Siirry sisältöön

Kun lapsi satuttaa -hanke

Kun lapsi satuttaa -hankkeessa (2020-2022) etsimme ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa erityistä tukea tarvitseva lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti.

Vertaistukea läheisille

Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuksia jakaa kokemuksia toisen saman kokeneen läheisen kanssa. Vertaistukijamme hankkeessa olivat vanhempia, joiden erityislapsi tai -nuori on käyttäytynyt väkivaltaisesti. Tilanteesta on päästy yli ja nyt vanhemmat ovat valmiita auttamaan muita perheitä.

Tuimme perheitä ja kehitimme palveluita

Suomessa on useita perheitä, joissa erityislapsi käyttäytyy väkivaltaisesti. Sopivien palveluiden löytyminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Toimimme perheissä, joissa alle 25-vuotias lapsi tai nuori käyttäytyy väkivaltaisesti muita perheenjäseniään kohtaan. Hänellä voi olla kehitysvamma, neuropsykiatrisia ongelmia tai ymmärtämisen ja oppimisen haasteita.

Kun lapsi satuttaa -hankkeessa pyrimme lisäämään tietoa ja ymmärrystä aiheen ympärillä. Tuimme yksittäisiä perheitä ja samalla kehitämme palvelujärjestelmää. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toteutimme hankkeen yhteistyössä Setlementti Tampere ry:n kanssa vuosina 2020-2022. Hankkeemme toiminta-alueena oli Pirkanmaa.

Kun lapsi satuttaa -hanke toteutettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) tuella Veikkauksen varoista.

Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteenamme olivat, että hankkeen avulla perheet saavat tukea ja keinoja väkivaltaisesti käyttäytyvän lapsen tai nuoren kanssa elämiseen. Tämän lisäksi tavoitteenamme oli, että:

 1. Elämä perheenä jatkuu turvallisesti kaikkien perheenjäsenten kesken. Väkivalta vähenee.
 2. Perhe saa keinoja arkeen. Koko perheen osallisuus lähiyhteisössä vahvistuu.
 3. Aihe tulee näkyväksi yhteiskunnassamme ja tieto lisääntyy.
 4. Palvelujärjestelmän kehittyy perheiden tarpeita vastaavaksi.

Mitä teimme hankkeen aikana?

 • Järjestimme perhetapaamisia, joissa määrittelemme perheiden palveluntarpeet ja tuemme heitä arjessa.
 • Valmensimme mentoreita perheiden tueksi.
 • Kehitimme vertaistuen muotoja.
 • Lisäsimme tietoisuutta asian ympärillä. Pyrimme saamaan aiheelle valtakunnallista näkyvyyttä.
 • Vahvistimme ammattilaisten osaamista ja rohkeutta tukea perheitä.

Hankkeen tulokset

 • Opas perheille väkivaltatilanteiden ennakointiin, rauhoittamiseen ja jälkihuoltoon
 • Mentori- ja vertaistuen toimintamallit
 • Puheeksi ottamisen ja tunnistamisen työtapojen julkaisut
 • Avunsaannin polku -toimintamalli
 • Seminaarit ja puheenvuorot väkivaltatyön tilaisuuksissa
 • Materiaalia vaikuttamistyön tueksi

Lataa hankkeen esite

Kehittäjäkumppaneitamme hankkeessa olivat myös Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Leijonaemot ry, PSHP/TAYS/Kehitysvammahuollon tukikeskus sekä Lasten ja nuorten osaamiskeskus, Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry ja Valkeakosken kaupunki.

Pirkanmaan väkivaltaverkosto

Pirkanmaan väkivaltaverkosto koostuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista, jotka työskentelevät suoraan tai välillisesti väkivallan parissa. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 34 organisaatiota, ja näiden kautta vähän toistasataa verkostojäsentä.

Verkostossa tärkeänä teemana on väkivallan ehkäiseminen sekä väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Verkosto toimii alustana keskusteluille, tiedonkululle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle yli organisaatiorajojen.

Verkostossa mukana olevat jäsenet kehittävät ja toteuttavat yhdessä verkoston toimintaa. Väkivaltaverkoston puheenjohtajana 2021-2022 toimii KVPS:n Kun lapsi satuttaa -hanke.

Lisätietoja antaa

Markku Vellas

vastaava asiantuntija
Rajat rikki -hanke
puh. 050 5613 228
Tampere

Hanna Rautiainen

vastaava asiantuntija
Vammaiskortti
puh. 040 6315 659
Tampere

Vesa Vilppola

perhetyöntekijä
Kun lapsi satuttaa -hanke
Setlementti Tampere ry
puh. 050 3578 609
Tampere

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi