Siirry sisältöön

Aktiivisen tuen kehittäminen

Edistämme kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistumista oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista koulutuksella.

Alueelliset ATAK-hankkeet

ATAK-lyhenne tulee sanoista Aktiivisen Tuen Alueellinen Kehittäminen. Aktiivisen tuen avulla pyritään parantamaan tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Edistämme kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista koulutuksella. Koulutusprosessimme ovat yhteistoiminnallisia. Pyrimme luomaan alueellisia yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välille. Koulutushankkeisiimme voivat osallistua kunnalliset ja yksityiset palveluntuottajat, järjestöt sekä kuntayhtymät.

Osahankkeissa vahvistetaan asiantuntijaverkostoja

Aktiivisen tuen alueellisen kehittämismallin lähtökohdat ovat yhteistoiminnallisessa, yhteisöllisessä oppimisessa. Olemme olleet mukana toteuttamassa osahankkeita seuraavasti:

Varsinais-Suomen osahanke 2016-2017
Keräsimme yhteen tahoja, jotka toteuttavat itsemääräämisoikeuden tukea ja tuettua päätöksentekoa. Hankkeen aikana jaettiin tietoa ja osaamista neljäntoista eri yhteisön kesken.

Pohjois-Karjalan osahanke 2018-2019
Alueen työyhteisöt kehittivät tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta heidän kanssaan. Hankkeessa juurrutettiin Aktiivisen tuen malliin perustuvaa toimintatapaa. Lisäksi luotiin alueellinen verkosto, joka jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Satakunnan osahanke 2019-2020
Satakunnassa on luotu alueellinen asiantuntijaverkosto, jossa on toimijoita yli sektorirajojen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa tukea tarvitsevien ihmisten asemaa, hyvää elämää ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta yhteiskehittämällä heidän osallistumistaan ja itsemääräämisoikeuttaan tukevia malleja ja toimintatapoja yksilöllisesti. Alueellisten verkostojen luominen tukee työntekijöiden osaamista ja osaamisen jakamista erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi.

Meri-Lapin osahanke 2021-2022
Käynnistämme toimintaamme Meri-Lapin alueella ja etsimme kumppaneita mukaan toimintaan. Osahankkeen teemana on erityistä tukea tarvitsevien sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäminen.

Kiinnostuitko?

Tule mukaan Meri-Lapin osahankkeeseemme, jonka teemana on Sosiaalinen hyvinvointi. Rakennamme Meri-Lapin alueelle asiantuntijaverkoston. Verkosto edistää tukea tarvitsevien ihmisten asemaa, hyvää elämää ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Olethan yhteydessä!

Lisätietoja antaa

Taija Halme

projektipäällikkö
Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen
puh. 044 202 2261
Tampere