Siirry sisältöön

Kun lapsi satuttaa -hanke

Kun lapsi satuttaa -hankkeessa (2020-2022) etsimme ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa erityistä tukea tarvitseva lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti.

Vertaistukea läheisille

Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuksia jakaa kokemuksia toisen saman kokeneen läheisen kanssa. Vertaistukijamme ovat vanhempia, joiden erityislapsi tai -nuori on käyttäytynyt väkivaltaisesti. Tilanteesta on päästy yli ja nyt vanhemmat ovat valmiita auttamaan muita perheitä.

Vertaistukija ymmärtää mistä puhut sekä luo näköaloja ja toivoa tulevaisuuteen.

Lyhytkestoinen ja maksuton vertaistuki voi tapahtua puhelimitse, etäyhteydellä tai lähitapaamisena esimerkiksi kahvikupin äärellä tai kävelylenkin merkeissä. Pirkanmaan alueella valmennettuja vertaistukijoitamme on viisi. Haluatko jutella saman kokeneen kanssa? Täytä vertaistukihakemus, olemme sinuun yhteydessä noin kahden viikon kuluessa.

Tuemme perheitä ja kehitämme palveluita

Suomessa on useita perheitä, joissa erityislapsi käyttäytyy väkivaltaisesti. Sopivien palveluiden löytyminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Toimimme perheissä, joissa alle 25-vuotias lapsi tai nuori käyttäytyy väkivaltaisesti muita perheenjäseniään kohtaan. Hänellä voi olla kehitysvamma, neuropsykiatrisia ongelmia tai ymmärtämisen ja oppimisen haasteita.

Kun lapsi satuttaa -hankkeessa pyrimme lisäämään tietoa ja ymmärrystä aiheen ympärillä. Tuemme yksittäisiä perheitä ja samalla kehitämme palvelujärjestelmää. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toteutamme hankkeen yhteistyössä Setlementti Tampere ry:n kanssa. Hankkeemme toiminta-alueena on Pirkanmaa.

Kun lapsi satuttaa -hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) tuella Veikkauksen varoista.

Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteenamme on, että hankkeen avulla perheet saavat tukea ja keinoja väkivaltaisesti käyttäytyvän lapsen tai nuoren kanssa elämiseen. Tämän lisäksi tavoitteenamme on, että:

 1. Elämä perheenä jatkuu turvallisesti kaikkien perheenjäsenten kesken. Väkivalta vähenee.
 2. Perhe saa keinoja arkeen. Koko perheen osallisuus lähiyhteisössä vahvistuu.
 3. Aihe tulee näkyväksi yhteiskunnassamme ja tieto lisääntyy.
 4. Palvelujärjestelmän kehittyy perheiden tarpeita vastaavaksi.

Mitä teemme hankkeen aikana?

 • Järjestämme perhetapaamisia, joissa määrittelemme perheiden palveluntarpeet ja tuemme heitä arjessa.
 • Valmennamme mentoreita perheiden tueksi.
 • Kehitämme vertaistuen muotoja.
 • Lisäämme tietoisuutta asian ympärillä. Pyrimme saamaan aiheelle valtakunnallista näkyvyyttä.
 • Vahvistamme ammattilaisten osaamista ja rohkeutta tukea perheitä.

Hankkeen tulokset

 • Opas perheille väkivaltatilanteiden ennakointiin, rauhoittamiseen ja jälkihuoltoon
 • Mentori- ja vertaistuen toimintamallit
 • Puheeksi ottamisen ja tunnistamisen työtapojen julkaisut
 • Avunsaannin polku -toimintamalli
 • Seminaarit ja puheenvuorot väkivaltatyön tilaisuuksissa
 • Materiaalia vaikuttamistyön tueksi

Lataa hankkeen esite

Kehittäjäkumppaneitamme hankkeessa ovat myös Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Leijonaemot ry, PSHP/TAYS/Kehitysvammahuollon tukikeskus sekä Lasten ja nuorten osaamiskeskus, Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry ja Valkeakosken kaupunki.

Pirkanmaan väkivaltaverkosto

Pirkanmaan väkivaltaverkosto koostuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista, jotka työskentelevät suoraan tai välillisesti väkivallan parissa. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 34 organisaatiota, ja näiden kautta vähän toistasataa verkostojäsentä.

Verkostossa tärkeänä teemana on väkivallan ehkäiseminen sekä väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Verkosto toimii alustana keskusteluille, tiedonkululle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle yli organisaatiorajojen.

Verkostossa mukana olevat jäsenet kehittävät ja toteuttavat yhdessä verkoston toimintaa. Väkivaltaverkoston puheenjohtajana 2021-2022 toimii KVPS:n Kun lapsi satuttaa -hanke.

Lisätietoja antaa

Markku Vellas

vastaava asiantuntija
Osallisuuden tuki
puh. 050 5613 228
Tampere

Hanna Rautiainen

vastaava asiantuntija
Vammaiskortti
puh. 040 6315 659
Tampere

Vesa Vilppola

perhetyöntekijä
Kun lapsi satuttaa -hanke
Setlementti Tampere ry
puh. 050 3578 609
Tampere