Siirry sisältöön

Aktiivisen tuen kehittäminen

Edistämme tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia osallistumista oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista yhteistoiminnallisella oppimisella.

Alueelliset ATAK-hankkeet

ATAK-lyhenne tulee sanoista Aktiivisen Tuen Alueellinen Kehittäminen. Aktiivisen tuen avulla pyritään parantamaan tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Edistämme tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia osallistua oman elämänsä suunnitteluun vahvistamalla sosiaalialan henkilöstön osaamista yhteistoiminnallisella oppimisella. Koulutusprosessimme ovat yhteistoiminnallisia. Luomme alueellisia yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välille. Koulutushankkeisiimme voivat osallistua kunnalliset ja yksityiset palveluntuottajat, järjestöt sekä kuntayhtymät.

Osahankkeissa vahvistetaan asiantuntijaverkostoja

Aktiivisen tuen alueellisen kehittämismallin lähtökohdat ovat yhteistoiminnallisessa, yhteisöllisessä oppimisessa. Olemme olleet toteuttamassa osahankkeita seuraavasti:

Meri-Lapin osahanke 2021-2022
Meri-Lapin osahankkeen verkostotoiminta käynnistyi alkuvuodesta 2021. Vallitsevan tilanteen vuoksi kokoonnumme toistaiseksi etäyhteyksin. Osahankkeen teemana on tukea tarvitsevien ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Suunnittelemme ja toteutamme toimintamme muodot yhdessä verkostossa olevien toimijoiden kanssa. Verkostoon voi liittyä mukaan koko hankkeen ajan.

Yhteistyökumppanimme Meri-Lapin osahankkeessa:

Ammattiopisto Lappia

Ammattiopisto Luovi Tornio

Kemin kehitysvammapalvelut ja henkilökohtaisen avun keskus

Lapin DigiNepsy -klinikka

Mieli Lapin mielenterveys ry, Kriisikeskus Turvapoiju

Meriva säätiön Keminkammari

Tornion järjestötalo, Kumppanuuskeskus Luotsi

Lapin ammattikorkeakoulu

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Pohjantähtiopisto

Tornion kehitysvammapalvelut

KVPS Tukena Oy Pohjantähti

Tukiliitto

Me Itse ry, Lapin metkat

Satakunnan osahanke 2019-2020
Satakunnassa on luotu alueellinen asiantuntijaverkosto, jossa on toimijoita yli sektorirajojen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa tukea tarvitsevien ihmisten asemaa, hyvää elämää ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta yhteiskehittämällä heidän osallistumistaan ja itsemääräämisoikeuttaan tukevia malleja ja toimintatapoja yksilöllisesti. Alueellisten verkostojen luominen tukee työntekijöiden osaamista ja osaamisen jakamista erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi.

Pohjois-Karjalan osahanke 2018-2019
Alueen työyhteisöt kehittivät tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta heidän kanssaan. Hankkeessa juurrutettiin Aktiivisen tuen malliin perustuvaa toimintatapaa. Lisäksi luotiin alueellinen verkosto, joka jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Varsinais-Suomen osahanke 2016-2017
Keräsimme yhteen tahoja, jotka toteuttavat itsemääräämisoikeuden tukea ja tuettua päätöksentekoa. Hankkeen aikana jaettiin tietoa ja osaamista neljäntoista eri yhteisön kesken.

Kiinnostuitko?

Tule mukaan Meri-Lapin osahankkeeseemme, jonka teemana on Sosiaalinen hyvinvointi. Rakennamme Meri-Lapin alueelle asiantuntijaverkoston. Verkosto edistää tukea tarvitsevien ihmisten asemaa, hyvää elämää ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Olethan yhteydessä!

Lisätietoja antaa

Taija Halme

projektipäällikkö
Aktiivisen tuen alueellinen kehittäminen
puh. 044 202 2261
Tampere