Siirry sisältöön

Omaishoitajat tarvitsevat tukea

Elina Leinonen

Omaishoitajaliitto vaatii omaishoidon kansallista kehittämistä. Lyhytaikaisen huolenpidon palvelumme ja monet tapahtumamme tarjoavat tukea omaishoitajille.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi vuonna 2014 kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman. Vain muutamat ohjelman ehdotuksista ovat toteutuneet. Omaishoitajaliitto vaatii kansallisen omaishoitostrategian päivittämistä 2020-luvulle.

Jotta omaishoitajia koskeva eriarvoistumiskehitys saadaan korjatuksi, tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja kokonaisuudistusta. Avainasemassa ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan uudistukset sekä työlainsäädännön ja työelämän rakenteiden kehittäminen. Omaishoitajille tulee varmistaa riittävät tukimuodot palveluissa sekä sosiaali- ja eläketurvassa.

Omaishoitajaliitto vaatii: Omaishoidon kehittämiseen kansallinen strategia

Omaishoito osaksi palvelujärjestelmää

Omaishoitajaliitto peräänkuuluttaa valtiolta tiukempaa ohjausta. On tärkeää, että omaishoidon kehittämiseen kohdennetut resurssit ohjautuvat kunnissa tarkoituksensa mukaisesti.

Omaishoidon tuen myöntämiskäytännöt vaihtelevat kunnissa suuresti. Tämä asettaa omaishoitoperheet eriarvoiseen asemaan. Sopimusomaishoidon ulkopuolelle jää yhä enemmän henkilöitä, jotka usein ansiotyönsä ohessa kantavat sitovaa vastuuta lähimmäisestään. He tarvitsisivat tukea, jota vain sopimuksen mukainen omaishoito sisältää.

Omaishoitoa tulee tarkastella osana suomalaista hoivapalvelujärjestelmää. Omaishoitajien tukemiseen tarvitaan resursseja. Omaishoidolle on uudistusten yhteydessä luotava tunnustettu asema hoivajärjestelmän kokonaisuudessa.

Omaishoitajat ja läheiset vähentävät merkittävästi yhteiskunnalle kalliin ja raskaan hoidon tarvetta.

Omaishoito lukuina

  • Noin 350 000 pääasiallista auttajaa
  • Lähes 50 000 sopimusomaishoitajaa

Lue lisää omaishoidosta: www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/mita-on-omaishoito

Tuemme omaishoitajien työtä

Lyhytaikaisen huolenpidon palvelumme mahdollistavat omaishoitajille lakisääteisen vapaan ja lepohetken arkeen:

  • Perhelomitus on lyhytaikaista huolenpitoa perheen omassa kodissa.
  • Perhehoito on lyhyt- tai pitkäaikaista huolenpitoa perhehoitajan kodissa.
  • Ryhmälomitus on lapsille leiritoimintana toteutettavaa lyhytaikaista huolenpitoa.
  • Teemaleirit ovat loma-aikoina järjestettäviä tavoitteellisia ja toiminnallisia leiriviikkoja.

Lisäksi monet tapahtumamme, koulutuksemme ja teemailtamme tukevat omaishoitajien työtä. Tänä syksynä järjestämme verkossa myös useita läheisten iltoja.

Lue lisää Tapahtumakalenteristamme.

Lisätietoja antaa

Anni Häme

lyhytaikaisen huolenpidon johtaja
puh. 040 7027 071
Tampere

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi