Siirry sisältöön

Viestikapulan vaihto Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä

Elina Leinonen

Markku Virkamäen liki neljännesvuosisadan työura Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtajana on päättymässä. Seuraaja löytyi läheltä. Tuoreessa Tukiviestissä julkaistiin Markun ja Kirsin haastattelu.

– Vuodet Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ovat olleet monella tapaa elämäni parasta aikaa, Markku Virkamäki toteaa. Hän jäi viettämään vuosilomiaan marraskuun alusta ja eläkepäivät alkavat ensi keväänä.

Markku on tuntenut työnsä merkitykselliseksi ja tehnyt sitä sitoutuneesti. Työhön on ollut aina aamuisin hyvä tulla. Hän on alusta alkaen halunnut vaalia perheiltä saamaansa arvokasta perintöä. Erityisesti Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Palvelusäätiön kunniapuheenjohtajan, sosiaalineuvos Tapio Sunin opit ovat viitoittaneet työtä.

– Perheiden jaksamisen tukeminen oli Tapiolle sydämen asia. Hän tiesi kokemuksesta, kuinka kovilla perheet voivat olla, kun joutuvat elämään epävarmuudessa, ottamaan itse oikeuksistaan selvää ja taistelemaan saadakseen tukea, Markku Virkamäki muistelee.

Tapio Suni korosti, että kasvuympäristöstä ja perheen saamasta tuesta riippuu paljolti, miten itsenäiseksi ihmiseksi tukea tarvitseva perheenjäsen voi kasvaa. Markku oivalsi, kuinka tärkeitä lyhytaikaisen huolenpidon palvelut ovat koko perheen hyvinvoinnille.

– Tapion kanssa käydyt keskustelut löysivät minussa otollisen maaperän. Oma äitini huolehti yksinhuoltajana perheestämme isäni kuoltua. Myös meidän perheemme tarvitsi kodinhoitajan varhaista tukea, hän kertoo.

– Nuorimman tyttäreni Hertan muuttaessa pois lapsuudenkodista saatoimme vaimoni Päivin kanssa harrastaa vapaasti, käydä kahvilla ja kuntosalilla. Ymmärsin tuolloin, että erityistä tukea tarvitsevaa lasta hoitavat vanhemmat eivät tuota elämänvaihetta välttämättä saavuta. Invataksien ja terapioiden aikatauluttama arki saattaa jatkua vuosia.

Oivallus kirkasti ajatuksen asuntojen ja asumispalvelujen tärkeydestä. Ne varmistavat osaltaan kehitysvammaisen ihmisen ja hänen läheistensä hyvän elämän.

Markun mukaan Tapio Suni, Kari T. Korhonen ja Timo Rintala olivat hyviä esikuvia – vastuullisia ja ihmisistä huolehtivia esimiehiä, jotka näkivät omaisjärjestötaustan Palvelusäätiön erityisenä rikkautena. Myös hän itse aina pitänyt arvokkaana Tukiliiton, tukiyhdistysten, säätiön ja Tukenan
tiivistä yhteistyötä.

Perheiden arki huolestuttaa

Markku Virkamäki näkee kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallisen aseman kohentuneen vuosikymmenien kuluessa. Tukea tarvitsevilla ihmisillä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ja he ovat aiempaa näkyvämmin esillä yhteiskunnassa.

– Erityisen vaikuttunut olen ollut kehitysvammaisten ihmisten oman Me Itse ry:n, perustamisesta, Markku pohtii.

– Ammattilaisten toteuttama kulttuurin, taiteen ja musiikin opetus on tuonut kehitysvammaiset taiteilijat esiin ja mahdollistanut heidän esitystensä tason huikean nousun. Pertti Kurikan Nimipäivien viisumenestys avasi tämän koko Euroopalle.

Hän muistuttaa, että kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vaikuttamistyöhön tai taiteen tekemiseen. – Monet ovat riippuvaisia läheistensä ja henkilökunnan antamasta avusta.

Vaikka tilanne on parantunut, paljon on vielä tehtävä vaikuttamistyötä. Markun mielestä perheiden tilanne ei ole muuttunut: taistelu palveluista ja elämän kapeutuminen ovat yhä arkea.

– Palvelusäätiöllä on tulevaisuudessakin tärkeä rooli kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tahdon ja toiveiden toteuttajana. Meillä on perustajamme Tukiliiton kautta hyvä yhteys perheisiin. Ihmisoikeuksiin perustuva ajattelutapa on meillä vahvistunut ja se on oikea tapa
viedä asioita eteenpäin.

Ei myytävänä -aloite loi vireän verkoston

Virkamäki on tehnyt vuosia uutterasti työtä elämän mittaisten välttämättömien palveluiden kilpailuttamisen lopettamiseksi. Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite keräsi yli 72 000 ihmisen kannattajajoukon.

– Mielestäni merkityksellisin saavutus oli se, että vaikuttamistyö yhdisti vammaisalan järjestöt ja toimijat vireäksi verkostoksi. Järjestöt oppivat vahvaa vaikuttamistyötä, joka on tulevaisuudessakin tärkeää.

Markku on tyytyväinen siitä, että aloitteen eduskuntakäsittelyssä kilpailuttamisen aiheuttamat ongelmat tunnistettiin ja ymmärrettiin niiden aiheuttama kärsimys. STM nimitti aloitteen pohjalta
osallisuustyöryhmän, jonka työ päättyi marraskuun alussa.

– Ryhmän työskentely edisti merkittävästi vammaisten ihmisten osallisuutta palveluiden suunnittelussa, mutta kaikkia palveluiden järjestämiseen ja kilpailuttamiseen liittyviä ongelmia se ei ratkaissut. Työ jatkuu vammaislainsäädännön ja henkilökohtaisen budjetoinnin valmistelun
osalta.

Myös Markun työ ihmisoikeuksien edistämiseksi jatkuu. Hänen suunnitelmissaan siintää jatko-opintoja vammaisten ihmisten oikeudellisesta asemasta palveluita kilpailutettaessa.

Eläkepäivillä aikaa riittää myös yhdessäoloon perheen ja lastenlasten kanssa.
– Meillä on viisi lastenlasta ja haluamme olla mukana heidän elämässään.

Kirsi Konola aloitti toimitusjohtajana

Markku Virkamäen seuraaja löytyi läheltä. HM, eMBA Kirsi Konola aloitti marraskuun alusta työnsä toimitusjohtajana. Kirsi on työskennellyt Palvelusäätiössä vuodesta 2004 lähtien, viime vuodet kehittämistoiminnan johtajana ja säätiön varatoimitusjohtajana.

– Arvostan todella paljon Markun, Sirkka Merikosken ja Tapio Sunin elämäntyötä. Minulla on suuri vastuu siitä, että toimintamme kehittyy juuriamme kunnioittaen – kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään kuunnellen, Kirsi Konola toteaa.

– Tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa uudistumista ja rohkeaa tarttumista uusiin haasteisiin. Haluan ylläpitää ja edistää yhdessä tekemisen toimintakulttuuria, joka kutsuu kehittämistyöhön mukaan paitsi henkilöstön myös tukea tarvitsevat ihmiset, läheiset ja yhteistyökumppanit.

Valokuva: Anna-Liisa Nikus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi