Siirry sisältöön

Yhdenvertaisuutta Vammaiskortin avulla

Tavoitteenamme on, ettei tukea tarvitsevan henkilön enää tarvitsisi miettiä sitä, voiko hän mennä elokuviin, museoon tai muihin vapaa-ajan palveluihin. Hän voisi jo etukäteen luottaa, että Vammaiskorttikohteessa hän saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen. EU:n Vammaiskortin parissa työskentelevä Katjaana Järvinen kertoo siitä, miksi korttia tarvitaan.

Oletko joskus joutunut todistelemaan omaa tai läheisesi avun tarvetta? Tai palveluntarjoajana miettinyt sitä, mitä ja millaista apua tukea tarvitsevat henkilöt haluaisivat saada palveluissanne? Ennen EU:n Vammaiskortin käyttöön ottamista moni tukea tarvitseva henkilö saattoi kuljettaa mukanaan todistusta diagnoosista tai lääkärinlausuntoa saadakseen tarvitsemansa avun tai avustajan mukanaan palveluihin. Tukea tarvitseville henkilöille pysäköintiä helpottamaan kehitettiin pysäköintilupa, kun taas omaa avun tarvetta oli aiemmin monimutkaista todistaa.

Aina henkilön avun tai ohjauksen tarve ei näy päällepäin ja tämän vuoksi voi olla kiusallista joutua selvittämään ja vakuuttelemaan avustajan mukana olon tarvetta. EU:n Vammaiskortti kehitettiin ratkaisemaan tämä ongelma.

Pian jo 13 000 korttia

Vammaiskortti on koettu luotettavaksi ja vaivattomaksi tavaksi todentaa avun tai tuen tarve. Se on ollut käytössä Suomessa kesäkuusta 2018 alkaen ja nyt kahden vuoden aikana kortteja on myönnetty 12 850 kappaletta. Kortti helpottaa apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden osallistumista vapaa-ajan aktiviteetteihin. EU:n Vammaiskortin jakelusta vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteydessä toimiva Vammaiskorttitoimisto.

Kaikki vammat eivät näy päällepäin selkeästi ja kortista on ollut apua läheiselleni. Hänen edukseen ja avukseen olen hankkinut kortin ja tämä on kyllä huippujuttu!

Kortin käyttäjän läheinen

Kortti tuo iloa elämään

Teimme Vammaiskorttitoimistossa alkuvuodesta laajan kyselyn EU:n Vammaiskortin käyttäjille ja kortista kiinnostuneille henkilöille. Kyselyllä pyrimme selvittämään, millaisia vaikutuksia Vammaiskortilla on ollut ihmisten elämään. Kyselyyn saimme huikeat 950 arvokasta vastausta, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme. Kyselyihin tulleiden vastausten perusteella kortti on koettu merkitykselliseksi ja toimivaksi. 673 henkilöä vastasi kysymykseen EU:n Vammaiskortin hyödyllisyydestä. 86 % vastanneista olivat kokeneet kortin hyödylliseksi. Olemme olleet iloisia ja kiitollisia kuullessamme, että kortti on tuonut lisäarvoa monen elämään ja arkeen. Erityisen iloisia olemme siitä, että vastausten perusteella lasten ja nuorten osallisuus ja liikkuminen ovat lisääntyneet.

Vammaiskortti on tuonut teinille liikkumavapautta, edesauttanut itsenäiseen toimintaan (avustettuna) ja tuonut rohkeutta liikkua muutoin kuin vanhempien kanssa.

Kortin käyttäjän läheinen

Kaikille yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa itseään

Miksi sitten on niin tärkeää, että oman avun tarpeen voi todistaa kortin avulla mutkattomasti? Mielestäni Vammaiskortin kohdalla osallisuus käsitteenä on eriarvoisuuden kokemuksen poissaoloa. Omien havaintojeni ja vaikuttavuuskyselyyn tulleiden vastausten perusteella Vammaiskortin avulla henkilöt pääsevät osallistumaan haluamallaan tavalla tapahtumiin ja vapaa-ajan harrastuksiin, kun mahdolliset erityistarpeet on huomioitu ja etukäteen tarkistettu kuntoon. Vammaiskorttikohteiksi ilmoittautuneita palveluita on Suomessakin jo 300.

Tavoitteenamme on, ettei tukea tarvitsevan henkilön enää tarvitsisi miettiä sitä, voiko hän mennä elokuviin, museoon tai muihin vapaa-ajan palveluihin. Hän voisi jo etukäteen luottaa, että Vammaiskorttikohteessa hän saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen. Tämä lisää mahdollisuutta valita ja toteuttaa itseään haluamallaan tavalla.

Koen, että tämä on tärkeä ihmisoikeuskysymys. Jokaisen ihmisen tulisi pystyä liikkumaan valitsemallaan tavalla. Kenenkään ei pitäisi joutua miettimään sitä, miten ja missä hän mahdollisesti pääsisi liikkumaan.

Palaute auttaa kehittämään

Kyselyymme vastanneista moni toivoi, että kortin hakeminen olisi helpompaa. Kehittämistyötä toivottiin myös kortin saamisen kriteeristön tarkistamiseksi. Kriteeristö on rakennettu voimassa olevien, viranomaisten myöntämien päätösten perusteella. Tästä syystä moni ei saa korttia, vaikka sen kovasti haluaisikin.

Kortin käyttöönotto Suomessa ja kortin tunnettuuden lisääminen ovat vaatineet paljon kehittämistyötä. Työtä on tehty ohjausryhmän ohjauksella sekä reagoitu tulleisiin palautteisiin, jotta kortista saataisiin mahdollisimman hyvin kohderyhmää ja palveluntarjoajia palveleva. Korttiin liittyvistä päätöksistä on Suomessa vastannut Vammaisfoorumi.

Halu kortin kehittämiselle on ollut suuri sekä vammaisjärjestöjen, kortin hakijoiden että tietysti meidän Vammaiskorttitoimiston toimesta. Kortti on koettu merkitykselliseksi osallisuuden apuvälineeksi, joka helpottaa kommunikointia. Vaikka kaikki halukkaat eivät ainakaan tällä hetkellä korttia saa, on se noussut yhdeksi keinoksi vahvistaa yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme.

Olen todentanut vammaisuuteni ja sen, etten pysty seisomaan pitkään jonossa. Olen saanut tapahtumassa järjestäjiltä apua, kun kunto romahti. Kortilla sain osoitettua vammaisuuteni, kun se ei näy päälle.

Kortin käyttäjä

Aloitin työskentelyn Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallinnoimassa Vammaiskorttitoimistossa vuosi sitten. Palvelusäätiöllä olen työskennellyt vuodesta 2009 alkaen ja otin mielelläni uuden haasteen vastaan. Työskentely Vammaiskorttitoimistossa on ollut tärkeää ja arvokasta itselleni, koska sen kautta voin olla edistämässä tukea tarvitsevien henkilöiden ja heidän perheidensä osallisuutta ja mahdollisuutta hyvään elämään.

Huom! Vammaiskorttitoimisto palvelee koko kesän lukuunottamatta pientä taukoa heinäkuussa (20.-29.7.). Ehdit siis hyvin saada kortin vielä kesän aikana ja hyödyntää sitä ainakin kotimaan kohteissa!

Kirjoittaja Katjaana Järvinen työskentelee Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteydessä toimivassa Vammaiskorttitoimistossa. Hän kertoo mielellään lisää Vammaiskortista ja auttaa kortin hakemisessa.