Siirry sisältöön

Vaikea aihe, josta pitäisi puhua enemmän

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheessä tekemä väkivalta on edelleen yhteiskunnallisesti vaiettu ilmiö. Kotona esiintyvä väkivalta on usein traumatisoivaa kaikille perheenjäsenille ja jatkuva väkivallan uhan alla eläminen uuvuttaa.

Suomessa on useita perheitä, joissa erityislapsi käyttäytyy väkivaltaisesti, mutta perhe ei löydä tarvittavaa tukea ja sopivia palveluita. Erityislapsella voi olla kehitysvamma, neuropsykiatrisia ongelmia tai ymmärtämisen ja oppimisen haasteita. Kun lapsi satuttaa -hankkeemme tavoitteena on etsiä ratkaisuja näiden perheiden elämään. Toimintamme ajoittuu vuosille 2020-2022.

Häpeä ja pelko nostavat kynnystä avun pyytämiseen

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheessä tekemä väkivalta on edelleen yhteiskunnallisesti vaiettu ilmiö. Kotona esiintyvä väkivalta on usein traumatisoivaa kaikille perheenjäsenille ja jatkuva väkivallan uhan alla eläminen uuvuttaa.

Apua omaan tilanteeseen voi olla vaikea hakea ja sitä voi olla vaikea saada. Avun hakemisen kynnystä voi nostaa väkivallan kohteeksi joutumisen aiheuttama häpeä ja pelko, varsinkin kun tekijänä on oma lapsi, joka on vielä aivan erityisellä tapaa riippuvainen omista perheenjäsenistään.

Toimijoiden tiivis yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kotona tekemä väkivalta on myös haaste työntekijöille ja palvelujärjestelmälle. Monesti perheille paras lopputulos vaatii monen eri toimijan tiivistä yhteistyötä siten, että avun koordinointi on kuitenkin selkeästi yhden tahon vastuulla. On tärkeää saada minimoitua ylimääräiset työntekijävaihdokset sekä asiakasperheen ”pompottelu” palvelusta toiseen.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten väkivaltaisuus voi olla perhettä kohtaavalle ammattilaisellekin vaikea aihe. Se saattaa olla hankala asia tunnistaa tai ottaa puheeksi vanhempien ja sisarusten kanssa. Voi myös olla, että työntekijällä ei ole konkreettisia keinoja, joilla auttaa perhettä. Perheitä kohtaavat ammattilaisetkin tarvitsevat tietoa ja uusia työmenetelmiä. Lisäksi perhettä kohtaavien eri toimijoiden yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Kehittäjäkumppaneina eteenpäin

Kun lapsi satuttaa -hanke antaa eri toimijoille mahdollisuuden kehittää yhdessä perheille tarkoitettuja palveluja. Perhe ja ammattilaiset pääsevät yhdessä pohtimaan sitä, mikä tilanteessa auttaa. Tarkoitus on kehittää yksilöllisiä palveluja ja edistää eri toimijoiden vuoropuhelua. Hankkeen aikana vahvistamme ammattilaisten asennetta, osaamista ja rohkeutta tarttua tähän aiheeseen. Järjestämme muun muassa vertaisoppimisen päiviä ja luentoja sekä luomme erilaisia työkaluja perheen ja työntekijöiden käyttöön.

Tärkeää on tuoda lasten ja nuorten aiheuttamaa lähisuhdeväkivaltaa esille yhteiskunnalliseen keskusteluun. Väkivaltaisuus on asia, josta tulisi uskaltaa puhua enemmän, ja jonka olemassaolo meidän kaikkien tulee tunnustaa ja tunnistaa.

Ei jätetä lasta yksin

Tärkeää on myös huomioida lapsi ja nuori, joka kohtelee väkivaltaisesti ja kaltoin läheisiään, useimmiten äitiään. Merkityksellistä on, että lapsen ja nuoren kanssa käsitellään väkivaltatilannetta jotta hän ei jää asiassa ja tunteidensa kanssa ulkopuolelle. Lapsen kanssa on hyvä yhdessä pohtia hänen käyttäytymistään, käsitellä oikean ja väärän toimintatavan tunnistamista.

Tulee kuitenkin muistaa, että vanhempien jaksaminen on koko perheen hyvinvoinnin perusta. Ilman tukea vanhemmat saattavat kokea kasvatustehtävässään voimattomuutta, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Varsinkin silloin, kun väkivaltaisesti käyttäytyvä erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori haastaa jokapäiväistä arjen sujumista ja saattaa sanella koko perheen arjen lähes kokonaan.

Perheiden merkityksellinen rooli

Kun lapsi satuttaa -hankkeessa merkityksellisessä roolissa ovat perheet, joille tämä lapsen tai nuoren tekemä väkivalta on ollut jokapäiväistä ja jotka ovat jo käsitelleet ja löytäneet omia perhekohtaisia ratkaisujaan näihin tilanteisiin. Näitä vanhempia, jotka ovat tämän asian kanssa sinut, hyödynnetään hankkeen kokemusmentoreina, vertaistukena toisille vanhemmille. Väkivallasta on matalampi kynnys puhua ja jakaa kokemuksia toisten samassa tilanteessa olleiden vanhempien kanssa.

Kun lapsi satuttaa -hankkeesta vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja toteuttajakumppanina on Setlementti Tampere väkivalta- ja kriisityön osaamisen osalta. Olemme mielellämme käytettävissänne ja pohdimme yhdessä, miten arjen haasteellisia tilanteita voisi ratkaista.

Hankkeen esittelyvideo:

Toimin Kun lapsi satuttaa- hankkeessa perhetyöntekijänä. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja MDFT-perheterapeutti. Ennen hanketta olen työskennellyt pitkään nuorten mielenterveystyön parissa. Tällä hetkellä työnantajani on Setlementti Tampere ry, jossa kuulun osaksi perheväkivaltaklinikkaa.

Vesa Vilppola

Työskentelen Kun lapsi satuttaa -hankkeessa suunnittelijana. Olen työskennellyt Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä pian kolme vuotta, ja sitä ennen olen toiminut muun muassa kunnan vammaispalveluissa palveluohjaajana. Työurani aikana olen kohdannut useita perheitä, joissa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren haastava käytös vaikuttaa koko perheen elämään.

Hanna Rautiainen

Toimin hankkeen projektipäällikkönä. Olen toiminut Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä useita vuosia, aiemmin palvelu- ja nykyään kehittämistoiminnan puolella. Työtäni ohjaava periaate on perheiden hyvinvointi ja hyvä arki. Tärkeänä pidän yhteiskehittämistä läheisten ja kumppaneiden kanssa, koska tällöin kehitetään perheiden tuentarpeita vastaavia palveluita.

Markku Vellas

Kirjoittajat projektipäällikkö Markku Vellas, suunnittelija Hanna Rautiainen ja perhetyöntekijä Vesa Vilppola työskentelevät Kun lapsi satuttaa -hankkeessa.