Siirry sisältöön

Aktiivisen tuen kehittäminen

Edistämme kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistumista oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista koulutuksella.

Alueelliset ATAK-hankkeet

ATAK-lyhenne tulee sanoista Aktiivisen Tuen Alueellinen Kehittäminen. Aktiivisen tuen avulla pyritään parantamaan tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Edistämme kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista koulutuksella. Koulutusprosessimme ovat yhteistoiminnallisia. Pyrimme luomaan alueellisia yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välille. Koulutushankkeisiimme voivat osallistua kunnalliset ja yksityiset palveluntuottajat, järjestöt sekä kuntayhtymät.

Osahankkeissa vahvistetaan asiantuntijaverkostoja

Aktiivisen tuen alueellisen kehittämismallin lähtökohdat ovat yhteistoiminnallisessa, yhteisöllisessä oppimisessa. Olemme olleet mukana toteuttamassa osahankkeita seuraavasti:

Varsinais-Suomen osahanke 2016-2017
Keräsimme yhteen tahoja, jotka toteuttavat itsemääräämisoikeuden tukea ja tuettua päätöksentekoa. Hankkeen aikana jaettiin tietoa ja osaamista neljäntoista eri yhteisön kesken.

Pohjois-Karjalan osahanke 2018-2019
Alueen työyhteisöt kehittivät tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta heidän kanssaan. Hankkeessa juurrutettiin Aktiivisen tuen malliin perustuvaa toimintatapaa. Lisäksi luotiin alueellinen verkosto, joka jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Satakunnan osahanke 2019-2020
Asiantuntijaverkostoa kootaan parhaillaan.

Kiinnostuitko?

Tule mukaan Varsinais-Suomen osahankkeeseemme, jonka teemana on Yksilölliset palvelut. Rakennamme Satakunnan alueelle asiantuntijaverkoston. Verkosto edistää tukea tarvitsevien ihmisten yksilöllisten palveluiden ja tuen kehittämistä. Olethan yhteydessä!

Lisätietoja antaa

Mona Jaari

projektipäällikkö
Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen
puh. 040 6632 006
Tampere