Siirry sisältöön

Hyvä elämä omassa kodissa

Tukiasukkaiden ja tukiasumisen työntekijöille järjestetyt kurssit ovat selkeästi lisänneet asukkaiden elämäntaitoja ja ideoita työntekijöiden arkeen. Jesse Sjelvgren kertoo Itsenäiset-hankkeen tuloksista.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä on tällä hetkellä noin 450 tukiasukasta, joista osalle Tukena Oy tarjoaa asumisen tuen.

Itsenäiset – Hyvä elämä omassa kodissa -hankkeen (2018-2019) tavoitteena oli vahvistaa tuetusti asuvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja, sosiaalisia verkostoja ja läheisten luottamusta tukiasumiseen. Hankkeen aikana järjestettiin viisi Itsenäiset-kurssia tukiasukkaille ympäri Suomea, iltoja läheisille sekä työntekijäverkoston tapaamisia tukiasumisen työntekijöille.

Kursseilta tukea arkeen

Itsenäiset-kursseille osallistui yhteensä 46 kurssilaista. Kursseilla käsiteltiin tukiasumiseen liittyviä käytäntöjä, arjen haasteita ja etsittiin yhdessä keinoja edistää tukiasukkaiden itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Kurssilaisille tehdyn vaikuttavuusarvion perusteella kurssilla oli myönteisiä vaikutuksia asukkaiden elämään.

Kurssilaiset kokivat, että he pystyvät nyt suunnittelemaan paremmin omaa elämäänsä kuin ennen kurssia (94 %) ja osaavat ilmaista paremmin omia toiveitaan (87 %). He myös osallistuvat aikaisempaa enemmän kodin ulkopuoliseen vapaa-ajan viettoon (81 %).

Monen itsenäisesti asuvan yhteydenpito muihin ihmisiin on vähentynyt, kun työ sekä vapaa-ajan harrastukset ovat poikkeustilan vuoksi tauolla. Tilannetta helpottaaksemme olemme järjestäneet kevään aikana itsenäisesti asuville kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille Verkosta hyvinvointia! -verkkokursseja. Kurssien avulla haluamme tarjota osallistujille välineitä arjen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä mahdollistaa yhteydenpidon muihin itsenäisesti asuviin.

Vertaistukea tukiasumisen työntekijöille

Itsenäiset-hankkeen aikana toimineeseen tukiasumisen työntekijäverkostoon osallistui 52 työntekijää eri puolelta Suomea. Verkostossa järjestettiin säännöllisiä tapaamisia ja työpajoja, joissa oli mahdollista jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Työntekijäverkoston jäsenet kokivat saaneensa verkostosta vertaistukea (95 %), työkaluja työnsä tueksi (53 %) ja ideoita tukiasumisen käytäntöjen kehittämiseen (62 %). Työntekijät kokivat verkostoon osallistumisen lisänneen heidän työmotivaatiota ja innostusta omaa työtä kohtaan.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö jatkaa tänä vuonna tukiasumisen kehittämistä mahdollistamalla työntekijöille vertaistuen ja hyvien käytäntöjen jakamisen myös näin poikkeusaikana. Käynnistimme huhtikuussa yhdessä Kehitysvammaliiton Porukoissa-hankkeen kanssa tukiasumisen työntekijöiden verkkokahvilan, jossa työntekijöillä on mahdollista jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä muiden työntekijöiden kanssa. Pohdimme parhaillaan kahvilatoiminnan jatkamista, joten jos sinua kiinnostaa liittyä mukaan, ota yhteyttä jesse.sjelvgren@kvps.fi!


Kirjoittaja Jesse Sjelvren työskentelee projektipäällikkönä Kehittämistoiminnassamme.

Kuva: Katri Malte-Colliard