Siirry sisältöön

Tietopankki

Tältä sivulta löydät laajan valikoiman Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteuttamiamme julkaisuja, raportteja ja työvälineitä. Suurin osa materiaalista on saatavilla maksuttomasti verkossa.

 • Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyöstä

  Raportti kuvaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyöstä ja mallin soveltuvuudesta palveluiden valinnanvapauden lisäämiseen.

  • Simon Duffy ja Aarne Rajalahti
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2016.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Vertaistutkimus henkilökohtaisesta avusta

  Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset ihmiset tutkivat, mitä mieltä toiset tukea tarvitsevat ihmiset ovat heille tärkeistä asioista. Vertaistutkimus tuo kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten äänen entistä paremmin kuuluville. Järjestyksessään 3. julkaistun vertaistutkimusraportin teemana on henkilökohtainen apu.

  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vertaistutkimusverkosto, 2016.
  • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Koti kauppatavaraksi

  Vammaisten asumispalvelujen muutos 2000-luvulla

  Tutkija Jukka Ohtosen tutkimus esittelee vammaisten ihmisten asumispalvelujen muutosta 2000-luvulla. Käänteen tekevänä pisteenä oli kansallisen hankintalain säätäminen 1.1.2007 alkaen. Asumispalveluyrityksistä on tullut vilkkaan kaupankäynnin kohteita, mikä on uutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

  • Toimitus Jukka Ohtonen
  • Vammaisten Asumisen Neuvottelukunta, 2015.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Ei laitos koskaan kotia voita

  Yksi naapureista -hankkeen (2011-2014) lähtökohtana oli unelma laitosasumisen lakkauttamisesta. Hankkeen alkaessa ajatus kohtasi epäilyksiä, ennakkoluuloja ja pelkoja. Viime vuosina usko yksilölliseen asumiseen ja elämiseen osana lähiyhteisöä on vahvistunut. Hankkeen loppuraportti kertoo laitosten lakkauttamisesta, erityisesti ihmisistä, joita se koskettaa.

  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
  • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
  • Maksuton
  Avaa selaimessa Tilaa painettuna
 • Final report of the project One of the Neighbours – Deinstitutionalisation in Finland 2011-2014

  No one is too disabled to live in a home of their own. This is what we thought in 2011 when we started the project One of the Neighbours – Deinstitutionalisation in Finland.
  This idea has been part of the project all along, but what does it mean?

  • Service Foundation for People with an Intellectual Disability, 2016
  • Limited edition by print
  • Free web publication
  Avaa selaimessa Tilaa painettuna
 • Tiedän mitä tahdon!

  Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa

  Raportti kuvaa vammaispalveluja käyttävien henkilöiden ja heidän läheistensä sekä vammaispalvelujen ja projektin työntekijöiden kokemuksia, havaintoja ja johtopäätöksiä palveluiden yksilöllisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta Tiedän mitä tahdon! -hankkeessa (2010-2013).

  • Marika Ahlstén (toim.), Elina Leinonen, Sirpa Palokari, Anneli Puhakka ja Aarne Rajalahti
  • Kehitysvammaliitto ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2014.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Kehitysvammaisten ihmisten kokemuksia työstä -tutkimusraportti

  Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset ihmiset tutkivat, mitä mieltä toiset tukea tarvitsevat ihmiset ovat heille tärkeistä asioista. Vertaistutkimusverkoston toisen tutkimusraportin aiheena ovat kehitysvammaisten ihmisten kokemukset työelämästä.

  • Toimitus KVPS:n vertaistutkimusverkosto
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa
 • Lähemmäs – Neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen

  Tämä Demos Helsingin ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyössä tuottama tutkimusraportti on tutkimus lähiyhteisöjen roolista tulevaisuudessa. Raportissa on kuvattu neljän skenaarion kautta, kuinka lähiyhteisöt voivat rakentaa hyvinvointia vuonna 2025.

  • Toimittaneet Satu Korhonen, Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, Markus Wikholm, Mikko Annala ja Sanna Pasanen
  • Demos Helsinki ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2013.
  • Verkkojulkaisu ja rajattu painos
  • Painetun julkaisun hinta 10 €
  Avaa selaimessa Tilaa painettuna
 • Yksi naapureista

  Yhteisöllisen asumisen kustannusvaikuttavuuden arviointi

  Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida laitosasumisen lakkauttamisen kustannusvaikutuksia. Pyrkimyksenä oli tuottaa kunnille ja muille sidosryhmille tietoa eri asumisvaihtoehtojen kustannuksista ja muista mitattavista vaikutuksista kehitysvammaisten ihmisten asumista koskevan päätöksenteon tueksi.

  • Toimitus Virpi Sillanpää
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Tampereen teknillinen yliopisto, 2012.
  • Verkkojulkaisu
  • Maksuton
  Avaa selaimessa