Siirry sisältöön

Yksi yhteinen lapsuus -hanke

Erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on oikeus kuulua tavallisiin yhteisöihin. Heillä on myös oikeus oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Yksi yhteinen lapsuus -hankkeessa (2019-2021) tuimme alakouluikäisen erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä osallistumista omaan lähiyhteisöönsä. Lähiyhteisöllä tarkoitamme perheen yhteiseen vapaa-aikaan liittyvää toimintaa.

Koulu ja harrastukset ovat kodin ohella tärkeimpiä lapsen kehitysympäristöjä. Hankkeen avulla tuimme erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalisten suhteiden luomista ikätovereihinsa.

Hankkeen toiminta-ajatus perustui yhdessä kehittämiseen. Lapset toimivat keskeisinä kehittäjäkumppaneinamme.

Yksi yhteinen lapsuus -hanke toteutettiin Etelä-Karjalan alueella. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hanke on päättynyt.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen aikana pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

 1. Lasten osallisuus lähiyhteisöissä vahvistuu. Lähiyhteisön rakenteet ja asenteet tarjoavat kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen. Erityisen tuen tarpeet eivät rajoita sosiaalisia suhteita vapaa-ajalla.
 2. Perheiden osallisuus lähiyhteisöissä vahvistuu. Lapsen erityisen tuen tarve ei sido perhettä kotiin. Perheillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia lähiyhteisössä ja viettää vapaa-aikaa.
 3. Lasten sosiaalinen osallisuus ja yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet vahvistuvat koulussa ja kouluyhteisössä.

Mitä teimme hankkeen aikana?

Hankkeen alussa laadimme selvityksen erityisessä tuen tarpeessa olevien lasten osallisuuden toteutumisesta. Työskentelemme lapsen tärkeimmissä kasvuympäristöissä (kotona, koulussa ja harrastuksissa). Haastattelemme lapsia, vanhempia ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia.

Järjestämme työpajoja ja valmennusta ryhmille. Tuemme lasten ja perheiden osallisuutta kolmen eri teeman kautta:

 1. Lähiyhteisö lähemmäksi
  Etsimme vapaa-ajanviettomahdollisuuksia lapsen ja perheen omasta lähiyhteisöstä. Tuemme yhteisöjä ottamaan toimintaansa mukaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia.
 2. Osallistamisesta osallisuuteen
  Tuimme lasten sosiaalisen osallisuuden ja yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien kehittämistä koulussa ja kouluyhteisössä.
 3. Telmimisvartit
  Kehitimme telmimiskulttuuria kouluympäristöön sopivaksi. Telmimisvarteissa lapset purkavat ylimääräistä energiaa ja luovat kaverisuhteita.

Hankkeen vaikutukset

 1. Perheen elinpiirin laajentuessa osallisuus ja hyvinvointi lisääntyvät.
 2. Erityisessä tuen tarpeessa olevan lapsen oikeus kuulua tavallisiin yhteisöihin ja vertaissuhteisiin toteutuu.
 3. Koulujen rakenteet mahdollistavat sen, että kaikki saavat äänensä kuuluviin.
 4. Perheet luottavat lähiyhteisöönsä ja palveluiden mahdollisuuksiin tukea heitä.
 5. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vapaa-ajan harrastusten vaihtoehdot monipuolistuvat.
 6. Yhteisöt ovat avoimia erilaisuudelle: kiusaaminen ja syrjiminen vähenevät.

Hankkeen tulokset

 • Selvitys erityisessä tuen tarpeessa olevien lasten osallisuuden toteutumisesta
 • Hyvinvointivaikutusten arviointi perheissä (alku-, väli- ja loppumittaukset)
 • Koulutusmateriaali alan ammattilaisten käyttöön

Hanke on päättynyt.

LISÄTIETOJA ANTAA

Katri Hänninen

kehittämisjohtaja
puh. 040 1598 363
Tampere
Meidän blogi

Erityisosaamisena perheiden tukeminen

Lue tai kuuntele Meidän blogi