Siirry sisältöön

Lausuma STM:n Osallisuustyöryhmän loppuraporttiin

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen 1. allekirjoittaja Markku Virkamäki teki lausuman aloitteen pohjalta kootun Osallisuustyöryhmän loppuraporttiin.

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteena oli lopettaa vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden järjestäminen hankintalain mukaisella kilpailuttamisella. Kansalaisaloite sai yhteensä 72 059 kannattajaa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta tunnisti kilpailuttamisen aiheuttamat ongelmat lausunnossaan kansalaisaloitteesta talousvaliokunnalle. Eduskunta edellytti päätöksessään EI myytävänä -kansalaisaloitteesta, että sosiaali- ja terveysministeriö asettaa asiantuntijaryhmän selvittämään kuinka asiantilaa voidaan parantaa.

Perustettu Osallisuustyöryhmä on työskennellyt hyvin toimeksiantonsa ja tehtävänrajauksensa puitteissa. Osallisuusryhmän työ ei kuitenkaan tuo muutosta siihen tilanteeseen, että vammaisten henkilöiden palveluita voidaan järjestää edelleen hankintalain mukaisella kilpailuttamismenettelyllä. Tämä menettely ei täytä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 13. artiklan eikä perustuslakimme mukaisia oikeussuojakeinoja.

Esitys: Yksilöllinen palveluohjelma

Lausumassa Osallisuustyöryhmän raporttiin esitän kansalaisaloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana, että jatkovalmistelussa vammaispalvelulain 3 lukuun lisätään tuottamistavaksi yksilöllinen palveluohjelma. Yksilöllinen palveluohjelma vastaisi esimerkiksi henkilökohtaista budjetointia, joka olisi ihmislähtöinen avun ja tuen tuottamisen ja toteuttamisen tapa. Tässä mallissa palvelunkäyttäjä valitsisi palveluntuottajan (suoravalinta). Yksilöllinen palveluohjelma on tarpeen ihmisille, joiden avun ja tuen tarpeeseen vastataan useilla eri palveluilla, joita on usein myös tarpeen yksilöllisesti räätälöidä. Toisaalta yksilöllinen palveluohjelma antaa palvelun järjestämisvastuulliselle selkeän käsityksen yksilöllisistä palvelutarpeista. Tämä auttaa toiminnan pitkäjännitteisessä ja vastuullisessa järjestämisessä.

Yksilöllinen palveluohjelma on erityisen tärkeä tulevaisuudessa, jolloin vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen heikentää kehitysvammaisten henkilöiden oikeusasemaa, kun subjektiivisen oikeuden erityishuoltopalveluihin taannut kehitysvammalaki ja sen mukainen erityishuolto-ohjelma poistuu eikä sen tilalle synny vastaavaa muutoksenhakukelpoista päätöstä, joka kokoaisi yksilön tarvitseman palvelukokonaisuuden.

Yksilöllisellä palveluohjelmamallilla lisätään esimerkiksi kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden sekä muiden vaativia erityispalveluja tarvitsevien henkilöiden omaa osallisuutta ja vaikutusmahdollisuutta omien palveluidensa järjestämiseen ja tuottamistapoihin.

Lue koko lausuma: Lausuma Osallisuustyöryhmän loppuraporttiin

Lisätietoja antaa

Markku Virkamäki

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen 1. allekirjoittaja
puh. 040 5655 370
Tampere

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.