Siirry sisältöön

Vaikuttaminen

Vaikuttamistyön tavoitteet

  • Edistää ihmisoikeuksia ja ihmisoikeusperustaista toimintaa.
  • Turvata kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ihmisen ja hänen läheistensä hyvää elämää tukevia palveluita, täyttä kansalaisuutta ja osallisuutta.
  • Vaikuttaa palveluiden järjestämisen tapoihin siten, että palvelut kunnioittavat vammaisten ihmisten oikeuksia.
  • Tuoda vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä ääntä esiin ja antaa heille aktiivisia vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Ei myytävänä!

Lisätietoja antaa

Markku Virkamäki

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen 1. allekirjoittaja
puh. 040 5655 370
Tampere