Siirry sisältöön

LOISTE-hanke

LOISTE-hankkeessa (2017-2020) tavoitteenamme on etsiä ratkaisuja perheiden arkeen. Perheillä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö, on riski uupua ja syrjäytyä yhteisöistä ja yhteiskunnasta. Näiden perheiden arki on usein kuormittavaa. Palvelujärjestelmä ei vielä nykyisellään pysty vastaamaan perheiden tuen tarpeisiin.

LOISTE-hankkeessa kehitämme palveluita ja tukimalleja koko perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseksi. Hankkeen aikana luomme LOISTE-vahvuusvalmennusmallin yhdessä perheiden ja kuntien kanssa.

LOISTE-hanke on yksi monista kotimaan kehittämishankkeistamme. Yhteistyökumppaneitamme hankkeen toteutuksessa ovat ADHD-liittoAutismi- ja Aspergerliitto sekä Kehitysvammaisten Tukiliitto.

Loiste-hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. Loiste-hanke kuuluu STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan. 

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteenamme on:

 • Vahvistaa perheiden itsetuntoa, tulevaisuudenuskoa sekä hyvinvointia.
 • Vahvistaa ja monipuolistaa perheiden saamaa virallista ja epävirallista tukea.
 • Antaa perheille mahdollisuus osallistua omien palveluidensa ja tulevaisuutensa suunnitteluun.
 • Vahvistaa palvelujen pitkäjänteistä suunnittelua sekä moniammatillista yhteistyötä.
 • Luoda ja juurruttaa LOISTE -vahvuusvalmennusmalli.

LOISTE-vahvuusvalmennusmalli tulee sanoista:

 1. L = lahjakkuudet, vahvuudet, voimavarat
 2. O = osallisuus omassa elämässä ja yhteisössä
 3. I = itsetunto, positiivinen minäkuva
 4. S = synergia – kumppanuudet ja yhteistyö
 5. T = tuen tarpeet ja meille paras tuki
 6. E = eteenpäin elämässä – tulevaisuuden suunnittelu

Hankkeen teemat

 • Lahjakkuus
 • Osallisuus
 • Itsetuntemus
 • Synergia
 • Tuen tarve
 • Elämässä eteenpäin

Mitä teemme hankkeen aikana?

Järjestämme perheille viikonlopputapaamisia ja työpajoja. Lisäksi järjestämme seminaareja ja chat-iltoja internetin välityksellä. Koulutamme ammattilaisia nepsy-kirjoon liittyvissä aiheissa.

Olemme kouluttaneet mm. vammaispalveluiden työntekijöitä sekä ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen opiskelijoita.

Hankkeen tulokset

LOISTE-hankkeen tuloksena perheiden virallinen ja epävirallinen tuki vahvistuvat. Kunnat saavat LOISTE-vahvuusvalmennusmallista työvälineen perheiden tukemiseen.

LOISTE-vahvuusvalmennusmalli pohjautuu ratkaisukeskeiselle ajattelu- ja toimintatavalle sekä positiivisen psykologian ja pedagogiikan ajatuksille. Perheet saavat mahdollisuuden suunnitella omaa elämäänsä. LOISTE-malli vahvistaa myös eri toimijoiden yhteistyötä perheiden tukemiseksi.

Hankkeen aikana perheet saavat mahdollisuuden loistaa!

Lisätietoja antaa

Maisa Kosola

vastaava asiantuntija
puh. 050 3437 755
Tampere
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi