Siirry sisältöön

Alueellinen kehittäminen

Edistämme tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia osallistua oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista yhteistoiminnallisella oppimisella.

Alueelliset kehittämishankkeet

Alueellisten kehittämishankkeiden avulla pyritään parantamaan tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Kaiken ytimessä on vammaisten ihmisten osallisuus, itsemääräämisoikeus sekä heihin kohdistuvien palveluiden parantaminen.

Edistämme tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia osallistua oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista yhteistoiminnallisella oppimisella. Koulutusprosessimme ovat yhteistoiminnallisia. Luomme alueellisia yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välille. Koulutushankkeisiimme voivat osallistua kunnalliset ja yksityiset palveluntuottajat, järjestöt sekä kuntayhtymät.

Osahankkeissa vahvistetaan asiantuntijaverkostoja

Alueellisen kehittämishankkeen lähtökohdat ovat yhteistoiminnallisessa, yhteisöllisessä oppimisessa. Olemme olleet toteuttamassa osahankkeita seuraavasti:

Etelä-Karjalan osahanke 2022-2023

Etelä-Karjalan osahankkeen teemana on nuorten asettuminen yhteiskuntaan ja oman paikkansa löytäminen — osallisuus palveluiden suunnittelussa— osallisuus ympäröivässä yhteiskunnassa. Hankkeen kesto on 9/2022—12/2023.

Hanke järjestää keväällä 2023 kaksi työpajaa tukea tarvitsevien nuorten päihde- ja mielenterveyden palveluista. Ilmoittaudu työpajoihin tapahtumat sivumme kautta.

Konkreettisesti asioita edistetään pienimuotoisilla koulutuksilla, verkostotyöllä sekä erilaisilla työpajoilla sekä muilla mahdollisilla yhteistoiminnallisen oppimisen keinoilla. Hyödynnämme tukea tarvitsevien ihmisten kokemusasiantuntijuutta ja kumppaniverkoston osaamista hankkeen työpajapäivissä.

Hankkeen toimenpiteiden avulla tuetaan Etelä-Karjalan vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanoa.

Meri-Lapin osahanke 2021-2022
Meri-Lapin osahankkeen teemana oli tukea tarvitsevien ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Suunnittelimme ja toteutimme yhdessä verkostossa olevien toimijoiden kanssa yhteistoiminnallisen oppimisen päiviä alueen työntekijöille sekä osallisuutta tukevia tapahtumia tukea tarvitseville henkilöille.

Satakunnan osahanke 2019-2020
Satakunnassa on luotu alueellinen asiantuntijaverkosto, jossa on toimijoita yli sektorirajojen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa tukea tarvitsevien ihmisten asemaa, hyvää elämää ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta yhteiskehittämällä heidän osallistumistaan ja itsemääräämisoikeuttaan tukevia malleja ja toimintatapoja yksilöllisesti. Alueellisten verkostojen luominen tukee työntekijöiden osaamista ja osaamisen jakamista erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi.

Pohjois-Karjalan osahanke 2018-2019
Alueen työyhteisöt kehittivät tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta heidän kanssaan. Hankkeessa juurrutettiin Aktiivisen tuen malliin perustuvaa toimintatapaa. Lisäksi luotiin alueellinen verkosto, joka jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Varsinais-Suomen osahanke 2016-2017
Keräsimme yhteen tahoja, jotka toteuttavat itsemääräämisoikeuden tukea ja tuettua päätöksentekoa. Hankkeen aikana jaettiin tietoa ja osaamista neljäntoista eri yhteisön kesken.

Kiinnostuitko?

Tule mukaan Etelä-Karjalan osahankkeeseemme, jonka teemana on nuorten asettuminen yhteiskuntaan ja oman paikkansa löytäminen — osallisuus palveluiden suunnittelussa— osallisuus ympäröivässä yhteiskunnassa. Rakennamme Etelä-Karjalan alueelle kehittäjäverkoston. Verkosto edistää tukea tarvitsevien ihmisten asemaa, hyvää elämää ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ilmoittaudu mukaan Etelä-Karjalan verkostoon: https://www.lyyti.in/eksote-kehittajat

Lisätietoja antaa

Taija Halme

koulutuspäällikkö
puh. 044 202 2261
Tampere

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi