Siirry sisältöön

Hyvä ikääntyminen -verkosto

Hyvä ikääntyminen -verkosto on järjestöjen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä asemaa Suomessa.

Verkosto mahdollistaa hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamista sekä toisilta oppimista. Verkosto pyrkii vaikuttamaan ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheiden asemaan yhteiskunnassa. Yhteiskehittämistä tehdään pilotoinneilla ja hankeyhteistyöllä.

Hyvä ikääntyminen -kysely

Hyvä ikääntyminen -verkosto teki vammaisalan ammattilaisille kyselyn kehitysvammaisten ihmisten ikääntymisestä. Raportti kertoo ikääntyvien kehitysvammaisten tuen tarpeista, palveluista ja hyvinvoinnista.

Tutustu kyselyn tuloksiin! Hyvä ikääntyminen (2021)

Verkoston toimintaperiaatteet

Kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa (1 kerta syksyllä ja 1 kerta keväällä). Tapaamiset toteutetaan Tampereella tai Seinäjoella. Kokoontumisia voidaan järjestää myös verkossa. Verkostokokoontumisen kesto on n. 2-3 tuntia.

Jokainen verkoston jäsen voi tarjota vuorollaan tilan kokoontumiselle ja samalla esitellä omaa toimintaansa verkoston muille jäsenille.

Verkostotapaamisten välillä jäsenet voivat pitää yhteyttä verkoston omalla Teams-alustalla ja sähköpostilla sekä vinkata ajankohtaisista koulutuksista, luennoista ja tapahtumista muille.

Verkostolla ei ole omaa budjettia vaan mahdolliset toiminnasta koituvat kulut jaetaan aina toiminnan toteuttamisessa mukana olevien jäsenyhteisöjen kesken. Kukin verkoston jäsen vastaa omista toimintaan ja verkostotapaamisiin liittyvistä matka- ym. kuluista.

Tarvittaessa perustamme pienempiä työryhmiä yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi.

Verkoston jäsenet

Miten mukaan verkostoon?

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki toimijat, jotka haluavat edistää ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asemaa Suomessa ja jotka ovat valmiita sitoutumaan verkoston toimintaperiaatteisiin.

Tutustu myös

Jos aihe kiinnostaa, olethan yhteydessä!

Lisätietoja antaa

Marjo Rikkinen

perhelomituksen johtaja
Keskinen alue
puh. 040 538 4640
Tampere
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on nyt Tukena-säätiö
Uudet yhteiset Tukenan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tukena.fi