kertoo.

Raportin mukaan lyhytaikaisen tai tilapäisen hoidon järjestämisessä on ollut ongelmia, mikä on heikentänyt suuresti perheiden jaksamista. Huolta perheissä herätti myös vanhempien mahdollinen sairastuminen: mistä vammaisen lapsen hoitoon saisi osaavaa tukea ja apua tällaisessa tilanteessa.

Ongelmalliseksi muodostui omaishoitoa tarvitsevien lasten perheiden tilanne. Monilla kunnilla ei ollut valmiutta myöntää tai korottaa omaishoidon tukea, vaikka lapsen hoidon sitovuus oli poikkeusolojen vuoksi selvästi lisääntynyt.

Omaishoidon vapaiden käyttäminen oli vaikeaa. Vapaiden aikaista hoitoa ei ole ollut kaikkialla tarjolla ja lapsen vieminen asumisyksikköön tai muuhun ryhmämuotoiseen hoitoon herätti lapsissa ja perheissä huolta mahdollisen korona-altistuksen vuoksi.

Poikkeusolot lisäsivät myös vammaisten lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja vähensivät sosiaalisia kontakteja.

Lisätietoja:
Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa:
lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta

Valtioneuvoston julkaisuja 2020/21

LISÄTIETOJA ANTAA

Anni Häme

lyhytaikaisen huolenpidon johtaja
puh. 040 7027 071
Tampere