Siirry sisältöön

Järjestöjen ja yleishyödyllisten toimijoiden työ on turvattava

Valtiovarainministeriön antama budjettiesitys vuodelle 2021 leikkaisi sosiaali- ja terveysjärjestöiltä 127 miljoonaa euroa eli kolmanneksen avustuksista.

Valtiovarainministeriö antoi elokuun puolivälissä oman ehdotuksensa valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2021. Tässä ehdotuksessa esitetään 127 miljoonan euron vähennystä sosiaali- ja terveysministeriön myöntämille avustuksille sosiaali- ja terveysalan järjestöille verrattuna vuoteen 2020.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestää erilaisia lyhytaikaisen huolenpidon palveluita koko Suomen alueella. Viemme koteihin perhelomitusta kaikkein eniten apua ja tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien perheenjäsenten vanhempien jaksamisen tueksi. Näillä perheillä ei ole omaishoidon sopimusta kotikunnan kanssa. Monesti myös haastavat tilanteet ovat näissä perheissä arkipäivää. Lisäksi perheessä voi olla useita kehitysvammaisia ihmisiä.

Lähes 500 kehitysvammaista ja erityistä apua ja tukea tarvitsevaa henkilöä on saanut oman kodin Raha-automaattiyhdistyksen ja nyttemmin STEA:n myöntämän investointiavustuksen kautta. Nämä ihmiset ovat itse ja läheistensä kanssa etsineet asunnon omalta kotipaikkakunnaltaan itselleen sopivalta alueelta, läheltä elämänsä keskeisiä asioita; työ- tai opiskelupaikkaa, harrastuksia ja läheisiä. Oma koti mahdollistaa turvallisen itsenäistymisen. Asunnot sijaitsevat turvallisessa ympäristössä, jossa riskit esimerkiksi hyväksikäytölle ovat vähäisempiä. Nämä itsenäiset asunnot vähentävät myös ympärivuorokautisen asumispalvelun kustannuksia. Tarvittava apu ja tuki kohdistuu tarkennetusti yksilöllisen tilanteen mukaisesti.

 Edistämme yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää elämää kehittämisen, koulutuksen ja  vaikuttamisen keinoin. Järjestämme vuosittain 400 tapahtumaa, seminaaria tai koulutusta tukea tarvitseville ihmisille, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa.

Koronakevät iski erityisen ankarasti niihin perheisiin, joissa voimavarat olivat jo valmiiksi vähissä.

Palvelumme ja toimintamme ovat jatkuneet keskeytyksettä koko korona-ajan. Olemme tarjonneet mahdollisuuksien mukaan perhelomitusta ja perhehoitoa, järjestäneet leirejä ja hankkineet tukiasuntoja. Olemme myös kehittäneet verkossa tapahtuvia kohtaamisia ja vuorovaikutusta.

Tässä yksi erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmilta saamamme palaute:

Kiitos teille, että työskentelette myös poikkeusoloissa. Arjen sujuminen on vaatinut paljon meiltä vanhemmilta. On helpompi jaksaa, kun tietää, että apua on saatavilla.

Toinen palaute tuli suureen hätään joutuneelta perheeltä, kun perinteinen lyhytaikaishoito ei ollutkaan käytettävissä:

Onnistuimme saamaan teidän kauttanne kolme vuorokautta perhelomitusta kotiin heinäkuun puolen välin jälkeen ja se oli ihan oikeasti koko perheen kesän pelastus. Kaiken kaikkiaan perhelomitus oli koko perheelle aivan huikea kokemus.

Suomen hallitus kokoontuu budjettiriiheen syyskuun puolivälissä. Hallituksella on valta eri keinoin nostaa ja palauttaa näitä järjestöille tarkoitettuja avustuksia lopullisessa talousarvioehdotuksessa. Elämme Suomessa koronaviruspandemian aiheuttamaa inhimillistä, sosiaalista, terveydellistä ja taloudellista kriisiä. Koronajälleenrakentaminen tulee kestämään ainakin koko 2020-luvun.

Monet suomalaiset perheet maksavat vielä hintaa 1990-luvun lamasta. Koronajälleenrakentamisessa meillä ei ole varaa toistaa tuolloin tehtyjä virheitä.

Kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä kannalta on monin tavoin tärkeää turvata järjestölähtöinen auttamistoiminta.

#onneksionjoku #budjetti2021 #siksiKVPS

LISÄTIETOJA ANTAA

Markku Virkamäki

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen 1. allekirjoittaja
puh. 040 5655 370
Tampere