Siirry sisältöön

Vahvuutemme on, että koemme työmme merkitykselliseksi

Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys toimintamme onnistumiselle ja palveluidemme laadukkaalle toteuttamiselle. Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja KVPS Tukena Oy:ssä pyrimme jatkuvasti seuraamaan ja tukemaan työyhteisömme hyvinvointia monin eri tavoin.

Toteutimme työhyvinvointikyselyn loppuvuodesta 2022. Jokavuotinen kysely antaa tärkeää tietoa työyhteisömme tilanteesta – vahvuuksistamme ja kehittämiskohteista.

Positiivinen työvire näkyy ja tuntuu

Yleisnäkymä henkilöstömme ajatuksista omasta työstään näkyy kyselyn tuloksissa työvireenä, joka nousi erinomaiselle tasolle (4/5). Näin korkea hyvinvointikyselyn tulos on erityisen hieno asia aikana, jolloin yleisesti työelämän vaatimukset koetaan aiempaa haasteellisimmiksi. Työvoiman saatavuushaasteet koskettavat lähes jokaista palveluamme. Henkilöstömme kokemus oman työn mielekkyydestä on kuitenkin sen verran vahva, ettei työvoimapulaan liittyvät haasteet heijastuneet näihin tuloksiin.

Kokemus työn merkityksellisyydestä kantaa

Todelliseksi vahvuudeksemme koemme sen, että saamme tehdä merkityksellistä työtä (4,8/5). Meitä yhdistää KVPS-konsernin yhteinen identiteetti, kulttuuri sekä arvot. Meillä on selkeä käsitys siitä, mitä haluamme organisaationa saavuttaa. Onkin ilahduttavaa, että henkilöstömme kokee pystyvänsä toimimaan työssämme yhteisten arvojen ja kulttuurin mukaisesti (4,4/5).

Toimiva työyhteisö ja välittävä ilmapiiri

Empatia, avoimuus, sosiaalinen tuki ja yhteenkuuluvuus luovat perustan toimivalle työyhteisölle. Meillä työntekijät kokevat, että töissä on positiivisia vuorovaikutussuhteita (4,6/5) ja että oman lähiesihenkilön kanssa on mukava työskennellä (4/5).

Esihenkilömme ympäri Suomea saavat kiitosta omasta toiminnastaan. Erinomaiset arviot esihenkilöt saivat seuraavista ansioista: He tukevat tiimiläistensä työssä onnistumista, heihin voi luottaa ja he ovat kiinnostuneita tiimiläistensä osaamisen kehittämisestä.

Selkeät roolit ja vastuut

Tärkeänä koemme meillä myös kannustamisen yhteistyöhön ja tietojen jakamiseen. Roolit, vastuut ja odotukset koetaan selkeiksi (4,4/5). Henkilöstö kokee, että meillä kannustetaan luovuuteen, innovatiivisuuteen ja aloitteellisuuteen sekä rohkaistaan kehittymään työssämme.

Tulisitko sinäkin meille töihin?

Meillä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja KVPS Tukena Oy:ssä on tälläkin hetkellä paljon avoimia työpaikkoja tarjolla ympäri Suomea.

Lisätietoa avoimista paikoista saat alla olevista linkeistä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi