Siirry sisältöön

Täyttä loistoa vanhemmuuteen – Pintaa syvemmälle

Loiste-hanke järjestää kaksi avointa luentokertaa verkossa nepsylasten vanhemmille. Ensimmäisen luennon teemana on lapsen, nuoren ja koko perheen kuormitus.


Täyttä loistoa vanhemmuuteen – Pintaa syvemmälle

Tämän verkkoluennon teemana on lapsen, nuoren ja koko perheen kuormitus. Luennolla saat käytännön vinkkejä kuormituksen tunnistamiseen ja säätelyn tueksi.

Tämä luento auttaa sinua löytämään keinoja, joilla kuormitusta voi vähentää ja kuinka voit auttaa lasta ja koko teidän perhettä palautumaan ja voimaan paremmin.

Luennoitsijana Täyttä loistoa vanhemmuuteen -verkkoluennoilla toimii Riikka Seppälä.

Riikka Seppälä on häpeätutkija Brené Brownin opeissa sertifioitunut valmentaja, kokemusasiantuntija ja Erityisvoimia.fi -sivuston perustaja.

Luennolla saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin

  • Mitä on haastava käyttäytyminen ja mistä se kertoo?
  • Mikä on kuormituksen rooli perheen arjessa?
  • Miten tunnistaa lapsen kuormitus ja vähentää sitä?
  • Miten tukea lapsen toimintakykyä ja hyvinvointia?
  • Millaisia palautumiskeinoja perheelle voi löytyä?
  • Mistä lisää voimavaroja vanhemmuuteen ja miten oma tunnetyö voi tässä auttaa?

Taustaa

Haastavan käyttäytymisen taustalla on usein lapsen kokema kuormitus, joka voi vähentää hänen kykyään toimia yhteistyössä muiden kanssa. Kuormittuneena lapsi voi esimerkiksi kiih-tyä nollasta sataan, tunnesäätely tuottaa haasteita tai lapsi voi men-nä lukkoon ja eristäytyä.

Se, miten kuormitus näkyy ja vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen on täysin yksilöllistä. Lasta auttaa, kun vanhempi ymmärtää, mitkä asiat ovat lapselle erityisen kuormittavia ja miten lapsi kuormituksensa ilmaisee.

Täyttä loistoa vanhemmuuteen -luennot sopivat jokaiselle, joka pohtii, miten tulla paremmin toimeen lapsensa kanssa.

Voit halutessasi osallistua molemmille luennoille. Luennot toteutetaan verkkosovellus Zoomin kautta.

Lisätietoja antaa

Maisa Kosola

projektipäällikkö
Edelläkävijät-toiminta & Poweria!-hanke
puh. 050 3437 755
Tampere

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan Ilmoittautumislomake

Perustiedot

Päivämäärä
Hinta
Maksuton
Paikka
Verkossa