Siirry sisältöön

Kun pystyy tekemään samoja asioita kuin muutkin saman ikäiset…

EU:n Vammaiskortin käyttö on selkeästi lisännyt varsinkin nuorten ihmisten osallisuuden kokemuksia. Nina Hirvonen kertoo kortin käyttäjiltä saamastamme palautteesta.

Mitä hyötyä EU:n Vammaiskortista oikein on? Tätä meiltä on usein kysytty kahden vuoden aikana, jolloin kortti on ollut käytössä Suomessa. Vuoden alussa keräsimme kokemuksia kortista kyselyllä, johon vastasi 950 kortin käyttäjää ja läheistä. Saamamme palaute on osoittanut erityisesti sen, että EU:n Vammaiskortti on lisännyt kortin käyttäjien osallisuuden kokemuksia.

Kotoa lähteminen on helpompaa

EU:n Vammaiskortti on edistänyt monen vastaajan kohdalla yhdenvertaisuuden kokemusta. Kortin käyttäjät ovat kertoneet, kuinka heidän on helpompi lähteä ja osallistua harrastuksiin ja erilaisiin tapahtumiin, kun ei tarvitse enää selittää kaikkien kuullen omia avun ja tuen tarpeitaan.

Kortissa olevalla A-merkinnällä avustajalla on mahdollisuus osallistua moniin kohteisiin ja harrastuksiin avustettavan mukana maksutta, mikä helpottaa osallistumista myös taloudellisesta näkökulmasta. Vaikka EU:n Vammaiskortin ei ole tarkoitus olla alennus- tai etuuskortti, vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta tukee se, ettei avustajan vuoksi tarvitse maksaa kaksikertaisia maksuja. Hyvin moni palveluntarjoaja onkin huomioinut tämän saman asian palveluissaan jo ennen EU:n Vammaiskortin käyttöönottamista.

Vammaiskortti on tuonut teinille liikkumavapautta, edesauttanut itsenäiseen toimintaan (avustettuna) ja tuonut rohkeutta liikkua muutoin kuin vanhempien kanssa.

kortinkäyttäjän vanhempi

Kortista tukea itsenäistymiseen

Meille on tullut paljon myös palautetta siitä, kuinka EU:n Vammaiskortin avulla nuoretkin ovat rohkaistuneet käyttämään palveluita itsenäisemmin: osa yksin ja osa taas avustajan kanssa, mutta ilman vanhempien tukea. Nämä ovat jokaiselle nuorelle tärkeitä kokemuksia. On todella hienoa, että EU:n Vammaiskortilla on vaikutusta myös itsenäistymiseen!

Kortti on mahdollistanut osallistumista erilaisiin aktiviteetteihin, joihin aiemmin mm. jonotuksen tuoma ahdistus on estänyt osallistumisen. Lisäksi avustajan maksuttomuus on mahdollistanut osallistumisen tapahtumiin, joissa yleensä saman ikäiset toimivat ilman aikuista.

kortin käyttäjän läheinen

Tunne siitä, että pystyy tekemään samoja asioita kuin muutkin saman ikäiset, on erittäin tärkeä. Se vähentää eriarvoisuuden kokemusta.

Kun ei tarvitse enää selitellä

Tyttäreni ei osaa puhua selvästi eikä selittää diagnoosiaan, mutta vammaiskortti helpottaa hänen kulkemisiaan huomattavasti. Erinomainen keksintö!

kortin käyttäjän vanhempi

Eniten kortista on selkeästi ollut hyötyä heille kenellä vamma ei näy päällepäin. Esimerkiksi kommunikointihaasteissa ja avustajan tarpeen todentamisessa kortista on ollut merkittävää hyötyä. Myös ne henkilöt, joilla vamma näkyy päällepäin, ovat kokeneet kortin hyödylliseksi. Erityisen hyvää palautetta kuitenkin saamme heiltä, jotka ovat aikaisemmin joutuneet todistelemaan avun ja tuen tarvettaan kaikkialla ja silti heitä ei ole välttämättä uskottu. Esimerkiksi silloin, jos puhe on ollut kuulijan mielestä epäselvää, on saatettu jopa luulla, että puhuja on päihtynyt. Näistä kiusallisista tilanteista on päästy eroon EU:n Vammaiskortin avulla.

Onko kortti pakko hankkia?

Lapseni käyttävät pyörätuolia, eivät puhu ja ovat vaikeasti kehitysvammaisia. Heistä mielestäni näkyy vamma riittävästi ihan katsomalla, ettei kortteja tarvita. Toivottavasti kortin hankintaan ei pakoteta näin selkeissä tapauksissa, vaan palvelut saa ilman korttiakin.

vanhempi

Toisinaan olemme saaneet yhteydenottoja myös huolestuneilta läheisiltä, jotka miettivät onko kortti pakko hankkia silloinkin, kun vamma näkyy selkeästi. EU:n Vammaiskorttia ei tietenkään ole kenenkään pakko hankkia, se on täysin vapaaehtoisuuteen perustuva kortti. Palveluntarjoajillekin sanomme aina, että toivomme, että kortti tulee muiden osallisuutta edistävien käytäntöjen rinnalle. Vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että kortin käyttöönotto on vapaaehtoista myös palveluntarjoajille. Heillä on valta päättää siitä, mitä käytäntöjä he omassa palvelussaan haluavat hyödyntää.

Vammaiskorttitoimistossa ollaan kuulolla!

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteydessä toimiva Vammaiskorttitoimisto jatkaa Vammaiskortin kehittämistä Suomessa. Toivommekin saavamme jatkossakin palautetta kortin käytöstä. Meihin voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen vammaiskortti@kvps.fi . Puhelimitse tavoitat meidät numerosta 0800-122533 ( ma-ti klo 9-12 ja ke klo 12-15).


Kirjoittaja Nina Hirvonen työskentelee Vammaiskorttitoimistossa ja vastaa erityisesti palveluntarjoajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Sitaatit on poimittu helmikuussa 2020 toteutetusta vaikuttavuuskyselystä, johon vastasivat EU:n Vammaiskortin käyttäjät ja heidän läheisensä.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi