Siirry sisältöön

Kun sopiva työ kohtaa sopivan tekijän

Työhönvalmentajana koen, että tärkein tehtäväni on saada hankkeen asiakkaiden osaaminen ja oppiminen näkyväksi. Minna Korpela kertoo työstään työntekijöiden ja työnhakijoiden tsemppaajana.

Vahvuudet esiin

Työhönvalmentajana koen, että tärkein tehtäväni on saada hankkeen asiakkaiden osaaminen ja oppiminen näkyväksi. Meillä kaikilla on omia vahvuuksiamme, jotka työelämässä korostuvat. Mahdollisuus vahvuuksien käyttöön sopivassa työympäristössä luo onnistumisen kokemuksia.

On tärkeää, että aikuinen työssäkäyvä henkilö kokee näitä onnistumisen kokemuksia. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemuksilla on suora yhteys ihmisen hyvään itsetuntoon. Hyvä itsetunto puolestaan luo pohjaa onnellisuudelle. Kun koemme iloa ja onnistumisia työssämme, olemme myös parhaita työntekijöitä työnantajallemme.

Tutustuminen puolin ja toisin on tärkeää

Meillä jokaisella pitäisi olla oikeus tehdä työtä. Työhönvalmentajina KOP-hankkeessa tärkein tehtävämme on saada sopiva työ ja tekijä kohtaamaan siten, että ilo ja innostus näkyy ja kuuluu niin asiakkaissamme kuin myös työnantajissa. Tutustumme asiakkaisiimme yksilötapaamisissa, joissa juttelemme niin vahvuuksista kuin myös työelämän toiveista. Niiden avulla kartoitamme sopivia työympäristöjä juuri oikealle asiakkaalle.

Työnantajille puolestamme markkinoimme asiakkaasta esiin nousseet ammatilliset vahvuudet. Tärkeintä on usein se erittäin vahva motivaatio ja asenne, joka asiakkaillamme on. Tiedämme kaikki, että aina ei ole helppoa näin jurona suomalaisena kehua itsenään. Työhönvalmentajien rooli sanoittaa ja nostaa esiin asiakkaan vahvuuksia työhön perehdytyksessä ja työn alkaessa työpaikalla, onkin siksi äärimmäisen tärkeää.

Tuemme sekä työnhakijoita että työnantajia

Monesti meiltä kysytään mitä kehitysvammaisen henkilön palkkaaminen vaatii työnantajalta. Itse pyrin puolestaan kääntämään kysymystä niin, että mitä työnantaja saakaan palkatessaan tinkimättömällä työmotivaatiolla ja työtä arvostavalla asenteella varustetun työntekijän.

Toki aina ei onnistuta löytämään sopivaa työtä edes työtehtäviä muokkaamalla tai pienempiin osiin pilkkomalla, mutta se on elämää, ja työhönvalmentajina kuljemme tuota matkaa yhdessä. Kaikissa työllistymisen vaiheissa – onnistumisissa ja epäonnistumisissa – tuemme sekä työnhakijoita että heitä palkkaavia työnantajia.

Lisää rohkeutta työnantajat!

Meille ihmisille pelko on suurin este sille, että kokisimme jotain uutta. Ilman rohkeutta ei synny tilanteita, joista voisimme oppia ja kehittää oppimista eteenpäin. Tämän vuoksi haastaisin työnantajia rohkeuteen. Kysykää meiltä lisää siitä, mitä mahdollisuuksia kehitysvammaisen henkilön palkkaaminen teille työnantajina voikaan tuoda!

Rohkeutta, rakkautta ja rauhaa kaikille! Pidetään huolta toisistamme ja itsestämme.


Kuva: Minna Korpela

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi