Siirry sisältöön

Kenttätutkimus käyntiin – Vaikeasta elämäntilanteesta yhdessä eteenpäin

Monet perheet kokevat jäävänsä palveluissa väliinputoajiksi. Taija Halme kirjoittaa kenttätutkimuksesta, jolla keräämme perheiden kokemuksia.

Olemme vuosia tukeneet tukea tarvitsevia ihmisiä ja heidän perheitään elämän eri siirtymävaiheissa. Näinä vuosina olemme huomanneet, että monet perheet kokevat jäävänsä niin kutsutusti väliinputoajiksi.

Perheille tarjottavat palvelut eivät ehkä kohtaa perheen toiveita ja tarpeita tai jostain syystä tukea tarvitsevan henkilön ja hänen perheensä elämäntilanne on niin solmussa, ettei ulospääsyä tunnu löytyvän.

Olen työssäni pohtinut, miten voisimme parhaiten tukea näitä perheitä. Miten voisimme muuttaa palvelurakenteita, jotta perhe nähtäisiin kokonaisuutena? Niin, ettei palveluiden pirstaleisuus uuvuttaisi tukea tarvitsevaa henkilöä tai perhettä.

Keräämme perheiden kokemuksia

Tänä vuonna olemme toiminnassamme halunneet keskittyä selvittämään, mikä ajaa tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään väliinputoajien asemaan. Tutkimme asiaa kenttätutkimuksella, jolla keräämme tietoa perheiltä ja alan työntekijöiltä. Aineiston kerääminen alkoi keväällä 2020 ja jatkamme aineiston kokoamista syyskuun loppuun saakka.

Erityisesti toivoimme lisää perheiden omakohtaisia kokemuksia! Järjestämme syyskuussa kaksi perheille suunnattua innopajaa verkossa. Näissä innopajoissa tahdomme kuulla perheiltä itseltään mitä he ajattelevat omasta tilanteestaan. Miksi he ovat omasta mielestään ajautuneet haastavaan elämäntilanteeseen? Millaisia ratkaisuja he itse kokevat tarvitsevansa? Löydät lisätietoja innopajoista tämän tekstin lopusta.

Kenttätutkimuksemme tarkoituksena on tunnistaa syitä, miksi perheet kokevat jäävänsä ilman tarvitsemiaan palveluita tai minkä muiden seikkojen he kokevat olevan haastavan tilanteen syynä. Innopajoilla, kyselyillä ja haastatteluilla kartoitamme perheiden haasteita sekä nykytilannetta mutta myös olemassa olevia palveluita.

Toivon, että kenttätutkimuksen avulla voimme kehittää yhdessä perheiden, kuntien, kuntayhtymien ja muiden alan toimijoiden kanssa entistä toimivampia palveluita. Tahdomme myös nostaa entistä paremmin tietoisuuteen epäkohtia, joita perheet kohtaavat. Samalla voimme tarjota aiheeseen liittyvää konkreettista tietoa ja edistää hyviä toimintatapoja.

Kenttätutkimuksemme taustalla eriarvoistuminen

2010-luvulla eriarvoistumisen eri ulottuvuudet ovat nostaneet vahvemmin päätään. Eriarvoistumista on tutkittu monen kohderyhmän näkökulmasta ja hyvin monialaisesti. Suomessa pääministeri perusti eriarvoisuutta tarkastelevan työryhmän vuonna 2017. Se nosti laajasti eriarvoistumisen asiat julkiseen keskusteluun.

Olemme halunneet pohtia kenttätutkimuksemme taustaa myös tästä eriarvoistumisen ulottuvuuksia peilaten, erityisesti eriarvoisuutta käsitelleen työryhmän puheenjohtaja Juho Saaren ajatuksien näkökulmasta. (https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/334456/eriarvoraportti-21032018/fd6f37c6-04d9-44db-99bb-53d54ef1ad1f)  Uskomme, että perheet, jotka kokevat olevansa haastavassa elämäntilanteessa, voivat kokea myös eriarvoisuutta. Kenttätutkimuksemme teoreettisessa osassa haluamme pohtia tätä mahdollisuutta sekä tuoda osaltaan myös kansalaisuusteoriaa tukemaan tukea tarvitsevien henkilöiden sekä perheiden voimaantumista.

Kansalaisuusteoriassa tukeudumme Simon Duffyn ajatuksiin kansalaisuuden avaimista, joita ovat rakkaus, vapaus, raha, koti, tuki, tarkoitus ja elämä. (https://www.centreforwelfarereform.org/library/what-are-the-keys-to-citizenship1.html)  Miten nämä asiat toteutuvat väliinputoajiksi itsensä kokevilla ja miten näiden asioiden toteutumista voisimme edistää?

Tule mukaan innopajoihin!

Jokaisella tarinalla on merkitystä! Ole rohkeasti yhteydessä minuun, jos koet olevasi itse sellaisessa tilanteessa, että haluaisit osallistua ja tulla jakamaan ajatuksiasi innopajoihimme. Olethan myös yhteydessä, mikäli sinä tai perheesi tarvitsette tukea haastavassa elämäntilanteessa ja toivotte meitä kumppaniksi etsimään ratkaisuja ja tukea hyvän arjen rakentamiseksi. 

Tervetuloa mukaan innopajoihin:

Perheiden innopaja 3.9. klo 17.30-19.30
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Perheiden innopaja 15.9. klo 17.30-19.30
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Innopaja alan työntekijöille 3.9. klo 9-11
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan


Kirjoittaja Taija Halme on työskennellyt pitkään elämänmuutostoiminnassamme. Hän vastaa Edelläkävijät-toiminnan koordinoinnista.

Lisätietoja antaa

Taija Halme

koulutuspäällikkö
puh. 044 202 2261
Tampere
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi