Siirry sisältöön

Selkeästi nepsykirjosta

Katri Malte-Colliard

Nepsykirjoon liittyy monenlaisia mielikuvia ja ajatuksia. Uusi videomme kertoo selkeästi, mistä nepsykirjossa on kyse.

Nepsykirjoon liittyy monenlaisia mielikuvia ja ajatuksia. Uusi videomme kertoo selkeästi, mistä nepsykirjossa on kyse.

LOISTE-hankkeessa etsimme ratkaisuja perheiden arkeen. Perheillä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö, on riski uupua ja syrjäytyä yhteisöistä ja yhteiskunnasta. Näiden perheiden arki on usein kuormittavaa. Nepsykirjo on myös vielä monille tuntematon häiriö ja väärinkäsityksiä aiheen ympärillä syntyy helposti.

Toteutimme yhdessä Tussitaikureiden kanssa videon, jonka avulla haluamme olla omalta osaltamme lisäämässä nepsytietoutta ja auttaa ihmisiä ymmärtämään nepsyperheitä vielä paremmin. Video saavutti suuren suosion heti sen julkaistuamme. Ensimmäisen päivän aikana Facebookissa videota jaettiin eteenpäin 235 kertaa.

Video kestää 1,5 minuuttia. Videon avulla voit kertoa nepsykirjosta vaikkapa läheisille, tuttaville ja työkavereille.

Jotkut luulee, että erilainen käytös johtuu huonosta kasvatuksesta tai luonteesta, mutta se ei ole totta.

LOISTE-hankkeessa tavoitteenamme on:

  • Vahvistaa perheiden itsetuntoa, tulevaisuudenuskoa sekä hyvinvointia.
  • Vahvistaa ja monipuolistaa perheiden saamaa virallista ja epävirallista tukea.
  • Antaa perheille mahdollisuus osallistua omien palveluidensa ja tulevaisuutensa suunnitteluun.
  • Vahvistaa palvelujen pitkäjänteistä suunnittelua sekä moniammatillista yhteistyötä.
  • Luoda ja juurruttaa LOISTE -vahvuusvalmennusmalli.

Lisätietoja antaa

Maisa Kosola

vastaava asiantuntija
Hyvinvoinnin lataamo-hanke
puh. 050 3437 755
Tampere