Siirry sisältöön

Tietopankki

Tältä sivulta löydät laajan valikoiman Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteuttamiamme julkaisuja, raportteja ja työvälineitä. Suurin osa materiaalista on saatavilla maksuttomasti verkossa.

 • Opas päätöksenteon tuesta henkilökohtaisessa avussa

  Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön omia valintoja ja itsenäistä elämää. Jotkut henkilökohtaisen avun käyttäjät tarvitsevat tukea päätöksenteossa. Oppaan tarkoitus on luoda selkeää ohjeistusta ja antaa neuvoja päätöksenteon tukemiseen.

  • Kynnys ry – Assistentti.info ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Herään vapaammin, hengitän helpommin

  Kertomuksia lyhytaikaishoidosta

  Perheiden ja työntekijöiden kertomat tarinat välittävät kokemuksia ja tuntemuksia lyhytaikaisesta huolenpidosta ja sen merkityksestä arjen rakentumisessa. Tarinat sisältävät perheitä vahvistavia ja heikentäviä kokemuksia – elämän haavoittuvuus on niissä läsnä. Kirja luo pohjaa arvojen pohdinnalle perheitä kohdattaessa ja perhelähtöistä toimintaa suunniteltaessa.

  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Avaimia arkeen

  Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

  Avaimia arkeen on selkokielinen kirja, joka kertoo turvallisuudesta. Kirja keskittyy asioihin, joihin jokainen voi itse vaikuttaa. Aiheina ovat henkilökohtainen turvallisuus, palo- ja liikenneturvallisuus ja ensiaputaidot. Kirja soveltuu itseopiskelumateriaaliksi ja käytettäväksi oppilaitoksissa.

  • Toimittaneet Lauri Räty ja Petteri Kukkaniemi
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
  • Verkkojulkaisu, verkossa selattava versio ja rajattu painos
  • Painetun julkaisun hinta 15 €
  Avaa selaimessa
 • Laitoshoidosta yhteisöllisiin palveluihin

  Yhteiset eurooppalaiset suositukset laitoshoidosta yhteisöllisiin palveluihin siirtymiseksi

  Suosituksia hallitun lasten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyneiden laitoshoidosta yhteisöllisiin vaihtoehtoihin siirtymisen toteuttamiseksi ja tukemiseksi Euroopassa.

  • Eurooppalainen asiantuntijaryhmä, alkuperäisteos 2012.
  • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
  • Painetun julkaisun hinta 20 €
  Avaa selaimessa Tilaa painettuna
 • Yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

  Käytännöllisiä keinoja yksilökeskeiseen suunnitteluun

  Opas tarjoaa käytännöllisiä keinoja yksilökeskeiseen suunnitteluun, tiedonhankintaan ja aidosti uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen. Alkuperäisteoksen on koonnut Helen Sanderson, The Learning Community for Person Centred Practices, UK.

  • Koonneet Helen Sanderson ja Gill Goodwin
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Aktiivinen tuki

  Näkymiä tukea tarvitsevan henkilön osallisuuteen

  Miten saada selville yksilön elämän tärkeimmät asiat ja tukea häntä omien unelmien ja oman elämäntyylin toteuttamisessa? Julkaisun tavoitteena on laajentaa keskustelua aktiivisesta tuesta ja toimia apuvälineenä työyhteisöille, kun niissä pohditaan oman työn kehittämisen mahdollisuuksia.

  • Toimittaneet Kirsi Konola, Petteri Kukkaniemi ja Petra Tiihonen
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2012.
  • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
  • Painetun julkaisun hinta 10 €
  Avaa selaimessa Tilaa painettuna
 • Minun suunnitelmani

  Vihko oman elämän suunnittelun tueksi

  Selkokielisen vihkon tarkoitus on auttaa kehitysvammaista tai muuten tukea tarvitsevaa ihmistä suunnittelemaan omaa elämäänsä. Oman elämän suunnittelua kutsutaan yksilökeskeiseksi suunnitteluksi.

  • Koonneet Aarne Rajalahti, Kirsi Konola, Sanna Kekki, Mervi Väisänen, Sirkka Ruikkala, Hanna Heikkilä, Susanna Hintsala, Mari Rajaniemi ja Minna Harjajärvi
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaliitto, 2011.
  • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
  • Painettu versio tilattavissa osoitteessa www.opike.fi
  Avaa selaimessa
 • Omaan kotiin – opas muuttajalle

  Tämä selkokielinen opas tukee sinua muuttamisessa ja uuteen kotiin sopeutumisessa.

  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2009
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Muuttovalmennus – opas muuttajan vanhemmille

  Tämän oppaan tavoitteena on auttaa vanhempia ymmärtämään kehitysvammaisen perheenjäsenen muuttamisen nostattamia tunteita ja haasteita.

  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2007
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa