Siirry sisältöön

Henkilökohtaisen avun vaikuttamiskirjelmä aluevaltuutetuille

Lähestyimme tulevien hyvinvointialueiden aluevaltuutettuja henkilökohtaisen avun vaikuttamiskirjelmällä. Aluevaltuutetut ovat avainroolissa vammaisten ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä.

Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään. Palvelu tulee myöntää vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle. (thl.fi)

Myös YK:n vammaissopimus edellyttää henkilökohtaisen avun järjestämistä.

Lähestyimme aluevaltuutettuja yhdessä Jag Assistans Ab:n kanssa laatimallamme vaikuttamiskirjelmällä.

Kirjelmässä korostimme seuraavia henkilökohtaisen avun mahdollisuuksia ja kannustimme aluevaltuutettuja tukemaan vammaisen ihmisen osallisuutta ja hyvää elämää kustannustehokkaasti henkilökohtaisella avulla:

  • On tärkeä satsata kaikkien vammaisten henkilöiden osallisuuden tukemiseen (resursointi).
  • Osallisuuden lisäämisellä vähennetään muita kustannuksia (taloudelliset, terveydelliset, psykososiaaliset).
  • Henkilökohtainen apu on täydellinen palvelumuoto osallisuuden toteuttamiseen.
  • Jokaisella vammaisella ihmisellä pitää olla tasavertainen oikeus sekä omaan näköiseen elämään, että osallisuuteen tähtäävään palveluun (kuten esimerkiksi henkilökohtainen apu).
  • Jotkut henkilöt tarvitsevat tukea kommunikointiin, mutta kaikilla on voimavaroja ja kykyä ilmaista itseään. On siis varmistettava, ettei jää väliinputoajia (autismin kirjon ihmiset, henkilöt joilla on syvä kehitysvammaisuus, ym.).
  • Päätöksenteossa ja palvelujen suunnittelussa tulee hyödyntää vammaisten ihmisten oman elämän asiantuntijuutta.

Lisätietoja antaa

Kirsi Konola

toimitusjohtaja
puh. 0400 328 095
Tampere

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.